MYTER OCH FAKTA OM HEPATIT C Myt 1: Hepatit C är ingen allvarlig sjukdom jämfört med till exempel HIV Fakta: Både hepatit C och HIV är allvarliga virusinfektioner. Men antalet nyupptäckta fall av hepatit C i Sverige per år är drygt fyra gånger fler än dem som smittas med HIV. År 2013 fick 461 personer diagnosen HIV (1) medan omkring 2 000 om året får hepatit C. Totalt beräknas runt 45 000 personer i Sverige bära på hepatit C. (2) Totalt har 9 400 personer i Sverige fått diagnosen HIV-­‐infektion sedan början av 1980-­‐talet och 2 200 av dem har avlidit. (3) Hepatit C är numera ungefär dubbelt så dödligt som HIV. (4) Vid hepatit C uppstår en inflammation i levern vilket kan leda till cirros (skrumplever), leversvikt och i värsta fall till levercancer. Ungefär var femte person med kronisk hepatit får skrumplever efter 20-­‐30 år. (4) Totalt beräknas omkring 160 miljoner människor i världen vara smittade. (7) Myt 2: Man kan inte få hepatit C om man har vaccinerat sig mot både hepatit A och B Fakta: Eftersom det handlar om olika typer av virus ger vaccination mot hepatit A och B inget skydd mot hepatit C. Det finns inget vaccin mot hepatit C. Myt 3: Hepatit C viruset överförs sexuellt Fakta: Ja, men det är ovanligt. Förutsättningen är då att den smittade har ett sår eller en blödning i till exempel vaginan eller på penis och att partnern också har ett sår eller en blödande spricka så att blod blandas med blod. Man kan inte smittas genom enbart sperma eller vaginalt sekret. Myt 4: Man kan smittas med hepatit C genom mat och dryck Fakta: Nej, viruset smittar bara genom blod. Sjukdomen sprids inte genom att man delar mat och dryck med en smittad person. Myt 5: Endast personer som låtit tatuera sig eller injicerar droger kan få hepatit C Fakta: Den vanligaste orsaken till smitta är injicering av droger där man delar på nålar, kanyler eller annan utrustning. Även tatuering och piercing kan sprida smitta om nålarna är förorenade, men det AbbVie AB Box 1523, SE-­‐171 29 Solna Visitors: Hemvärnsgatan 9 Sweden Phone : +46 (0)8 684 44 600 Facsimile: +46 (0)8 684 44 699 www.abbvie.se VAT: 556887-­‐5651 Page 2 of 3 är sällsynt. Perioden 1997-­‐2010 smittades 65 personer i Sverige på det sättet. (8) Andra smittvägar kan vara inom vården genom dåligt steriliserad utrustning, att av misstag sticka sig på en förorenad spruta eller i samband med blodtransfusioner. I Sverige testas dock sedan 1992 allt blod för hepatit C. Myt 6: En person på min arbetsplats har fått diagnosen hepatit C. Vi delar på samma arbetsutrymmen och då riskerar jag att bli smittad. Fakta: Hepatit C smittar bara genom blod. Därför är det riskfritt att använda till exempel samma toalett, handfat, kök eller arbetsutrustning. Det smittar inte heller genom nysningar, hosta eller att man tar en smittad person i hand. Risken finns bara om den smittade lämnat efter sig blod någonstans och man själv har ett sår där viruset kan tränga in i blodbanan. Myt 7: Man kan få hepatit C via blodtransfusion Fakta: Ja, men om transfusionen skett i Sverige efter 1992 är risken minimal eftersom man då började testa allt blod från givare för hepatit C-­‐virus. År 2012 slutade man att aktivt söka upp dem som fått transfusioner före 1992 då det bedömdes att risken för att de skulle ha smittats var över. (5) Om transfusionen skett utomlands är risken kopplad till vilka tester av blod som görs inom vården i respektive land. Är man osäker kan ett enkelt blodprov ge svaret. Myt 8: Om mamman har hepatit C kan barnet smittas vid födseln Fakta: Risken finns men är liten. Ungefär ett av tjugo barn får infektionen om mamman är smittad. Barnet ska kontrolleras för hepatit C på barnavårdscentralen. Men någon ökad risk för fosterskada eller för tidig förlossning finns inte. Det är riskfritt för modern att amma även om hon är smittad. (5) Myt 9: Jag har haft hepatit C och har blivit botad. Då kan jag inte smittas igen. Fakta: Jo, man kan smittas igen. Att man en gång haft hepatit C som läkt ut av sig själv eller blivit framgångsrikt behandlad innebär inte att man blivit immun mot att drabbas igen. Dessutom finns olika varianter (genotyper) av viruset. Detta är också en förklaring till varför man inte lyckats framställa ett fungerande vaccin mot hepatit C. Myt 10: Hepatit C kan läka ut av sig själv Fakta: En infektion med hepatit C börjar med en akut fas, upp till 25 procent av dem som drabbas blir friska utan behandling. De övriga får kronisk hepatit som kan bestå resten av livet och av dessa Page 3 of 3 får runt 20 procent levercirros (skrumplever) inom 20 år vilket ökar risken för levercancer. Nästan 30 procent av alla levertransplantationer i Sverige görs på patienter med hepatit C. (2) Standardbehandling fram till år 2011 var en kombination av antivirala läkemedel under lång tid. Infektionen ansågs vara läkt när man sex månader efter avslutad behandling inte längre kunde hitta några spår av virus i blodet. Men bara omkring 50 procent av patienterna botades med denna behandling. (9) De senaste åren har utvecklingen gått snabbt och nya effektivare läkemedel har registrerats och godkänts. Sannolikt kommer över 90 procent av patienterna med kronisk hepatit C att kunna botas på kortare tid och med färre biverkningar. (10) Myt 11: Jag är smittad med hepatit C, men har inga symtom. Viruset är inkapslat eller vilande. Fakta: Hepatit C-­‐viruset kan inte vara inkapslat eller vilande. Antingen har man hepatit C och är därmed smittsam, eller så har man inte hepatit C och kan inte smitta någon med viruset. (11) Omkring 80 procent av de smittade upplever till en början inga symtom. Därför kan man gå länge utan att märka av sin sjukdom. Men det hindrar inte att kroppen ändå påverkas i det tysta. Det enda sättet att ta reda på om man bär på smitta är att gå och testa sig. (12) Däremot har man antikroppar kvar även efter att infektionen är läkt. (13) Källor: (1) Folkhälsomyndigheten, pressmeddelande 21 maj 2014. (2) Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av hepatit C-­‐virusinfektion, 7 mars 2014. (3) Folkhälsomyndigheten, tidigare Smittskyddsinstitutet (4) Världshälsoorganisationen, WHO (5) Vårdguiden. Hepatit C. (6) Cowie et al. Abstract presenterad vid International Liver Congress 2014. (7) Lavanchy. Clin Microbiol Infect, 2011;17 (2):107-­‐15. (8) Västerbottens läns landsting, referens Smittskyddsinstitutet, 2 mars 2012. (9) Lennerstrand m fl, Nya läkemedel mot hepatit C i kliniska studier, Läkartidningen nr 48 2009, vol 106. (10) Naturalförlopp och behandlingsindikationer vid hepatit C. Information från Läkemedelsverket 2014. (11) Identification and optimization of evidence-­‐based HCV prevention in Europe for young drug users at risk, JLS/2008/DPIP/AG/142 (12) Hepatitportalen (13) Maylin et al Liver International 2009