R-98-56 Förstudie Oskarshamn Jordarter, bergarter och

advertisement
R-98-56
Förstudie Oskarshamn
Jordarter, bergarter och
deformationszoner
Torbjörn Bergman, Rune Johansson,
Anders H Lindén, Jonas Lindgren,
Lars Rudmark, Carl-Henric Wahlgren
Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala
Hans Isaksson
GeoVista AB, Luleå
Hardy Lindroos
Mirab, Uppsala
December 1998
Svensk Kärnbränslehantering AB
Swedish Nuclear Fuel
and Waste Management Co
Box 5864
SE-102 40 Stockholm Sweden Tel 08-459 84 00
+46 8 459 84 00
Fax 08-661 57 19
+46 8 661 57 19
R-98-56
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards