Viktig information inför renoveringen av soprummen

advertisement
Informationsbrev 20167/2
2016-­‐08-­‐04 Viktig information inför renoveringen av soprummen Den 1 september börjar renoveringen av soprummen och för samtliga boende UTOM i Sågenvägen 10 och 12, som inte berörs, gäller tillfälliga regler för sophanteringen. Sågenvägen 14 och 16 kommer att ha sina temporära kärl i det avstängda grovsoprummet vid vändplanen vid nr 16. Sågenvägen 22, 24, 26 och 28 kommer ha sina temporära kärl i grovsoprummet mellan nr 20 & 28. Sågenvägen 30 och 32 kommer ha sina temporära sopkärl utanför nr 32 (lilla vändplanen). Grovsoprummet kommer under denna tid flyttas till en låst container vid fikaplatsen utanför grovsoprummet (enda platsen som är tillräckligt stor för en container). Vänliga hälsningar Styrelsen 
Download