i den här bilden är avgörande för de flesta människor.

det här bildspelet har ”kommit
till åren”…så känns den gamla
tidsinställningen för seg…tryck
och håll ned ”page down”…och
”page up” om det går för fort..;)
Vad är problemet?
...familjen...
…jaha…och mer?
…det räcker väl...
…men problemet…
…affärerna går dåligt…
…lågkonjunktur…
…ja det vet vi…
…men Problemet?
…vadå…
…RÄCKER inte det…
…och blir över…
…men jag menar
PROBLEMET…
…I GRUNDEN…
…vadå grunden…
…fattar inte…
…OK…titta här…
…fattar inte…
…en vanlig
blå triangel…
…som vrängs till en
helt omöjlig…gul…
…båda med
”demokrati”…
…på ena benet…
…PRECIS…
…DET är PROBLEMET…
…I GRUNDEN…
…hördu…var snäll
ta nåt enklare…
…som går att TA på…
…den gula triangeln
är ju omöjlig…
…bara illusion…
…och fantasi…
…precis…just
DET den visar…
…men OK…
…titta på det här
istället…
problemlösning
problemlösning
problemlösning
problemlösning
problemlösning
problemlösning
Två budskap
Två budskap
i den här bilden
Två budskap
i den här bilden är avgörande
för de flesta människor.
Två budskap
i den här bilden är avgörande
för de flesta människor.
Tigern är trött. Men utstrålar
uthållighet och beslutsamhet.
Det första budskapet.
Två budskap
i den här bilden är avgörande
för de flesta människor.
Tigern är trött. Men utstrålar
uthållighet och beslutsamhet.
Det första budskapet.
Det andra är tigerns naturliga
prioritering; att i NUET syssla
med det viktigaste före det
näst viktigaste.
Två budskap
i den här bilden är avgörande
för de flesta människor.
Tigern är trött. Men utstrålar
uthållighet och beslutsamhet.
Det första budskapet.
Det andra är tigerns naturliga
prioritering; att i NUET syssla
med det viktigaste före det
näst viktigaste.
I grunden allt vi behöver
veta, kunna och göra.
Vad det än gäller.
Två budskap
i den här bilden är avgörande
för de flesta människor.
Tigern är trött. Men utstrålar
uthållighet och beslutsamhet.
Det första budskapet.
Det andra är tigerns naturliga
prioritering; att i NUET syssla
med det viktigaste före det
näst viktigaste.
I grunden allt vi behöver
veta, kunna och göra.
Vad det än gäller.
Det första budskapet är så
viktigt att det får bilda både
bakgrund och ram till den här
framställningen.
Den grekiske filosofen Sokrates
(470-399 f.Kr) lär ha sagt:
Den grekiske filosofen Sokrates
(470-399 f.Kr) lär ha sagt:
Livet är problemet!
Den grekiske filosofen Sokrates
(470-399 f.Kr) lär ha sagt:
Livet är problemet!
Och utan djupare filosofier
möter och löser vi i det dagliga
livet problem enligt förloppet…
Den grekiske filosofen Sokrates
(470-399 f.Kr) lär ha sagt:
Livet är problemet!
Och utan djupare filosofier
möter och löser vi i det dagliga
livet problem enligt förloppet…
1. Problem
2. Analys
3. Syntes
4. Åtgärd
Den grekiske filosofen Sokrates
(470-399 f.Kr) lär ha sagt:
Livet är problemet!
Och utan djupare filosofier
möter och löser vi i det dagliga
livet problem enligt förloppet…
1. Problem
2. Analys
3. Syntes
4. Åtgärd
Den grekiske filosofen Sokrates
(470-399 f.Kr) lär ha sagt:
Livet är problemet!
Och utan djupare filosofier
möter och löser vi i det dagliga
livet problem enligt förloppet…
1. Problem
2. Analys
3. Syntes
4. Åtgärd
Den grekiske filosofen Sokrates
(470-399 f.Kr) lär ha sagt:
Livet är problemet!
Och utan djupare filosofier
möter och löser vi i det dagliga
livet problem enligt förloppet…
1. Problem
2. Analys
3. Syntes
4. Åtgärd
Alla problem
har i grunden…
Alla problem
har i grunden…
…samma
lösningsteknik
PROBLEMLÖSNINGS
PROCESSEN
PROBLEM(ET)
PROBLEMLÖSNINGS
PROCESSEN
PROBLEM(ET)
PROBLEMLÖSNINGS
PROCESSEN
PROBLEM(ET)
PROBLEMLÖSNINGS
PROCESSEN
PROBLEM(ET)
PROBLEMLÖSNINGS
PROCESSEN
ÅTGÄRD(ER)
1. Problem(et)
Det verkliga problemet
fokuseras genom
relevanta frågor
1. Problem(et)
Det verkliga problemet
fokuseras genom
relevanta frågor
1. Problem(et)
Det verkliga problemet
fokuseras genom
relevanta frågor
Fel fråga > Fel svar
Ingen fråga > Inget svar
Rätt fråga > Rätt svar
1. Problem(et)
Det verkliga problemet
fokuseras genom
relevanta frågor
Fel fråga > Fel svar
Ingen fråga > Inget svar
Rätt fråga > Rätt svar
1. Problem(et)
Det verkliga problemet
fokuseras genom
relevanta frågor
Fel fråga > Fel svar
Ingen fråga > Inget svar
Rätt fråga > Rätt svar
1. Problem(et)
Det verkliga problemet
fokuseras genom
relevanta frågor
Fel fråga > Fel svar
Ingen fråga > Inget svar
Rätt fråga > Rätt svar
2. Analys(en)
De flesta misslyckanden beror
på bristfällig problemanalys.
Man kan förstås ha ”tur” ibland
men slumpen är – i det långa
loppet – en farlig partner.
2. Analys(en)
De flesta misslyckanden beror
på bristfällig problemanalys.
2. Analys(en)
De flesta misslyckanden beror
på bristfällig problemanalys.
Man kan förstås ha ”tur” ibland
men slumpen är – i det långa
loppet – en farlig partner.
2. Analys(en)
De flesta misslyckanden beror
på bristfällig problemanalys.
Man kan förstås ha ”tur” ibland
men slumpen är – i det långa
loppet – en farlig partner.
Bra problemanalys
är A och O
Fråga: Vad kännetecknar ”bra”
analys?
Fråga: Vad kännetecknar ”bra”
analys?
Svar: Enligt Svensk ordbok,
Nordstedts Förlag:
”Noggrann undersökning av
en företeelses beståndsdelar”
Fråga: Vad kännetecknar ”bra”
analys?
Svar: Enligt Svensk ordbok,
Nordstedts Förlag:
”Noggrann undersökning av
en företeelses beståndsdelar”
Och enligt beprövad erfarenhet:
Användning av SUNT FÖRNUFT
1.Relevant fråga
avseende relevant
problem
1.Relevant fråga
avseende relevant
problem
2. Aktuell delanalys
1.Relevant fråga
avseende relevant
problem
2. Aktuell delanalys
3. Påvisa fel och brister
hos aktuell delanalys
1.Relevant fråga
avseende relevant
problem
2. Aktuell delanalys
3. Påvisa fel och brister
hos aktuell delanalys
4. Rätta fel och brister
hos aktuell delanalys
1.Relevant fråga
avseende relevant
problem
2. Aktuell delanalys
3. Påvisa fel och brister
hos aktuell delanalys
5. Fastställ rättad
delanalys
4. Rätta fel och brister
hos aktuell delanalys
1.Relevant fråga
avseende relevant
problem
2. Aktuell delanalys
6. Nästa delanalys
Upprepa 2-5
3. Påvisa fel och brister
hos aktuell delanalys
5. Fastställ rättad
delanalys
4. Rätta fel och brister
hos aktuell delanalys
3. Syntes
är enligt Nordstedts Ordbok
”Förening av olika beståndsdelar
till en helhet”
3. Syntes
är enligt Nordstedts Ordbok
”Förening av olika beståndsdelar
till en helhet”
3. Syntes
är enligt Nordstedts Ordbok
”Förening av olika beståndsdelar
till en helhet”
I praktiken är
syntes att lägga
pussel, överväga
och besluta.
3. Syntes
är enligt Nordstedts Ordbok
”Förening av olika beståndsdelar
till en helhet”
I praktiken är
syntes att lägga
pussel, överväga
och besluta.
3. Syntes
är enligt Nordstedts Ordbok
”Förening av olika beståndsdelar
till en helhet”
I praktiken är
syntes att lägga
pussel, överväga
och besluta.
Analysen ger
bitarna.
4. Åtgärd(er)
4. Åtgärd(er)
är att verkställa beslut som
föregående analys och syntes
lett fram till.
4. Åtgärd(er)
är att verkställa beslut som
föregående analys och syntes
lett fram till.
Här gäller att både utföra och hålla sig till - analys och
syntes
4. Åtgärd(er)
är att verkställa beslut som
föregående analys och syntes
lett fram till.
Här gäller att både utföra och hålla sig till - analys och
syntes och inte strunta i
förarbetet eller fatta
(viktiga)beslut ”på känn”…
4. Åtgärd(er)
är att verkställa beslut som
föregående analys och syntes
lett fram till.
Här gäller att både utföra och hålla sig till - analys och
syntes och inte strunta i
förarbetet eller fatta
(viktiga)beslut ”på känn”…
Slump och lättja är FARLIGA partners…i det långa loppet!
Sammanfattning
Sammanfattning
Sammanfattning
Effektiv problemlösning består av bra teknik,
sunt förnuft, beslutsamhet, uthållighet och att syssla
med det viktigaste före det näst viktigaste…
…så vad är…
…så vad är…
…så vad är…
…så vad är…
…problemet?
…jadu…
…verkar väl vettigt…
…men lättare sagt…
…än gjort…
…säger du det…
…har du nåt bättre
förslag…
…eller bättre sätt…
…att lösa problem…
…måste tänka lite…
…får jag låna…
…och köra det här
spelet…igen…
…självklart…