Mikroplast B Carney Almroth 2016 utan bilder

advertisement
Effekter av mikroplast partiklar i miljön
Bethanie Carney Almroth, PhD
docent ekotoxikologi
Inst. Biologi och miljövetenskaper
Bethanie Carney Almroth, GU
Vattendamm i Bulgarien; foto: Dilkoff
Hamn i Bangladesh; foto: Reuters
663 arter påverkas.
• fysiska effekter
• transport av invasiva arter
Chris Jordan
National Geographic; Ecklund
Bethanie Carney Almroth, GU
Bethanie Carney Almroth, GU
Max Liboiron
Bethanie Carney Almroth, GU
Varför är just mikroplast farligt?
• Ingestion eller upptag
Bethanie Carney Almroth, GU
Bethanie Carney Almroth, GU
Cole et al. (2013)
Asmonaite et al.
Asmonaite et al. (unpublished)
van Moos et al. (2012)
gälar
mage
Bethanie Carney Almroth, GU
digestive gland
inflammatorisk respons
Avio et al. (2015)
Varför är just mikroplast farligt?
• Ingestion eller upptag
• Trojanska hästen - kemikalier
Bethanie Carney Almroth, GU
• Mikroplast kan fungera som vektorer för kemikalier.
pesticider
dioxiner
estrogen
PAHer
ftalater
antibiotiker
Bethanie Carney Almroth, PhD.
PCBer
• Mikroplast kan fungera som vektorer för kemikalier.
Varför är just mikroplast farligt?
•
Mikro- och nanoplast kan tas upp
via näringskedjan
•
Kemikalier kan tas upp via
närings kedjan
Bethanie Carney Almroth, GU
Är mikroplast farligt för människor?
Bethanie Carney Almroth, GU
Bethanie Carney Almroth, GU
Är mikroplast farligt för människor?
Bethanie Carney Almroth, GU
Är mikroplast farligt för människor?
•
−
−
−
−
−
Partikel toxicitet
upptag via magtarmskanalen
mekaniska skador
näringsupptag
inflammationer
passera blod-hjärna barriären
Bethanie Carney Almroth, GU
Goodhead et al. (2015)
Är mikroplast farligt för människor?
•
Partikel toxicitet
•
Kemiskt toxicitet
Komplexa kemiska blandningar
− Ftalater
− Fenoler
− PFAS
− Pesticider
− Antibiotika
− PAHer
− metaller
Bethanie Carney Almroth, GU
Är mikroplast farligt för människor?
Neurobehavioral
disorders
Congenital
malformations
Impaired
semen quality
Prostate cancer
Testicular cancer
Bethanie Carney Almroth, GU
(e.g. attention deficit
hyperactivity disorder)
Breast cancer
Diabetes
Adverse pregnancy
outcomes
Obesity
(e.g. preterm birth and low
birth weight)
Endometrial cancer
Är mikroplast farligt för människor?
Kemikalierna påverkar
kommande generationer
Bethanie Carney Almroth, GU
Är mikroplast farligt för människor?
•
Partikel toxicitet
•
Kemiskt toxicitet
•
Patogener och parasiter
−
−
−
E.coli
Bacillus cereus
Stenotrophomonas maltophilia
− Schistosomiasis
− Zika virus
Bethanie Carney Almroth, GU
Zettler, Sea Education Association
TACK!
Frågor
Bethanie Carney Almroth, GU
Download