Några tips att ha nära till hand om du har en kund som

advertisement
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM FX TRADE
Vem kan ansöka om tjänsten?
FX Trade är tillgänglig för företagskunder (ej privatpersoner) som har frekventa växlingsbehov. Är du
intresserad av tjänsten så kontaktar du ditt Företagskontor. Kontoret hjälper dig att få tillgång till
tjänsten.
Systemkrav:
PC (Ej Mac i dagsläget)
Internet Explorer (Ej Fire Fox Mozilla)
Logga in till FX Trade
Inloggning sker via länken Logga in till FX Trade på webbsidan www.swedbank.se/fxtrade och inte via
internetbankens inloggning.
Genomförd affär
För att säkerställa att din affär har blivit genomförd så ska affärens ID-nummer vara blått och
understruket. Du skall även kunna trycka på det blå ID-Nummret så att du kan se en elektronisk
bekräftelsebild på din skärm. Om affären, trots att du har accepterat kursen, får ett brunt/svart ID
nummer så måste du tyvärr göra en ny växling. Affärer med brunt/svart ID-nummer försvinner från din
affärsblotter om du loggar in och loggar ut ur systemet. Har du frågor om detta så är du välkommen att
ringa vår Support.
Första gången du loggar in i systemet:
Efter att du har fått brevinformation om att ditt företag/du har fått access till FX Trade så loggar du in
via länken: Logga in till FX Trade. Använd en helt ny Internet Explorer webbläsare på din PC.
Inloggningen sker med hjälp av din personliga internetdosa.
Har du frågor om hur systemet fungerar så är det bara att ringa på FX Trades supporttelefon.
Om du har ansökt om tjänsten och ännu ej fått info om att du är uppkopplad i systemet:
Kontakta din kundansvarig på ditt företagskontor. FX Trade Support kan endast hjälpa kunder som är
uppkopplade i systemet.
Nya användare av FX Trade
Om ditt företag vill lägga till nya användare i FX Trade så kontaktar du ditt
företagskontor/kundansvarig. De skickar då ut en blankett som firmatecknare skall skriva under.
När ditt företag vill börja göra växlingar i en ny valuta
Kontakta ditt kontor så hjälper de dig med att öppna ett nytt valutakonto samt koppla det nya kontot till
FX Trade. När din kundansvarig/företagskontor har fått besked om att det nya kontot är upplagt i FX
Trade så kan du börja göra växlingar.
Vill ditt företag börja göra terminer eller valutaswapar
Kontakta din kundansvarig.
Felmeddelande: Ett fel har uppstått vid försök att logga in i FX Trade
Stäng ner webbläsaren och ta upp en helt ny Internet Explorer webbläsare och försök att logga in på
nytt via FX Trades inloggningssida.
Meddelandet kommer exempelvis då du har haft uppe din webbläsare länge eller har varit inne i
internetbanken innan du loggar in i FX Trade. Detta kan störa inloggningen till FX Trade.
Du får även detta meddelande då du inte har tillgång till tjänsten.
Felmeddelande: ”Förfrågan avslagen”
Möjliga orsaker:
Du försöker växla i en valuta där du saknar valutakonto alternativt att ditt valutakonto inte är kopplat till
FX Trade. Kontakta din kundansvarig om du vill öppna ett nytt valutakonto och berätta att du vill att det
nya kontot skall kopplas till FX Trade
Du försöker göra en termin men har inte behörighet att göra terminer. Kontakta din kundansvarig om
du har behov av att göra terminer.
Du försöker göra en termin som har längre löptid än vad din limit tillåter. Testa att göra en kortare
termin. Får du pris så vet du orsaken. Kontakta ditt kontor om du vill göra längre terminer.
Du försöker göra en växling som antingen överskrider din terminslimit beloppsmässigt eller överskrider
maxbelopp som du kan växla per avslut. Testa med ett mindre belopp för att se om du får pris.
Du kan inte logga in till FX Trade trots att du har behörighet till systemet och tidigare har
kunnat handla i systemet.
Möjliga orsaker:
Du använder ej PC utan Mac. Testa att logga in från en PC.
Du använder inte Internet Explorer som webbläsare. Stäng ner webbläsaren och ta upp en helt ny
Internet Explorerläsare.
Du har inte varit inloggad i systemet under den senaste tremånadersperioden. Du har därför blivit
inaktiverad i systemet. Ring eller maila FX Trade support så aktiveras du på nytt.
För att undvika att bli inaktiverad så behöver du endast logga in i systemet vid ett tillfälle under en
tremånadersperiod.
Avvaktar pris – Några tips på felsökning som du kan göra på egen hand.
Du som kund är inloggad i FX Trade och gör en förfrågan och får meddelandet att systemet avvaktar
pris.
Möjliga orsaker:
Efter inloggning i FX Trade, ge systemet tid att visa fullständig layout. Är du för snabb med att ställa en
prisfråga efter inloggning så kan systemet hänga sig.
Din dator kan ha hängt sig. Tryck på Uppdatera i verktygsmenyn eller tangent F5. Om din dator har
hängt sig så kastas du ur systemet. Stäng ner webbläsaren och logga in i ett helt nytt Internet
Explorerfönster.
Kontrollera att du inte har blockerat popup-fönster under Verktyg överst i menyraden.
Har du frivilligt eller ofrivilligt installerat Yahoo eller Google Toolbar och/eller har dessa sökmotorer
som startsida så är detta en källa till problem. Dessa verktyg stör FX Trades prisfunktion.
Antingen avaktiverar du dessa funktioner innan du gör en affärsförfrågan eller så avinstallerar du
dessa verktyg. Det senare gör du på följande sätt.
Gå via START-knappen nederst till vänster i bilden. Välj därefter – Kontrollpanelen – Lägg till och ta
bort program. I listan som kommer upp söker du efter Yahoo eller Google Toolbar. Här avinstallerar du
även funktionen. Vid byte av Startsida görs detta i Verktyg/Internet-alternativ/Startsida. Efter detta är
gjort så gör du en ny affärsförfrågan.
Varje gång du går in på en hemsida så sparar din dator info om denna hemsida. Med tiden kan denna
informationsmängd tynga din dator. Detta kan vara en orsak till att datorn är långsammare och hänger
sig. För att komma till rätta med detta: gå in i Verktyg/Internet-alternativ/Allmänt/Tillfälliga Internetfiler/Ta bort filer/Kryssa i "Ta bort allt offline-innehåll". Allt detta material tynger vissa datorer som inte
har en automatisk rensning av offline-innehåll.
Nedladdningsproblem till excel
Om du har engelsk excel
1) Ändra i Settings, Control Panel, Regional Options, Numbers: Sätt Decimal symbol och List
separator till, (kommatecken)
I FX Trades rapportmeny: Välj t ex Open Trades, Tryck download, Open.
Om du har svensk excel
2) I FX Trades rapportmeny: välj t ex Open trades, Tryck download, Open
Du får nu upp excel med obegriplig text.
Markera första kolumnen
Gå på Data, Text till kolumner, Avgränsare, komma, slutför
Välj en giltig bankdag
Systemet känner av om det är helgdag eller Bank Holiday. Välj ett annat datum.
Vad innebär Avista/Spot?
En standardväxling kallas: Avista (svenska)
Spot (Engelska/internationellt)
Kursen för en avista-/spotväxling rör sig dygnet runt. Vid växlingsögonblicket fixeras kursen och
växlingen har likvid om två bankdagar (internationell standard).
Vad innebär termin?
En terminsväxling (även kallad Outright Forward) är ett avtal/en skyldighet att köpa eller sälja en
valuta mot en annan på en förutbestämd dag till en förutbestämd kurs. En termin har förfallodag
bortom två bankdagar. Kursen för en termin skiljer sig från priset på en avistaväxling. Avvikelsen i
priset grundar sig på den skillnad som gäller för ländernas räntor och innehåller ingen förväntan eller
bedömning av framtida kursrörelser. För att handla gör du som vid en avistaaffär och anger när du
önskar leverans av valutorna. Observera att i det fall du vill göra en valutaaffär med omedelbar
leverans av valutorna (d.v.s. i dag) räknas det som en terminsaffär.
Vad innebär valutaswap?
Valutaswap – ett avtal om byte av en valuta mot en annan valuta under en viss tidsperiod
Valutaswappen använder företaget exempelvis då det har en utestående termin eller flexibel termin
och inte vill köpa in ytterligare ex USD/SEK avista pga att en betalning måste göras tidigare.
(Valutaswappen kan även användas då en betalning skall göras senare än det planerade förfallet på
en utestående terminssäkring).
Om ditt företag behöver göra en betalning tidigare än planerat och företaget har en utestående
termins så gör företaget följande med en valutaswap.
Företaget ”bytlånar” valuta under en viss tidsperiod för att lösa ett betalningsbehov/förändring som
uppkommit under terminens löptid.
Valutaswapen är ett individuellt kontrakt som varken påverkar en utestående termins förfallodag, kurs
eller belopp.
Valutaswapavtal består av två transaktioner (T1+T2):
NU – T1 (avista) köp av USD/SEK med likvid om två bankdagar (så att du kan göra den tidigarelagda
betalningen)
DÅ – T2 (termin) försäljning av USD/SEK med likvid bortom två bankdagar. (Ex likvid samma dag
som ett utestående terminskontrakt där företaget köper USD/SEK).
Priset på en valutaswap fastställs på basis av räntedifferensen mellan de två valutorna.
Download