TRYCK! Jag menar inte bokstavligt. Detta är om tryck, tryck mäter

advertisement
TRYCK!
Jag menar inte bokstavligt. Detta är om tryck, tryck mäter man i Pascal / newton
per kvadratmeter. Tryck betyder egentligen kraft per areaenhet.
Formlen ser ut så här:
P=massan* 10
arean
exempel vis: 10*10/1 = 10 P.
Trycket är lägre ju närmre atmosfären man kommer, eftersom att ju mindre del av
atmosfären ovan för sig, det blir även mindre syre.
Om en stor kraft påverkar en liten yta säger man att trycket är stort. Trycket kan
minskas genom att man gör kraften mindre eller ytan större. Som man kan se på
formlen.
Du har kanske märkt att du sjunker ner väldigt lätt i snön om du går på bara
fötterna/skorna. Om du istället sätter på skidor på fötterna så fördelas trycket och
då sjunker du inte ner lika lätt, det har alltså samma funktion som snöskor.
Det en tung och en lätt person de har samma skostorlek och de är ute och går i
snön, helt plötsligt går båda två ner i en håla, som är lika djup där båda två är,
vilken av de åker ner längst? Jo den tunga människan, för att den har mer tryck
på samma area och då sjunker ner lättare.
Hur man mäter luft tryck:
Du mäter lufttryck med hjälp av en aneriodbarometer, det är en dosa med ett
tunnt lock som är kopplat till en visare. Om luft trycket blir högre så tryckt locket
in och pilen rör sig neråt, och tvärt om, om det är lågt lufttryck. Luften i den här
burken är förtunnad och visarens rörelse är balanserad på en fjäder så
att"normalt" lufttryck hamnar i mitten av skalan. Om det är mer än 100 Pa så är
det högt tryck, är det mindre än 100 Pa så är det lågt tryck. Detta visste man
redan på 1600 talet, genom Balise Pascal.
Blaise Pascal:
Är den människan man har uppkallat tryck efter. Han föddes 1623 i Frankrike och
dog 1662. Han hade studier och luft och vatten tryck, som även ledde till
konstruktionen av vattensprutan och den hydraliska pressen,- en press med
vätska. Han sysslade också med matematik och la grunden til sannolikhetsläran.
Pascal hade ju studier om en hydralisk press, han kom alltså på att tryck kan
fortplata sig i vätska. Detta utnyttjar man i t.ex en hydralisk domkraft. (sån som
man använder för att byta däck på bilen) En sådan appartat består av två kolvar
och ett rör som är fylld med väska, oftatst olja. Det finns en stor kolv och en liten,
trycker man på den lilla kolven så sprids lrycket i ledningen till den stora kolven
och då kan den lilla kolven bära tio gånger så mycket än den stora.
Kommunicerande kärl:
Det blåa på bilden är vatten, och själva bilden ska då föreställa kommunicerande
kärl. Vattnet står lika högt i alla öppningarna för att luft trycket är lika stort i alla
vattenytorna. Man använder bland annat kommunicerande kärl i vattentorn. Man
pumpar upp vatten i tornet viva rörledninagar. Pumpen suger ut luft ur
vattenledningarna så det ett tryck som gör att vattnet pressas ut i ledningarna.
Detta gör man alltså när man vill ha upp vatten på de högsta våningarna i ett
höghus.
På samma sätt funkar faktiskt ett sugrör.
Tryck i vatten
Atmosfören är så kallat jordens skal och gör så att det blir ett tryck på jordytan.
Ju närmre atmosfären man kommer blir det minde tryck, ju närme jordens kärna
du kommer ju högre blir trycket. Trycket i havet bereor på tyngden av luften och
den vätskan man har åvan sig.
Vatten trycket ökar med tio kg Pa per meter. Tio meter djup=hundra Pa.
En dykare kan klara av att dyka på tjugo meter utan hjälpmedel ska han dyka
djupare måste han ha dykar utrustning och andas med komprimerad luft. En
dykare som är nere på djuptvatten kan få så kallat ”dykarsjukan” Det är om han
stiger upp för fort ot vatten ytan, det är på grund av det stora trycket. Det stora
trycket gör att kroppen tar upp kvävgas, kvävgasen gör blubblor i kroppen, vilken
kan vara dödshotande. Om en såhär olyka skulle inträffa, måste perosnen som
är utsatt omedelbart till en tryckkammare som gämnar ut trcyket i kroppen.
Vätske tryck
En vätske manometer använder man för att mäta trycket i en vätska. Vätske
manometer är en liten burk och locketär gjort av en liten gummi hinna. Till burken
är det kopplat en slang som i sin tur är kopplat till ett U rör , som man sedan kan
avläsa hur mycket trycket är.
Tryck och temperatur
På 1700 talet kom man på att vattnes kokpunkt beror på hur omgivninges tryck.
Om du till exempel är på ett högt berg så är vattnets kokpunkt mindre än 100
grader, eftersom att det inte finns så mycket molekyler och atomer där uppe. Om
du däremot skulle få för dej att koka vatten på botten av en sjö ( om du bort ser
från att det egentligen inte går) skulle kokpunkten vara högre än hundra grader
eftersom att där har du hur mycket tryck som helst på dej. Detta gör då att det är
svårare för molekylerna att bli varma. Därför är kokpunkten högre.
Slash (/) Kaiza.
Download