frågefördelning delförhör 1

advertisement
FRÅGEFÖRDELNING DELFÖRHÖR 1.
Frågor fördelas enligt nedanstående:
1. Lipider
2. Aminosyror. Struktur, syntes och funktion
3. Kolhydrater. Struktur, syntes och funktion
4. Från aminosyror till 3D struktur
5. Att utforska proteiner
6. Enzymer
7. Enzymklasser och co-faktorer
8. Hemoglobin
9. Nukleotider: Struktur, syntes och funktion
10. Proteinreglering
11. Datalab hemoglobin
Tot 22 p:
0-5p = 0 bonuspoäng
6-10 = 1
11-16 = 2
17-22 = 3
2p
4p
2p
4p
2p
2p
2p
2p
2p
2p
2p
Download