Ökad fragmentisering av produktionen av varor och tjänster

advertisement
Logistikprogrammet 2013, termin 5
Transporter, samhälle, miljö.
SCM: utveckling, trender och utmaningar
Inge Ivarsson
Tre drag i den ekonomisk utvecklingen med
betydelse för Supply-Chain Management, transport och logistik
1.Framväxt av globala- regionala och lokala produktionsystem
2.Nya produktionsätt: Fragmentisering och flexibel produktion
3.Nätverksrelationer inom/mellan ftg (inkl TNCs - underleverantörer)
www.gu.s
e
1
Framväxt av globala- regionala och lokala produktionsnätverk
www.gu.s
e
www.gu.s
e
www.gu.s
e
2
Förändrade produktionsmetoder
och organisationsformer
www.gu.s
e
”Fordism" (from början 1900-t)
•Stordrift
•Löpande band
•Standardisering
•Omfattande arbetsdelning
•Masskonsumtion
www.gu.s
e
Ökande inslag av ”flexibel production”
www.gu.s
e
Ökad specialiseringen och fragmentiseringen i produktion
•From ”trade in products” to ”trade in tasks”
•”Intermediate products” i dag 75-80 % av världshandelsvärdet
www.gu.s
e
Source: Made in Sweden? Kommerskollegium 2010, p. 11
www.gu.s
e
Source:Meng and Miroudot, 2011,
Quoted in IDE-JETRO,
Trade patterns…(2011), p. 95
www.gu.s
e
3
Betydelsen av nätverksrelationer
•Inom företag (ex. TNCs)
•Mellan företag (ex underleverantörsystem)
www.gu.s
e
www.gu.s
e
Exempel på hur TNCs organiserar
sina interna nätverk (ex moder-dotterbolag)
www.gu.s
e
www.gu.s
e
Exempel på TNCs externa nätverk:
leverantörer - underleverantörer
www.gu.s
e
www.gu.s
e
www.gu.s
e
www.gu.s
e
www.gu.s
e
www.gu.s
e
www.gu.s
e
Avslutande kommentar:
•SCM, transporter och logistik är en integrerad del i företagens sätt att
organisera produktionen av varor och tjänster,
•Branschmässiga förutsättningar och företagsspecifika strategier
påverkar, dock allmän trend:
•-Ökande geografiska avstånd mellan aktörer (även regionala/lokala)
-Ökad fragmentisering av produktionen av varor och tjänster
-Ökade nätverksberoenden inom och mellan företag
Dessutom………..
www.gu.s
e
……Den teknologiska utvecklingen är en bidragande faktor:
www.gu.s
e
Världes största: Maersk Mc-Kinney Møller
L: 400 m, B: 59 m, H: 73 m, 18 000 containrar, Pris 1.2 miljarder SEK
Trafikerar Asien-Europa, inkl Skandiahamnen, Gbg
www.gu.s
e
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards