SWEPRO- världens första PRO-organisation

advertisement
SWEPRO- världens första PROorganisation
Allt började med
exportdokumentationen….
1950-tal Exportdokumentutredningen
1955 SWEPRO inrättas!
1960-tal Internationellt förenklingsarbete
 ECE WP.4 – Arbetsutskott för förenkling och
standardisering av Exportdokument
Steg på vägen
1990-tal Datorisering
SWEPRO kommer till Kommerskollegium
2000-tal Säkerhetsdimensionen,
Balans kontroll och förenkling,
godkända ekonomiska aktörer
2014 WTO Trade Facilitation Agreement
Framåtblick
Genomförande av WTO-avtalet
Bilaterala frihandelsavtal
Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP
???
www.kommers.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards