SWEPRO- världens första PRO-organisation

advertisement
SWEPRO- världens första PROorganisation
Allt började med
exportdokumentationen….
1950-tal Exportdokumentutredningen
1955 SWEPRO inrättas!
1960-tal Internationellt förenklingsarbete
 ECE WP.4 – Arbetsutskott för förenkling och
standardisering av Exportdokument
Steg på vägen
1990-tal Datorisering
SWEPRO kommer till Kommerskollegium
2000-tal Säkerhetsdimensionen,
Balans kontroll och förenkling,
godkända ekonomiska aktörer
2014 WTO Trade Facilitation Agreement
Framåtblick
Genomförande av WTO-avtalet
Bilaterala frihandelsavtal
Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP
???
www.kommers.se
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards