Ämnesordsmöte 2011-03-18
Protokoll
Närvarande: Pär Öberg som skrev, Grazyna Sowinska, Kerstin Urberg.
Nya ämnesord
Bakning med barn 641.815 #c BroadMatch
Överordnad term: Matlagning med barn
Källa: LCSH saknas 2011-03-01.
Daimyo 952.02 #c BroadMatch
Se-hänvisning från: Daimyos
Överordnad term: Feodalism - Japan
Underordnad term: Samurajer
Källa: NE 2011-03-01.
LCSH: Daimyo
Feodalism – Japan 952.02
LCSH: Feudalism – Japan
Fri rörlighet för varor 382.914 #c International commerce (Foreign trade) ; 343.087 #c Juridik
Överordnad term: Europarätt
Överordnad term: Internationell handel
Källa: NE 2011-03-01 i artikeln: EU-rätt: Bakgrund.
Källa: LCSH saknas 2011-03-01.
anm: Ämnesordet används endast för förhållanden inom/mellan EU-länderna.
Havsplanering 333.9164 #c BroadMatch
Se-hänvisning från: Planering av havsresurser
Överordnad term: Fysisk planering
Överordnad term: Havsresurser
Källa: Wikipedia (engelska) 2011-03-01.
Källa: LCSH saknas 2011-03-01.
Hebreiska tryck 070.5 #c BroadMatch
LCSH: Hebrew imprints
Komorbiditet 616 #c BroadMatch
Se-hänvisning från: Multisjukdom
Se-hänvisning från: Samsjuklighet
Överordnad term: Epidemiologi
Källa: NE 2011-03-01.
LCSH: Comorbidity
Könsskillnader i utbildningen 370.151
Överordnad term: Utbildning
1
LCSH: Sex differences in education
Livet 113.8 #c Livets filosofi ; 128 #c Mänskligheten
Se-hänvisning från: Liv
Se-hänvisning från: Livet - teori, filosofi
Underordnad term: Döden
Underordnad term: Filosofisk antropologi
Underordnad term: Livskvalitet
LCSH: Life
Manuell medicin 615.82
Se-hänvisning från: Manipulativ terapi
Se-hänvisning från: Manuell behandling
Se-hänvisning från: Manuell terapi
Överordnad term: Fysikalisk terapi
Överordnad term: Ortopedi
Källa: NE 2011-03-01.
LCSH: Manipulation (Therapeutics)
Routrar 004.6
Se-hänvisning från: Router
Se-hänvisning från: Routers
Överordnad term: Datakommunikation
Källa: Wikipedia (svenska) 2011-03-07.
LCSH: Routers (Computer networks)
Kommentar: Se bibid 11954533.
Statsstöd
Se-hänvisning från: Statliga bidrag
Se-hänvisning från: Statligt stöd
Överordnad term: Offentlig ekonomi
Relaterad term: Statsbidrag
Källa: http://www.tem.fi/?l=sv&s=87.
LCSH: Government aid
Tjänstesamhället 305.9 #c Yrkesgrupper och diverse grupper ; 330.9 #c Ekonomiska
förhållanden
Överordnad term: Samhället
Relaterad term: Industrisamhället
Relaterad term: Postindustriella samhället
Källa: NE 2011-03-01.
Källa: LCSH saknas 2011-03-03.
Uppköpserbjudanden 332.6322 ; 346.0662 #c Juridik och lagstiftning
Se-hänvisning från: Offentliga köperbjudanden
Se-hänvisning från: Offentliga uppköpserbjudanden
Se-hänvisning från: Takeovers
Se-hänvisning från: Uppköpsbud
Överordnad term: Aktier
Källa: Wikipedia (engelska) 2011-03-10 i artikeln: Takeover.
2
LCSH: Tender offers (Securities)
Upptäcktsresande i litteraturen
LCSH: Explorers in literature
Upptäcktsresor i litteraturen
LCSH: Geographical discoveries in literature
Ändringar
Antidepressiva läkemedel 616.8527061
Se-hänvisning från: Antidepressiva
Se-hänvisning från: Tymoleptika
Källa: NE 2011-03-03.
LCSH: Antidepressants
Diskret matematik 511.1
Se-hänvisning från: Finit matematik
Källa: NE 2011-03-01.
LCSH: Computer science - Mathematics
Döden
Underordnad term: Barn och döden
Underordnad term: Döda
Döden (biologi)
Överordnad term: Livet (biologi)
Underordnad term: Celldöd
Källa: NE 2011-03-01.
Kommentar: Ändra Livet (biologi) från relaterad till överordnad term.
Hedersrelaterat våld 364.15 #c Lagöverträdelser riktade mot individen ; 363.2595 #c Offenses
against the person--criminal investigation ; 345.025 #c Juridik
Källa: NE 2011-03-03.
Källa: LCSH saknas 2011-03-03.
Kiosker (paviljonger)
Se-hänvisning från: Paviljonger
Livet (biologi) 570
Underordnad term: Mekanism (filosofisk riktning)
Underordnad term: Vitalism
Källa: NE 2011-03-01 i artikeln: Liv.
Kommentar: Ta bort Transgena organismer som underordnad term och ändra Döden (biologi)
från relaterad till underordnad term.
Lusthus
Se-hänvisning från: Paviljonger
3
Mindfulnessmeditation 158.12 #c Personlig utveckling och analys genom meditation ;
616.891425 #c Cognitive therapy
Mun-till-mun-marknadsföring 658.8 #c Marknadsföring ; 659.13 #c Olika typer av reklam
och reklam i särskilda media
Se-hänvisning från: Mun till mun-marknadsföring
Organisationspsykologi 302.35
Underordnad term: Företagskultur
Underordnad term: Organisationskultur
Källa: NE 2011-03-03.
Oskuld i litteraturen 809.93353 #c BroadMatch (Ändring)
Se-hänvisning från: Jungfrudom i litteraturen
anm: Tidigare Jungfrudom i litteraturen. Ändrat 2011-03-17.
Osteopati 615.533
Överordnad term: Medicin
Källa: NE 2011-03-01.
LCSH: Osteopathic medicine
Psykometri 150.15195 ; 150.287 #c Psykometri - tester
Se-hänvisning från: Psykometrik
Överordnad term: Psykologiska mätmetoder
Underordnad term: Betygsättning
Underordnad term: Metaanalys
Intern anm: Tidigare även Psykometri - parapsykologi. Ändrat 2011-03-17.
Källa: NE 2011-03-01.
LCSH: Psychometrics
Puniska språket 492.6 ; #z 6 #a 926 (Ändring)
Se-hänvisning från: Puniska
Källa: NE 2011-03-07.
anm: Tidigare Puniska. Ändrat 2011-03-07.
Spädbarnsdöd
LCSH: Infants - Death
Statsbidrag
Se hänvisning från: Statliga bidrag
Se-hänvisning från: Statligt stöd
Källa: NE 2011-03-10.
LCSH: Government aid
Utbrändhet 158.723
Överordnad term: Arbetsglädje
Överordnad term: Arbetstrivsel
Överordnad term: Motivation
Överordnad term: Stress
4
Källa: NE 2011-03-01.
Avslås
Hedersproblematik
Underordnad term: Hedersrelaterat våld
Underordnad term: Hedersmord
Kommentar: Se bibid 12072340. Befintliga ämnesord som Heder, Hedersmord och
Hedersrelaterat våld kan användas. Allt för många närliggande begrepp förbättrar inte
sökbarheten.
Underjorden
Kommentar: Se bibid 11772079. Oklart vad boken handlar om, ingen klassning, inga andra
ämnesord, ingår i serien ”Guide des arts”.
5