Justering av tariffer gällande tysk vägskatt – MAUT

Justering av tariffer gällande tysk vägskatt – MAUT
Den tyska regeringen har tagit ett antal beslut avseende tyska vägskatter - MAUT som påverkat
Med anledning av detta så kommer vi att justera våra tariffer för MAUT-tillägget per den 1/12.
Bakomliggande beslut gällande tysk vägskatt:
• Utökning av vägnät
Det MAUT-belagda vägnätet i Tyskland har utökats med ca 2 200 kilometer och omfattar numer
kilometer av det tyska vägnätet.
• Justering av totalviktsgräns
Lägsta fordonsvikt som belastas med vägskatt i Tyskland har sänkts från 12,5 ton till 7,5 ton.
• Anpassning av kostnadsnivåerna
Vägskatten har justerats och anpassats för olika miljöklassningar på lastbilsmotorer.
Tillägget för MAUT justeras enligt följande:
• 1-2499 kg justeras med 15 %, vilket ger en snittökning på €0,20 per 100 kg
• 2500 kg – FTL justeras med 7,8 %, vilket ger en snittökning på €0,07 per 100 kg
• Vägskatter för transittrafik genom Tyskland påverkas ej
Vänliga hälsningar
DHL Freight