Ättiksyra - KNUT

advertisement
Lite tips kring grön kemi…
SEKAB är Europas största leverantör av gröna kemikalier. Vi importerar biologiskt framställd hållbar
etanol och förädlar den till nya råvaror som efterfrågas av kemiindustrin.
”Alla kemikalier som kan tillverkas av olja kan istället göras av etanol.”
Kemianläggningen
I SEKAB Biofuels & Chemicals anläggning i Domsjöområdet producerar vi acetaldehyd, etylacetat,
etanol 99% och ättiksyra. Vi arbetar med katalytiska processer där grön bioråvara reagerar med
väldigt hög effektivitet. Vår dominerande biprodukt är vanligt vatten.
Grön-kemi-produkter som tillverkas av SEKAB
 Acetaldehyd - används till exempel som färgbindemedel i alkydfärger och som
mjukningsmedel för plaster. Acetaldehyd används också i tillverkningen av
byggmaterial, brandskyddsfärger och sprängämnen. Läkemedels- och
kosmetikaindustrin använder acetaldehyd i tillverkningen av bland annat
sömnmedel och lugnande medel.
 Etylacetat - används som lösningsmedel i bland annat tryckfärger, lacker och
bilvårdskemikalier och vid tillverkning av emaljer, plaster och gummi.
Etylacetat används inom livsmedelsindustrin vid tillverkning av smakämnen
och i läkemedelsindustrin som extraktionslösningsmedel vid produktion av
läkemedel.
 Teknisk etanol 95% - används bland annat i livsmedel, läkemedel och som
ingrediens i miljövänliga lösningsmedel. Etanol av höga koncentrationer
används även i klister, kosmetika, sprängämnen, tvättmedel, industriella lacker,
ättiksprit, spolarvätska, som köldbärare och i viss processindustri.
Grön-kemi-produkter som tillverkas av SEKAB
 Spolarvätska - av biologisk etanol. Etanol är relativt ogiftigt jämfört med
många andra lösningsmedel och bryts snabbt ned i naturen, vilket gör det till
ett miljövänligt val.
 Thermol – används som en köldbärare för kylanläggningar och
värmepumpsanläggningar som tar tillvara bergvärme, ytjordvärme eller
sjövärme.
 Ättiksyra - Ättiksyra används i koncentrerad form som råvara till olika kemiska
plaster, men även vid framställning av lösningsmedel av estertyp, främst butyloch etylacetat. Ättiksyra är också råvara vid tillverkning av perättiksyra, som
används som blekmedel inom cellulosaindustrin. I utspädd form används
ättika i hushållen vid inläggning av till exempel sill och gurka och brukar då
kallas ättiksprit. Utspädd biobaserad ättiksyra har blivit vanligt som
ogräsbekämpningsmedel.
Grön-kemi-produkter som tillverkas av SEKAB

Ättiksyraanhydrid - används som råvara till cellulosaacetat, vilket används vid
tillverkning av plast och textilfibrer. Det är även en viktig råvara vid
framställning av vissa läkemedel, till exempel acetylsalicylsyra som ingår i
aspirin.
Biodrivmedel som tillverkas av SEKAB

E85 - ett drivmedel för bensinmotorer som sommartid består av 85 procent
bioetanol och 15 procent bensin. Under vinterhalvåret ökas bensininnehållet
med 5-10% för att få bättre startegenskaper i kyla. Etanol är världens största
biodrivmedel och förutom i Sverige så kan E85 tankas även på allt fler
tankställen i Europa och Amerika.

ED95 - etanolbaserat drivmedel för anpassade dieselmotorer. Det består av
ca 95 procent denaturerad azeotropisk etanol med en tillsats av
tändförbättrare, smörjmedel och korrosionsskydd. I en dieselmotor anpassad
för ED95 kan etanolens potential utnyttjas upp till 40 procent bättre än i en
bensinmotor.

Låginblandning - levererar etanol för låginblandning i bensin. I dagsläget
innehåller all bensin som säljs i Sverige fem procent etanol, men enligt nya
EU-regler är den tillåtna halten i bensin tio procent. I dagsläget är dock de
svenska skattereglerna sådana att det inte lönar sig att öka inblandningen till
tio procent.
Mer information
www.sekab.se
Film om grön kemi på deras webbsida
Fler tips kring grön kemi…
• Webbsidan
• Kemikalendern – filmer
• Kemikalendern –
undervisningsmaterial
Greenchem – Lunds Universitet
Jegrelius – institutet för tillämpbar grön kemi
Grönkemi.nu
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards