Ebolafeber — information till resenärer

Ebolafeber — information till resenärer
(uppdaterad den 20 augusti 2014)
Vad är ebolafeber?
Ebolafeber är en ovanlig, allvarlig och ofta dödlig sjukdom som orsakas av ebolavirus.
Viruset överförs genom direkt kontakt med blod eller andra kroppsvätskor (t.ex. saliv, urin, kräkningar) från
smittade människor, döda eller levande. Detta inkluderar oskyddade sexuella kontakter med patienter upp till
tre månader efter det att de har tillfrisknat.
Du kan också bli smittad genom direkt kontakt med blod eller andra kroppsvätskor från smittade vilda djur,
döda eller levande, t.ex. apor, skogsantiloper och fladdermöss.
Två till 21 dagar efter exponeringen för viruset kan sjukdomen plötsligt bryta ut med feber, muskelvärk,
trötthet, huvudvärk och halsont.
Nästa steg i sjukdomsförloppet kännetecknas av kräkningar, diarré, klåda samt lever- och njurproblem. Vissa
patienter drabbas också av kraftiga blödningar i inre och yttre organ samt multiorgansvikt.
Det finns varken ett godkänt vaccin eller en rekommenderad behandling för sjukdomen.
Risken för att bli smittad med ebolavirus och hur man undviker det
Även om du är bosatt i eller har rest till drabbade områden är risken för att bli smittad med ebolavirus mycket
låg, såvida du inte har haft direkt kontakt med kroppsvätskor från döda eller levande människor eller djur som
är smittade. Detta inkluderar oskyddade sexuella kontakter med patienter upp till tre månader efter det att de
har tillfrisknat.
Ebolavirus överförs inte vid tillfälliga kontakter på offentliga platser med människor som inte verkar vara
sjuka. Du kan inte heller smittas med ebolavirus genom att hantera pengar eller matvaror, eller genom att
simma i en bassäng. Inte heller myggor överför ebolavirus. I motsats till influensaviruset överförs ebolaviruset
inte genom luften.
Det är lätt att döda ebolavirus med tvål, blekmedel, solljus, höga temperaturer eller torkning. Genom att
maskintvätta kläder som har kontaminerats med kroppsvätskor förstörs ebolaviruset. Dessutom överlever
ebolaviruset endast en kort tid på ytor som är i solen eller som har torkat. Det kan överleva längre på kläder
och material som fläckats med blod eller andra kroppsvätskor.
Det finns en risk för att ebolaviruset överförs via instrument och smittad utrustning inom hälso- och
sjukvården, om inte de korrekta rutinerna för vårdhygien följs till punkt och pricka.
Utbrott under 2014
För närvarande pågår ett utbrott av ebolafeber i Guinea, Liberia, Sierra Leone och Nigeria. Följande
information riktar sig till resenärer som reser till eller från drabbade områden.
Råd till personer som reser till Guinea, Liberia, Sierra Leone och Nigeria
Om du reser till drabbade områden bör följande förebyggande åtgärder undanröja risken för att bli smittad:
•
•
Undvik direkt kontakt med blod eller kroppsvätskor från patienter eller lik och med föremål som
eventuellt är kontaminerade.
Undvik kontakt med vilda djur, döda eller levande, och ät inte okontrollerat vilt, s.k. bush meat.
•
•
•
Undvik oskyddade samlag.
Undvik miljöer där det kan finnas fladdermöss, såsom grottor, avskilt belägna hus eller gruvområden.
Tvätta händerna regelbundet, med tvål eller antiseptika.
Du bör vara medveten om att risken för att bli smittad är högre i hälso- och sjukvårdsanläggningar. Du bör
därför
•
•
genom affärsbekanta, vänner eller släktingar ta reda på var du kan få ändamålsenlig vård i det land
där du vistas,
se till att din reseförsäkring täcker medicinsk evakuering om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka,
för att minska risken för att du smittas inom den lokala hälso- och sjukvården.
Dessutom bör du läsa de råd som nationella myndigheter ger om resor till de berörda länderna.
Råd till personer som reser från Guinea, Liberia, Nigeria och Sierra Leone
Risken för att du har utsatts för ebolavirus är extremt låg.
Observera dock följande:
Om du är oförklarligt trött eller får feber, diarré eller några andra allvarliga symtom (t.ex. kräkningar,
oförklarliga blödningar, svår huvudvärk) några veckor efter det att du har lämnat ett tropiskt område bör du
göra följande:

Sök snabbt läkarhjälp och berätta vart du rest, eftersom dina symptom kan bero på
en infektion såsom malaria som kräver omedelbar undersökning och behandling.
Om du har varit i direkt kontakt med kroppsvätskor från döda eller levande människor eller djur som är
smittade, eller haft oskyddade sexuella kontakter med patienter som tillfrisknat, bör du göra följande:

Sök snabbt läkarhjälp och berätta vart du rest.

Ring till sjukhuset eller vårdcentralen före besöket så att vårdpersonalen är
förberedd och kan använda lämplig skyddsutrustning när du kommer.
Världshälsoorganisationen har rekommenderat att de drabbade länderna bör göra
hälsokontroller vid utresa för att hitta personer med oförklarliga sjukdomssymtom som kan vara
ebolafeber. Personer som smittats med ebolaviruset och personer som varit i kontakt med
ebolasmittade bör endast resa utomlands om resan ingår i en ändamålsenlig medicinsk
evakuering.
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) 2014
ECDC är ett EU-organ