26. Multiplikationsbingo

advertisement
26. Multiplikationsbingo
• Spela i par mot varandra.
• Varje par ritar en matris som har 4 x 4 rutor.
• I varje ruta ska ni skriva in ett tal, alla rutor ska ha olika tal.
• Talen ska vara produkter som finns mellan 1 x 1 till 10 x 10.
• När alla par valt tal, turas ni om att slå två 10-sidiga tärningar
och räkna ut produkten. Det är den som slår som ska säga
vad produkten är.
• Om någon eller några par har skrivit produkten i sin matris
ska den rutan kryssas över.
• Det par som först får en hel rad, kolumn eller diagonal med
överkryssade rutor vinner.
Hämtad från boken Laborativ matematik
© Författarna och Studentlitteratur
Download