Individuell uppgift 1 Metoder för ek analys VT17

advertisement
En slav i Egypten kom med ett mycket gott råd till Farao. Slaven skulle få vad han
ville som tack. Slaven sa då att han ville ha vete som tack. Hur mycket? Jo, använd ett
schackbräde. Lägg ett vetekorn på den första rutan, tre på nästa ruta, nio vetekorn på
tredje rutan, 27 vetekorn på den fjärde rutan och så vidare. Farao gick med på detta.
1 Hur många vetekorn blir detta totalt?
2 Hur många ton vete är detta ungefär?
3 Hur många års total veteproduktion i världen motsvarar detta ungefär?
4 Låt oss säga att schackbrädet inte var ett vanligt, utan det saknade att antal rutor.
Antalet rutor var alltså ett heltal som var mindre än 64. Det visade sig att mängden
vete slaven skulle få motsvarade ett års veteproduktion. Hur många rutor hade
schackbrädet?
Download