Näringsämnen i maten.
Namn: ____________________________________________Klass: ______________
1. Ge exempel på ett animaliskt livsmedel
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________
2. Ge exempel på ett vegetabiliskt livsmedel.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________
3. Tallriksmodellen, fyll i hur den ser ut för en som sitter stilla mycket i figur 1
fyll sedan i hur den kan se ut för en som tränar mycket i figur 2.
1.
2.
4. Varför ser tallriksmodellen ut som den gör för en idrottare?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Vad behöver din kropp energi till?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Kroppen och maten är uppbyggd av sex olika näringsämnen, vilka?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Vilka av dessa näringsämnen får du energi från?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________
8. Vad är det som styr det individuella energibehovet?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9. Man kan dela in kolhydraterna i tre delar, vilka då? Och i vilka livsmedel kan
du hitta dem?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. Vad menas med snabba och långsamma kolhydrater?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
11. Fett delas in i 3 delar mättat, enkelomättat och fleromättat? Och i vilka
livsmedel kan man hitta dessa?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
12. Vilket av dessa fetter mår vi bra av att äta? Kan med ögat se vilka de olika
fetterna är?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
13. Hur kan man på ett ganska lätt sätt få i sig dessa fettsyror?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
14. Protein skapas av Aminosyror hur många aminosyror måste det finnas för att
göra 1 protein? _________________________________
15. Vad behöver kroppen protein till?
________________________________________________________________
______________________________________________________________
16. Vad menar man om man säger att något är essentiellt? 8/9 Aminosyror är
essentiella vad menar man med det?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
17. Hur får en vegetarian i sig fullvärdigt protein?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
18. Vad har vatten för uppgift i kroppen?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
19. Skriv ned så många mineraler du kan? Och koppla några livsmedel till den.
________________________________________________________________
Mineral
Livsmedel
20. Vad ska du på tänka på när du planerar din måltid för att kunna ta upp så
mycket järn som möjligt ur maten?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
21. Vad har järn för uppgift i kroppen?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
22. Skriv ner de vattenlösliga vitaminerna. I vilka livsmedel hittar man några av
dem?
Vitamin
Livsmedel
23. Skriv ner de fettlösliga vitaminerna? Koppla dem till några livsmedel?
Vitamin
Livsmedel
24.Hur ser matcirkeln ut och vilken nytta kan man ha av den?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________