Word-dokument

advertisement
Pressmeddelande, 7 juni 2011
8 av 10 bygger eller renoverar i sommar
− Altanbygge, husmålning och anläggning av gräsmatta i topp
En färsk undersökning visar att 85,7 procent kommer att genomföra ett bygg- eller
renoveringsprojekt i sommar. Det är bygg- och trädgårdskedjan Hornbach som har
kartlagt hemmafixarnas sommarplaner − och överst på to-do-listan ligger byggandet av
en ny uteplats. På andra plats kommer att måla huset och på tredje plats att anlägga
gräsmatta. Byggprojektet kan dock komma att bli svettigt i dubbel bemärkelse − var
tredje hemmafixare räknar med att ryka ihop med sin partner under arbetets gång.
När Hornbach lät fråga sina kunder vad sommaren 2011 har att bjuda på var bilden tydlig.
85,7 procent kommer att utföra ett bygg- eller renoveringsprojekt. Det populäraste projektet är
att bygga en uteplats, vilket 21,6 procent ska göra. Som nummer två på listan kommer
målning av huset, vilket 17,8 procent planerar. Nästan lika många, 17,3 procent, ägnar
sommaren åt att anlägga eller fixa till gräsmattan.
Bilden av mannen som i sitt anletes svett ensam sliter ute i trädgården − medan kvinnan
sköter markservice och passar barn − stämmer glädjande nog inte med verkligheten, enligt
undersökningen. Dagens familjer verkar istället se byggandet som ett utmärkt tillfälle att
umgås. Hela 46 procent svarade att de kommer att utföra projektet tillsammans med sin
partner.
Dock räknar var tredje hemmafixare (32 %) med att det under arbetets gång kommer att
uppstå bråk med partnern − just på grund av byggprojektet. Ett vanligt föremål för bråk är som
bekant ofärdigställda byggprojekt. 4 av 10 (40,6 %) erkänner att de någon gång har påbörjat
ett byggprojekt utan att färdigställa det.
Det verkar vara de relativt billiga projekten som lockar mest. 33,3 procent av alla hemmafixare
lägger mindre än 10 000 kr på sommarens byggande. 6 av 10 av de som deltog i
undersökningen lägger maximalt 20 000 kr på sitt projekt.
Oavsett byggbudget så växer pengar inte på träd, och det är inte ovanligt att semesterresan
får stå tillbaka till förmån för byggprojektet. En av fem (19,9 %) måste helt avstå från
semestertrippen i sommar på grund av projektet. Och en av fyra (24,7 %) måste åka på
billigare semesterresa i år för att ha råd att finansiera byggandet.
Hemmafixarna verkar dock tycka att ett bygg- eller renoveringsprojektet är ett alldeles
förträffligt semesternöje.
− När vi i undersökningen frågade kunderna varför de väljer att utföra byggprojektet själva,
och inte anlitar hantverkare, var det inte i första hand för att spara pengar. De flesta, 43,4
procent, svarade nämligen att de genomför projektet själva för att de tycker att det är roligt.
Och det glädjer mig enormt! Ett projekt måste byggas på entusiasm och en vision om att
förverkliga drömmar för att det ska bli riktigt bra, säger Weronica Lundgren, marknadschef på
Hornbach.
37,7 procent av de tillfrågade svarade att de valde att göra projektet själva för att det blir
billigare än att anlita hantverkare. Av de som har anlitat hantverkare för sommarens byggeller renoveringsprojekt, uppger 85,2 procent att de skulle ha gjort arbetet själva om inte ROTavdraget funnits.
Undersökningen genomfördes via en webbaserad enkät utskickad till Hornbachs kunder under
maj månad 2011. Totalt deltog 363 personer i undersökningen.
För att ta del av hela undersökningen, vänligen maila: [email protected]
För mer information vänligen kontakta:
Weronica Lundgren, marknadschef
Hornbach Byggmarknad AB
Mobil: 0708-43 39 28
E-post: [email protected]
Josephine Uppman, presskontakt
Inmema PR
Mobil: 0736-60 81 76
E-post: [email protected]
Om Hornbach
Hornbach är ett av Europas största företag inom bygg- och trädgårdsmarknad. Både
hemmabyggare och proffs förses med byggmaterial vid något av de 131 varuhus som finns i 9
länder. Företaget grundades 1877 i Tyskland och är börsnoterat. Hornbach garanterar ett alltid
lågt pris och är prisledande i branschen. I Sverige finns Hornbach i Göteborg, Malmö och
Stockholm.
Download