LÄNK

advertisement
Styrning av solskydd
med VESTAMATIC
May 2011
AGENDA
1. Vilka krav bör ställas för solskydd och styrning?
2. Vilken lösning passar bäst mitt projekt?
© Vestamatic GmbH 2011
-2-
En välkänd situation
Solskydden fungerar inte som vi hade tänkt…
 Styrsystemet reglerar solskyddet till en
position som användaren anser
felaktig.
 Belysningen är tänd, trots att solen
skiner och solskydden är nere.
 Solskyddet är inte nere, trots att
kylsystemet går för fullt.
 Användarna kan inte reglera
solskydden efter eget önskemål ute i
fastigheten.
 Underhållskostnaderna är höga.
Ovan beror nästan alltid på felaktig målbild,
fel eller avsaknad av specifikation och fel val
av produkter.
© Vestamatic GmbH 2011
-3-
ANVÄNDARENS ÖNSKEMÅL…
… och att förstå kraven
 Vad är grunden till att använda
solskydd?
– Undvika bländning och skapa en homogen miljö
– Undvika överhettade lokaler
– Minska Kylbehov
– Minska Värmebehov
– Insyn
– Mörkläggning
– Design
© Vestamatic GmbH 2011
-4-
STRUKTURERING…
Väg behoven för att välja rätt lösning.
Ljus
DESIGN
TEMPERATUR
UNDERHÅLL
BUDGET
ANVÄNDARE,
STYRNING &
INTEGRATION
© Vestamatic GmbH 2011
-5-
VÅRA LÖSNINGAR…
VBC
PROGRAMERBARA
RELÄER
(MC P1, P2, P4)
TOUCHCENTER
RELÄLÖSNINGAR
(MC R2, R3, R4)
© Vestamatic GmbH 2011
PRIS KONTRA FUNKTION
Buss-system
(KNX, LON, WIFI)
Integration med byggnadens övriga
system.
Större flexibilitet och mer fokus på använderen
Prisorienterad lösning med liten flexibilitet
-6-
Touch Center
Instegsmodellen som ofta räcker
långt.
• Kan styra alla typer av solskydd
• Kan styra upp till 4 olika fasader
• Automatisk reglering av olika vinklar
av solskydden under vår, sommar
höst och vinter.
• Möjlighet att ansluta en mängd
givare såsom vind, sol, regn, snö,
frost, temperatur.
• Stora inställningsmöjligheter
• Passar alla Vestamatic typer av
motorrelä inkl. med lokal styrning via
radio.
© Vestamatic GmbH 2011
-7-
VestamaticBuildingController (VBC)
Kan allt som TouchCenter
men även:
• Positionering av
solskydden per månad och
per dag mot solvinkel.
• Upp till 8 zoner per enhet.
Upp till 8 enheter kan
köras parallellt för 64
zoner.
• Flera olika möjligheter för
visualisering via LCD eller
PC.
• Remote access
• Enklare kommunikation till
andra system i fastigheten.
© Vestamatic GmbH 2011
-8-
KNX - SOLAR CENTRE

KNXsystem för total integration i fastighetens
övergripande styrsystem.

Maximal flexibilitet.

Helt ny typ av givare helt utan rörliga delar

Enkel integration då systemet bara bestås av två
enheter, Givare/Styrenhet samt Motorrelä för upp
till 9st motorer och 9st fullt adresserbara
strömställare för lokal reglering.
© Vestamatic GmbH 2011
-9-
Contact
Website:
www.vestamatic.com
© Vestamatic GmbH 2011
- 10 -
Download