Kom igång guide - CANopen

advertisement
Lägg till CANopen Master
Denna guide gäller WAGO:s styrsystem, IPC:er, PFC200 och Perspecto Control Panels
med CANopen gränssnitt.
Kommunikation kan enkelt sättas upp med hjälp av slavarnas EDS filer.
Denna guide bashanteringen i CoDeSys.
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
-2-
Lägg till CANopen Master
Resources / PLC Configuration
Högerklicka Unused / replace element / CANopen-Master
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
-3-
Inställningar CAN
Välj rätt Baud
Klicka i support DSP301… innan ni lägger till slav
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
-4-
Lägg till eds fil
För att lägga till ny EDS fil
Extras / Add Configuration File
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
-5-
Lägg till slav
Högerklicka på CANopen master
Append Subelement
Välj rätt slav typ (Från implementerad EDS fil)
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
-6-
Välj slaven node ID
Klicka på den tillagda slaven.
CAN parameters
Välj slavens Node ID
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
-7-
Välj moduler
T.ex en WAGO CANopen Coupler är moduluppbygd.
Välj moduler på slaven.
Enklast är att välja sista modulen, den längst från kopplaren först för att få rätt ordning i
selected modules listan.
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
-8-
Aktivera Analog in data
I en WAGO CANopen kopplare är analoga ingångar avaktiverade tills de aktiveras .
Sätt värdet 1 i SDO 6423 analog input global interrupt enable för att aktivera.
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
-9-
Kontaktinformation
[email protected]
08-584 106 80
Carsten Holm
Support Ingenjör automation
08-584-106-81
Simon Nilsson
Produkt specialist automation
08-584-106-83
© W AGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, PMA, ToK/JBe 02/2010
10
Download