Hemvård för personer med funktionsnedsättning.pub

advertisement
Hemvård för personer
med funktionsnedsättning
Kontakt
Kontaktperson med adress och
telefonnummer finns på nästa
sida.
Lunds kommun
Hemvård inom Stöd och Aktivering är kommunens egen utförare av
hemvårdsinsatser till personer med funktionsnedsättning. Vi utför hemvård
i hela Lunds kommun.
Vår profil
Hemvård för personer med funktionsnedsättning vänder sig till personer
som är under 65 år när behovet av
stöd uppstår.
Verksamheten är delad i två delar,
Öster och Väster samt hemsjukvård.
Vi har lång erfarenhet av att bedriva vård och omsorg och har personal med god kompetens.
Vi eftersträvar mångfald hos vår
personal. Våra olikheter ser vi
som tillgångar som berikar verksamheten.
Vi utför alla de insatser som du
blivit beviljad av vård- och
omsorgsförvaltningens handläggare.
Vår målsättning är att ge dig ett
gott anpassat stöd.
Våra tjänster
Insatserna bedöms utifrån Individens
behov i Centrum (IBIC) , Dessa
behov kan vara saker som t.ex.
berör hemliv, kommunikation,
personlig vård, förflyttning, samhällsgemenskap och avlösning.
Hemsjukvård - vi arbetar i hela
kommunen och vi finns till hands
dagtid hela veckan. Övrig tid tar
kvälls- och nattsjuksköterskorna
över. Hemsjukvården organiserar
den legitimerade personalen, det vill
säga sjuksköterska, fysioterapeut
och arbetsterapeut.
Vår personal
Vi arbetar efter en helhetssyn med
flexibla lösningar på dina behov
och vi har ett rehabiliterande synsätt. Vi har lång erfarenhet av att
arbeta med alla insatser inom
hemvården och har ett upparbetat
samarbete med sjukvårdens olika
utförare.
Tilläggstjänster
Den kommunala hemvården får
inte erbjuda dig tilläggstjänster.
Din möjlighet att välja och
påverka
För oss är det viktigt att du får
delta i planeringen av dina insatser
och att vi får veta hur du vill
utforma dina insatser.
Tillsammans gör du och kontaktmannen en plan som beskriver hur
du önskar få din hemvård utförd.
Handläggaren sätter upp mål som
vi tillsammans med dig ska försöka nå genom att du är delaktig i
insatserna efter din förmåga.
Vård- och omsorgsförvaltningen
Box 41
221 00 Lund
Anne Bing Tingström
verksamhetschef för
Stöd och aktivering för personer
med funktionsnedsättning,
Lunds kommun
www.lund.se
Om du inte är nöjd
Tala i första hand med hemvårdens
personal eller områdets enhetschef.
Du kan också vända dig till
Lunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
046-359 50 00 (vx)
[email protected]
Telefonnummer Hemvård för personer
med funktionsnedsättning
Hemvård
Adress: S:t Lars väg 44 A, Lund
Enhetschef väster
Samordnare väster
Enhetschef öster
Samordnare öster
Enhetsadministratör
046-359 62 86
046-359 83 23
046-359 47 40
046-359 52 39
046-359 55 88
Hemsjukvård
Adress: S:t Lars väg 44 A, Lund
Enhetschef
Enhetsadministratör
Distriktsköterska
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
046-359 64 86
046-359 55 88
046-359 70 18
046-359 70 49
046-359 40 36
046-359 92 36
046-359 49 66
046-359 64 78
046-359 67 07
046-359 40 68
046-359 92 37
046-359 64 20
046-359 64 29
046-359 40 69
Download