Anteckningar till matens kemi
V. 2 Den enzymatiska nedbrytningen sker i munnen, magsäcken och i tolvfingertarmen.
Enzymerna gör sönder bindningarna mellan molekyler så att de blir tillräckligt små och kan
passera genom cellmembranet.
Enzym: består av protein och klipper eller klistrar molekyler, sönderdelar eller länkar
samman.
Vi behöver äta: protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler, vatten för att kunna leva.
Dessa delar finns i olika typer av mat (det får man läsa in själv).
Protein består av aminosyror som sitter ihop och när vi äter delas de i aminosyror igen så att
de blir små nog att passera cellmembranet. Protein är cellens byggstenar och bygger upp bla
muskler, hår, hud, naglar. Protein tar lång tid att bryta ner men innehåller ganska mycket
energi.
Fett består av fettsyror och en glyceroldel. Det används till att reparera skadade celler och
smörja kroppens organ och kärl samt till energilager. Det innehåller mycket energi. Det finns
omättat och mättat fett. Omättat finns i oljor tex och är bättre för kroppen. Omättat kommer
från djurriket och har en tendens att lagras och orsaka fetma.
Kolhydrater består av druvsockermolekyler som sitter ihop. Dessa kedjor kan vara längre eller
kortare. Snabba kolhydrater har korta kedjor och ger energi snabbt men den räcker inte så
länge. Långsamma kohydrater har längre kedjor och räcker längre. Endast en singel
druvsockermolekyl kan passera cellmembranet.
Det huvudsakliga bränslet till cellandning. Vi kan inte bryta ner cellulosa som är en kolhydrat
men vi äter fiber för att bli mättare och för att ge tarmen litet gympa.
I cellandningen samarbetar andningen genom att vi andas in syre som sedan transporteras i
blodet för att tas upp i cellerna. Matspjälkningen ser till att vi får glukos från kolhydraterna
som är bränslet till cellandningen. Det finns såklart fler olika sätt där kroppens organsystem
samarbetar men detta var ett exempel.
Frågor att fundera över: OBS exempel på frågor---> inte de exakta frågorna på provet.
1.
2.
3.
4.
Varför ska man äta varierat?
Vilka är huvudgrupperna i kosten och till vad används de?
Förklara varför en del mat tar längre tid att bryta ner
Varför är det bättre att äta en fullkornsmacka till mellis än en snickers?