Justering av tariffer gällande tysk vägskatt – MAUT

advertisement
Justering av tariffer gällande tysk vägskatt – MAUT
Den tyska regeringen har tagit ett antal beslut avseende tyska vägskatter - MAUT som påverkat
Med anledning av detta så kommer vi att justera våra tariffer för MAUT-tillägget per den 1/12.
Bakomliggande beslut gällande tysk vägskatt:
• Utökning av vägnät
Det MAUT-belagda vägnätet i Tyskland har utökats med ca 2 200 kilometer och omfattar numer
kilometer av det tyska vägnätet.
• Justering av totalviktsgräns
Lägsta fordonsvikt som belastas med vägskatt i Tyskland har sänkts från 12,5 ton till 7,5 ton.
• Anpassning av kostnadsnivåerna
Vägskatten har justerats och anpassats för olika miljöklassningar på lastbilsmotorer.
Tillägget för MAUT justeras enligt följande:
• 1-2499 kg justeras med 15 %, vilket ger en snittökning på €0,20 per 100 kg
• 2500 kg – FTL justeras med 7,8 %, vilket ger en snittökning på €0,07 per 100 kg
• Vägskatter för transittrafik genom Tyskland påverkas ej
Vänliga hälsningar
DHL Freight
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards