Information från AbbVie Care
:framåt
Att leva med hepatit C
Lär dig mer om
hepatit C
Man tror man vet. Men för
säkerhets skull är det bra
att gå igenom grunderna.
Lär dig grunderna
Ta reda på skillnaderna
mellan olika virus
Lär känna din lever
Ta reda på mer om detta
rugbybollsformade organ
Hur går man vidare?
Att leva med
hepatit C
2
3
Välkommen
För de flesta kan det vara en chock att
få diagnosen hepatit C. Även om du har
levt med sjukdomen i många år kan det
fortfarande kännas ensamt, men kom
ihåg – du är inte ensam. Mer än 160
miljoner människor över hela världen
lever med kronisk hepatit C.1 I Sverige
är det 50 000 människor. Och om du vet
att du har hepatit C betyder det att du
kan göra något åt det.1
Tala med din
läkare eller sjukinformation.
Syftet med denna tidning är att hjälpa
dig att hantera olika aspekter av att
leva med hepatit C: symtom, effekter
och behandlingar.
Vad är hepatit C?
Hur sprids det?
Vad kan det innebära
på lång sikt?
I det här numret
Lär dig grunderna
4
Hur sprids hepatit C?
6
Du och hepatit C
8
Hepatit C: Det kan bli komplicerat
9
När hepatit C utvecklas
10
Hur testar läkaren för hepatit C? 11
Lär känna din lever
12
Vilka faktorer kan påverka behandlingen
14
Vilka typer av behandling finns?
15
Ta hand om din lever
16
Hur går man vidare?
18
Hepatit C
går att behandla
Ordlista20
och bota 1,2
Rapportering
Rapportering av
av biverkningar
biverkningar
Eftersom
Eftersom ditt
ditt läkemedel
läkemedel är
är nytt
nytt är
är det
det
föremål
för
utökad
säkerhetsövervakning.
föremål för utökad säkerhetsövervakning.
Om
Om du
du upplever
upplever en
en biverkning,
biverkning, kontakta
kontakta
läkare,
apotekspersonal
eller
sjuksköterska.
läkare, sjuksköterska eller
apotekspersonal.
Detta
Detta gäller
gäller även
även eventuella
eventuella biverkningar
biverkningar
som
inte
nämns
i
denna
tidning
som inte nämns i denna tidning eller
eller i
bipacksedeln.
i bipacksedeln.
Hur
Du
Du kan
kan rapportera
rapportera biverkningar
biverkningar till:
till:
•
www.lakemedelsverket.se/rapportera
• www.lakemedelsverket.se/rapportera
Kunskap
är makt
sköterska för ytterligare
AbbVie Care stöttar dig på vägen
AbbVie Care är ett individanpassat patientstödsprogram som syftar till att ge dig kunskap, råd,
trygghet och motivation under behandlingstiden.
Målet är att du ska må så bra som möjligt och få
ett riktigt gott resultat när behandlingen är klar.
Lär dig mer om hepatit C,
så är sjukdomen lättare
att hantera och leva med.
Att ha kunskap - till exempel
veta hur viruset fungerar
och påverkar kroppen, gör
att du har kontroll över
sjukdomen och inte tvärtom.
•
• e-post:
e-post: [email protected]
[email protected]
•
tel:
08-684
• tel: 08-684 446
446 01
01
Genom
Genom att
att rapportera
rapportera biverkningar
biverkningar kan
kan du
du bidra
bidra
till
mer
information
om
läkemedlets
säkerhet.
till mer information om läkemedlets säkerhet.
1. Lubega S et al. Liver Int 2013 Aug; 33(7): 999–1007.
Innehållet i denna information är endast
rekommendationer. Följ alltid din läkares anvisningar.
1. Lavanchy D. Clin Microbiol Infect 2011; 17(2): 107-115.
2. Lubega S et al. Liver Int 2013 Aug; 33(7): 999-1007.
4
5
Lär dig
grunderna
Olika virustyper
(=genotyper) av hepatit C
Vilken typ av virus du har påverkar vilken sorts
behandling läkaren väljer.
Det betyder exempelvis att den som har hepatit C får
en annan behandling än den som har hepatit B.1
Hepatit A överförs via
mat eller dryck.
Så, till att börja med:
Vad är hepatit egentligen?
Det är en allmän term för inflammation
eller svullnad av levern: Hepat är grekiska
för levern och itis betyder inflammation.1
Ju mer du vet om
hepatit C, desto mer kan
du göra för att kämpa
mot sjukdomen1, 2
Hepatit kan utlösas av olika saker, men
den vanligaste orsaken är virusinfektion.
Bara för att komplicera det hela lite mer
finns det fem huvudsakliga hepatitvirus
som orsakar denna infektion; de benämns
A, B, C, D och E.1,3 Du kanske har hört
mer talas om hepatit A, B och C eftersom
dessa är mer utbredda än typerna D och E.
Även om varje virus liknar varandra
på så sätt att alla angriper levern, kan
de överföras på olika sätt.4 Det finns
också skillnader när det gäller hur vart
och ett av dem påverkar organet.4
Nästan alla som får
hepatit A tillfrisknar utan
behandling, även om det
kan ta några månader.1
Förebyggande
Det finns vacciner som kan skydda
mot hepatitvirus A och B. Tyvärr finns
det inget vaccin mot hepatit C.
För att skydda levern mot ytterligare
påfrestningar, rekommenderas
den hepatit C smittade att vaccinera
sig mot hepatit A och B. Observera
att dessa vacciner är gratis för
hepatit C smittade.
Hepatit B virus överförs via blod
eller sexuella kontakter.
Hepatit C överförs i huvudsak via blod.
Hepatitvirus B och C är inte så lätta
att bekämpa. En infektion som orsakas
av båda dessa virus kan pågå under
många år. Hepatit B eller C kan leda
till långvarig sjukdom och leverskada.1
Vad är hepatit C?
Hepatit C är ett så kallat RNA-virus. Det är
ett virus som muterar lätt, vilket betyder att
varje gång det kopierar sig självt kan det
producera en något annorlunda version av
sig självt. De här ständiga förändringarna
kan vara anledningen till att kroppen har
så svårt att bekämpa hepatit C-virus.2
Olika virustyper (=genotyper)
av hepatit C
Det finns sex huvudsakliga genotyper av
hepatit C-virus, numrerade från 1 till 6.
Av dessa är genotyp 1 den vanligaste.2
Om du har hepatit C kommer man ta blodprover för att ta reda på genotypen. När
svaret kommer vet man vilken behandling
du kan komma ifråga för.3
1.Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis C General Fact Sheet.
http://www.cdc.gov/hepatitis/HCV/PDFs/HepCGeneralFactSheet.pdf.
2.Lubega S et al. Liver Int 2013 Aug; 33(7): 999-1007.
3.World Health Organization. Hepatits. http://www.who.int/topics/hepatitis/en.
4.Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis C FAQs for
the public. http://www.cdc.gov/hepatitis/c/cfaq.htm.
1.Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis C FAQs for
3.Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis C FAQs for Health
the public. http://www.cdc.gov/hepatitis/c/cfaq.htm.
Professionals 2012. http://www.cdc.gov/hepatitis/hcv/hcvfaq.htm#d4.
2.World Health Organization. Hepatitis C. http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/Hepc.pdf.
6
7
Hur sprids
hepatit C?
Behöver jag undvika sociala kontakter?
Hepatit C kan inte spridas genom tillfälliga sociala kontakter som att hålla handen eller via en kyss.
Viruset kan inte spridas genom att dricka från samma glas eller via hostningar eller nysningar.2
Det är bra att känna till hur
sjukdomen sprids, och att veta vad man
kan göra för att förhindra eller förebygga
spridningen. En av de vanligaste frågorna
som patienter ställer till oss är "Hur fick
jag hepatit C och hur kan jag vara säker
på att jag inte för det vidare till andra?"
Fyra sätt att förebygga smittspridning
All blodspillan – även torkat blod
– ska torkas bort med en lösning
som består av en del blekmedel
och tio delar vatten. Använd
handskar när du torkar upp blod1
Tänk på att inte dela
toalettartiklar som
rakhyvel
eller tandborste3
Om man tar narkotika
med spruta måste
man ha egna
sprutor och verktyg3
Man får inte ge blod
eller donera organ
Diagnostik världen över: statistiken
Hepatit C finns i blodet och sprids genom direktkontakt med hepatit C-infekterat blod.1
Följande kan leda till att man utsätts för viruset:
• Droger som tas genom sprutor eller sniffas1,2
• Kontakt med hepatit C-infekterat blod/blodprodukter (i Sverige före 1992)2
• Stickskador från nålar2
miljoner
• Medicinska och kirurgiska åtgärder och tandläkarbehandling
med återanvänd eller bristfällig steriliserad utrustning2
• Barn som föds av mödrar som är infekterade med hepatit C2
• Piercing med bristfälligt steriliserad utrustning3
• Akupunktur med bristfälligt steriliserade nålar3
• Tatuering och piercing som utförs av oseriösa företag med
bristfälligt steriliserad utrustning3
160
Låt inte hepatit C
styra ditt liv – du är
samma person som
du alltid har varit4
Antal personer över hela
världen som lever med
kronisk hepatit C5
(Sverige 50 000)
2%
Uppskattad procentandel
av befolkningen i världen
som har hepatit C6
3-4
miljoner
Antal personer över
hela världen som
infekteras varje år 6
• Oskyddat sex med en hepatit C-infekterad person1
1.Medline Plus. Hepatitis C. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000284.htm.
2.World Health Organization. Hepatitis C Fact Sheet No.164, April 2014.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/.
3.Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis C Information for the
Public. http://www.cdc.gov/hepatitis/C/cFAQ.htm#transmission.
4.Porter 2013. HCV Advocate. HCSP Guides. http://www.hcvadvocate.
org/hepatitis%5Cfactsheets_pdf/Stigma%20Guide.pdf.
1.Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Hepatitis C FAQs
for the public. www.cdc.gov/hepatitis/hcv/hcvfaq.htm.
2.World Health Organization. Hepatitis C. http://www.who.int/csr/
disease/hepatitis/whocdscsrlyo2003/en/index1.html#what.
3.NIAID. Hepatitis C – Prevention. http://www.niaid.nih.gov/
topics/hepatitis/hepatitisc/Pages/prevention.aspx.
4.US Department of Veterans Affairs. Hepatitis C – Sex and Hepatitis C Virus.
http://www.hepatitis.va.gov/pdf/brochure-134.pdf.
5.A.-S. Duberg et al. The burden of hepatitis C in Sweden: a national
study of inpatient care. Journal of Viral Hepatitis, 2011,
6.World Health Organization. Hepatitis C. http://www.euro.who.int/en/healthtopics/communicable-diseases/hepatitis/data-and-statistics/hepatitis-c.
8
9
Du och
hepatit C
Hepatit C.
Det kan bli
1
komplicerat
Vilka är symtomen på hepatit C??
Många får inga symtom förrän hepatit C skadat levern
allvarligt. Bland de som får symtom kan detta skilja sig
från person till person.1,2
En del får symtom redan två veckor efter att de har blivit
infekterade, medan andra inte känner av några symtom
förrän sex månader senare.1,2 Det finns personer som har haft
hepatit C i 30 år innan de första gången märker av några
symtom överhuvudtaget.3
~80%
DE FLESTA PERSONER MED
AKUT HEPATIT C HAR INGA
SYMTOM3
När symtom förekommer kan de variera beroende på om viruset har börjat påverka
levern, men en del patienter säger att de har: 1,2
• smärta i leverområdet (på höger sida under revbensbågen)
• magont eller svullnad
• lerfärgad eller blek avföring
• mörkfärgad urin
Skador på andra organ än levern
Komorbiditeter
Hepatit C-viruset angriper inte bara levern.1
Ej leverrelaterad (så kallad extrahepatisk)
skada kan uppstå i de små blodkärlen,
huden, njurarna, spottkörtlarna, ögonen och
sköldkörteln.1 Man tror att flera av dessa
skador har med immunsystemet att göra.1
Komorbiditeter är medicinska tillstånd
som förekommer samtidigt som ditt
”huvudsakliga” tillstånd (alltså hepatit C).
Andra tillstånd kan nämligen påverka
hur framgångsrik behandlingen är.2
Vissa behandlingar för hepatit C kan till
exempel förvärra tillstånd som anemi (låga
nivåer av röda blodkroppar i blodet).2
Hepatit C kan också ge upphov till insulinresistens, diabetesrelaterad njursjukdom
och non-Hodgkins lymfom av B-cellstyp
• trötthet
• feber
Komplikationer
• klåda
Hepatit C-infektionen kan bli mer komplicerad när andra faktorer är inblandade.2
• gulsot, dvs. gulfärgad hud och ögonvita
• aptitförlust
• illamående och kräkningar
Kom ihåg att förutom AbbVie Care finns det olika personer och
organisationer som kan ge dig professionella råd och det stöd du
behöver. Även om det känns tufft just nu är det viktigt att du inser att
du inte behöver utkämpa den här kampen på egen hand.
Man vet till exempel att måttlig till hög
alkoholkonsumtion3, hepatit B- och HIVinfektion leder till ökad leverskada.2
Övervikt eller kraftig fetma kan också
bidra till utveckling av leversjukdom.2
Patientorganisationer: www.hepatitc.org / www.hepatitcportalen.se
www.fbis.se / www.hiv-sverige.se
1.Medline Plus. Hepatitis C. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000284.htm.
2.Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis C FAQs for the
public. http://www.cdc.gov/hepatitis/C/cFAQ.htm#.
3.Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis C General Fact Sheet.
http://www.cdc.gov/hepatitis/hcv/pdfs/hepcgeneralfactsheet.pdf.
1.Ko HM et al.Clin Dev Immunol 2012; Article ID:740138 DOI: 10.1155/2012/740138].
2. Louie KS et al. BMC Infectious Diseases 2012; 12: 86.
3. Wesens ....
Detta betyder att en viktig del av behandlingen för hepatit C är att hantera eventuella
samtidigt förekommande tillstånd.2
10
11
När hepatit C
utvecklas
Hur testar läkaren
för hepatit C?
Vissa sjukdomar visar sig
på en gång. Med hepatit C kan
det ta betydligt längre tid.1
Det är mycket viktigt att alla som misstänker
att de har blivit utsatta för hepatit C-virus
testar sig. Det kan bidra till att minska oro,
och behandling sätts in om det behövs.
Man kan använda olika tester för detta:1
Det är bara 20–30 % som har
symtom när de först infekteras med
hepatit C.2 Därför är många inte
medvetna om att de har viruset.1
Akut
hepatit C
Under de första månaderna efter smitta
av hepatit C tillfrisknar ungefär en av
fyra från infektionen utan behandling.3
Detta händer oftast under de första sex
månaderna, som kallas den ”akuta” fasen.3
Om hepatit C-viruset inte har avlägsnats
från kroppen efter sex månader har man
en kronisk infektion.2 Detta inträffar hos
de flesta (75–85 %) med hepatit C.3
Det är under den kroniska fasen av
infektionen som leverskador kan börja
uppstå.2,3 Hepatit C infektion har ett
mycket varierande förlopp. Majoriteten
av patienterna utvecklar inte allvarliga
leverskador på sikt.2,3
En del personer ca 20–30 % av
alla med kronisk hepatit C utvecklar
dock skrumplever (cirros).2
1.Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis C General Fact Sheet.
http://www.cdc.gov/hepatitis/hcv/pdfs/hepcgeneralfactsheet.pdf.
2. Chen SL et al. Int J Med Sci 2006; 3(2): 47–52.
3. Seeff LB. Liver Int 2009; 29 (Suppl 1): 89–99
Tillfrisknande
Diagnos med
cirka
15-25 %
Utveckling till
Kronisk
hepatit C
cirka
75-85 %
Lindrig
Måttlig
Lever
skada
Allvarlig
Cirka 10–20 % av personer
med hepatit C utvecklar cirros
(allvarligare leverskada) efter
20–30 års infektion
4.US Department of Veterans Affairs. Keeping your liver healthy when you have hepatitis.
http://www.hepatitis.va.gov/patient/basics/keeping-liver-healthy-with-hepatitisC.asp.
Antikroppstestet
(Hepatit C antikroppar)1
PCR-testet1
(Hepatit C RNA test)
är kroppen kämpar mot en sjukdom
N
producerar immunsystemet antikroppar i
detta syfte. Genom att titta efter särskilda
antikroppar mot hepatit C i blodet
kan sjukvårdspersonalen därför se om
viruset har funnits där någon gång.
Med hjälp av detta test upptäcker man
förekomst av hepatit C-virus i kroppen.
Man kan också se om viruset förökar sig.
Det kan däremot ta tid (ibland flera månader)
för immunsystemet att skapa antikroppar.
Därför kan testet ge ett negativt resultat om
det utförs för tidigt efter infektionen. Men även
om testet för antikroppar är positivt behöver
det inte betyda att viruset fortfarande finns
kvar. Det kan vara så att kroppen har gjort
sig av med viruset och att man fortfarande
kan se ”beviset” på denna kamp. Därför
krävs det ytterligare ett blodprov, hepatit C
RNA test, för att bekräfta en diagnos.
Från resultatet av detta test kan man se om
en person är infekterad med viruset eller inte,
och om personen är smittförande eller inte.
När du har testat dig har du den information
du behöver för att gå vidare.1
1.NHS. Hepatitis C. Diagnosis. http://www.nhs.uk/Conditions/Hepatitis-C/Pages/Diagnosis.aspx Accessed March, 2014.
Alla som är
oroliga för
hepatit C
bör testa sig
12
13
Leversjukdom
Lär känna
1
din lever
Even with chronic
hep C there is still
much you can do to
look after your liver.
2
3
Levercirros
Hepatocellulär cancer (HCC)
Ärrbildning
leder slutligen till
levercirros1,2
kan utvecklas hos patienter
med etablerad levercirros2,3
Risken är ca 4% per år hos
patienter med levercirros.
1
Fibros
– ärrbildning av levern
1,2
Levern är ett av kroppens största
organ.1 Den är ungefär lika stor som en
rugbyboll och återfinns på höger sida
av kroppen, precis under revbenen.
Det bästa sättet att se på levern är som
en slags regulator. Den ser till att allting
fungerar smidigt. En av leverns viktigaste
uppgifter är att rena blodet. Den bryter
ner och avlägsnar alkohol, läkemedel
och andra skadliga kemiska ämnen som
kommer in i, eller tillverkas av, kroppen.
Levern är inblandad i matsmältningen
och den lagrar näringsämnen (vitaminer,
socker och fetter) tills kroppen behöver
dem. Levern medverkar också till att
producera kemiska ämnen som hjälper
kroppen att reparera sig själv.
Hepatit C på lång sikt
Leverskada orsakad av hepatit C virus
kan leda till ärrbildning (fibros). När
det har blivit så mycket fibrosbildning
att strukturen och formen på levern
förändras och den blir hårdare, kallas
tillståndet skrumplever (cirros).ref?
Stadier av ärrbildning
Vilka komplikationer kan man få om
man redan har utvecklat cirros?
• L evercancer: behöver inte märka av så
mycket om den är liten. Behöver göra
röntgen undersökning (ultraljud av lever
vanligast) för att upptäcka detta.
Stadieindelning genom leverbiopsi (=vävnadsprovstagning från lever)
Du kanske har hört din läkare prata om ärrbildningsskalan Ludwig-Batts/metavir.
Det är system som används för att bedöma de olika stadierna av leversjukdom.1 Poängen anges
på en 5-poängsskala från F0 till F4, där F0 inte visar någon fibros och F4 tyder på cirros.1
• Vätska i buken (ascites): buken blir större.
•Å
derbråcksblödning från matstrupen/
magsäcken (=varicerblödning): för
att upptäcka om man har åderbråck i
matstrupen/magsäcken behöver man
göra en gastroskopi undersökning.
• L everkoma (leverencefalopati): symptom
är allt från lite koncentrationssvårigheter
i milda fall, till ökad trötthet, förvirring,
och i svåra fall medvetslöshet.
För att undvika detta, är det viktigt att
man har daglig tarmtömning, gärna
2 mjuka avföringar/dag.
F0
F1
F2
F3
F4
Stadieindelning genom leverstelhetsmätning
Leverstelhetsmätning (tex Fibroscan) är en ultraljudsundersökning dvs ultraljudsvågor som mäter
hur stel levern är, vilket innebär att läkaren får ett mått på leverns fibrosgrad. Den kan i många fall
ersätta leverbiopsi för att mäta ärrbildning. Om levern är väldigt stel, kan det betyda att patienten
har cirros. Det är en smärtfri och effektiv undersökning som bara tar några minuter.
2,5
7,0
Ingen eller
mild fibros
(Metavir F0-F1)
9,5
Måttlig
fibros
(F2)
12,5
Avancerad
fibros
(F3)
75 kPa
Cirros
(F4)
Referens 5
Bilden är modifierad från artikeln
Fibroscan värde över 12,5 kPa indikerar cirrosbildning.
1.US Department of Veteran Affairs. Liver Basics. http://www.
hepatitis.va.gov/patient/basics/liver-single-page.asp.
2.Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Hepatitis C FAQs for
health professionals. www.cdc.gov/hepatitis/hcv/hcvfaq.htm.
3. Chen SL et al. Int J Med Sci 2006; 3(2): 47–52.
4.Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis C FAQs for health
professionals. http://www.cdc.gov/hepatitis/hcv/hcvfaq.htm.
5. Ghany MG et al. Hepatology 2009; 49(4): 1335–1374.
6.American Cancer Society. What is liver cancer? http://www.cancer.org/
cancer/livercancer/detailedguide/liver-cancer-what-is-liver-cancer.
7.Aleman et al 2013 CID.
1. Ghany MG et al. Hepatology 2009; 49(4): 1335–1374.
2.EASL Clinical Practice Guidelines: management of hepatitis C virus infection.
European Association for the Study of the Liver. J Hepatol 2014; 60: 392–420.
3.American Cancer Society. What is liver cancer? http://www.cancer.org/
cancer/livercancer/detailedguide/liver-cancer-what-is-liver-cancer.
4.US Department of Veterans Affairs. Keeping your liver healthy when you have hepatitis.
http://www. hepatitis.va.gov/patient/basics/keeping-liver-healthy-with-hepatitisC.asp.
5. L. Castera et al. / Journal of Hepatology 48 (2008) 835–847.
14
15
Vilka faktorer kan
påverka behandlingen
Vilka typer av
behandling finns?
Hepatit C är ett RNA-virus – en typ
av virus som kan mutera (förändra sig) om
och om igen, vilket kan vara anledningen
till att det är så svårt för kroppen att
upptäcka och avlägsna det.1
Sjukvårdspersonalen kan utföra tester för
att ta reda på vilken stam (genotyp) som
viruset tillhör, eftersom det kan påverka
vilka behandlingar som fungerar bäst för
en viss person.2
Exempel på virustyp är hepatit genotyp 1
eller hepatit C genotyp 3. Genotyp 1 är
den vanligaste.3-5 Inom varje genotyp,
kan subtyper finnas och dessa anges då
som en bokstav. Exempel på subtyper
är genotyp 1a och genotyp 1b.
• Det finns flera olika läkemedel som kan användas för att behandla hepatit C.
• Ordet kombinationsbehandling hörs ofta i samband med behandling av
hepatit C. Detta betyder helt enkelt användning av två (eller flera) läkemedel
som verkar på olika sätt för att bekämpa viruset. Vilken kombination av
läkemdel som kan användas beror på vilken virustyp (genotyp) man har.
• Behandlingslängden beror på hur mycket skada man har i levern, vilken virustyp
(genotyp) man har och andra faktorer som kan påverka behandlingen.
Vad är målet med
behandlingen
Andra faktorer som kan påverka behandlingen är: 6
• Om levern redan är skadad och, i så fall, hur allvarlig skadan är
• Hur man svarat på hepatit C behandling tidigare och vilken
behandling man fått
Kom ihåg att en behandling inte passar alla.
Det finns sex olika
typer av hepatit C,
som är numrerade från
1 till 6. De olika typerna
kallas genotyper.7-9
För närvarande finns det inget vaccin mot
hepatit C men infektionen kan botas helt
med behandling.1
Målet med behandlingen är: 10
• att kroppen gör sig av med viruset så att det inte längre kan skada levern
• att minska risken för att sjukdomen sprids
1.World Health Organization. Hepatitis C Fact Sheet No. 164, April 2014. http://www.who.
int/mediacentre/factsheets/fs164/ en/. Accessed April 2014.
2.NHS. Hepatitis C. Diagnosis. http://www.nhs.uk/Conditions/ Hepatitis-C/Pages/Diagnosis.
aspx Accessed March, 2014.
3.A.-S. Duberg et al. The burden of hepatitis C in Sweden: a national study of inpatient care.
Journal of Viral Hepatitis, 2011,18, 106-118.
4.Medline Plus. Hepatitis C. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ ency/article/
000284.htm Accessed April 2014.
5. S
trader et al. Diagnosis, management, and treatment of hepatitis C. Hepatology: Official
journey of the American Association for the Study of Liver Diseases 2004; 39(4): 1147-1171.
6.S. Aleman et al. A Risk for Hepatocellular Carcinoma Persists Long-term After Sustained Virologic
Response in PatientsWith Hepatitis C–Associated LiverCirrhosis. http://cid.oxfordjournals.
org/ at Karolinska Institutet University Library on August 19, 2013.
7. A
lberti A and Negro F. The global health burden of hepatitis C virus infection. Liver Int.
2011; 31(2): 1-3. Article first published online: 8 Jun 2011 DOI: 10.1111/j.
1478-3231.2011.02537.x.
8. H
ajarizadeh B et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2013; 10: 553-562.
http://www.nature.com/nrgastro/journal/v10/n9/ fig_tab/
nrgastro.2013.107_F1.html Accessed March, 2014.
9. L avanchy D Evolving epidemiology of hepatitis C virus. Clin Microbiol Infect 2011;
17(2):107-15. 21. NHS Choices. Hepatitis C - Treatment. http://www.nhs.uk/Conditions
/Hepatitis-C/Pages/Treatment.aspx Accessed May 2014.
1.World Health Organization. Global Alert and Response (GAR): Hepatitis C. 2003. http://www.
who.int/csr/disease/hepatitis/ whocdscsrlyo2003/en/index1.html. Accessed March 25, 2013.
16
17
Ta hand
om din lever
Även om du lever med hepatit C
kan du göra något för att ta
hand om dig själv och minska
belastningen på levern.1
Var försiktig när det gäller läkemedel.
Vissa läkemedel kan skada levern. Du
bör därför prata med din läkare innan
du tar några läkemedel (receptbelagda,
receptfria eller alternativa läkemedel)
eller vitaminer och tillskott.1
Eftersom det mesta av den mat och
vätska vi konsumerar passerar genom
levern är det viktigt med en balanserad,
hälsosam kost.2 Alkohol kan bidra till
att leverskador utvecklas snabbare, så
försök att begränsa ditt intag, eller ännu
bättre, undvik det helt och hållet.2 Feta
livsmedel, särskilt sådana som har hög
halt av mättade fetter, bör undvikas.2
Fortsätt att tänka positivt
Alkohol är
en mycket viktig
orsakande faktor
för påskyndande av
ärrbildning
i levern.
1.US Department of Veterans Affairs. Keeping your liver healthy when you have hepatitis.
http://www.hepatitis.va.gov/patient/basics/keeping-liver- healthy-with-hepatitisC.asp.
Om du berättar för din familj och dina
vänner har du alltid någon att prata med.
2.American Liver Foundation. Liver Health and Wellness.
http://www.liverfoundation.org/abouttheliver/liverhealth/.
En positiv attityd kan hjälpa när
man lever med hepatit C.1
Det kan vara bra att be om hjälp
och stöd från familj och vänner.
Men det är lättare sagt än gjort att se
saken från den ljusa sidan.
Du kan också få kraft och inspiration
av att sätta upp och uppnå mål.2
1.Porter LK. Hepatitis C Support Project Guides: Stigma & Hepatitis C. http://www.
hcvadvocate.org/hepatitis%5Cfactsheets_pdf/ Stigma%20Guide.pdf.
2.Hepatitis C Trust. A positive attitude. http://www.hepctrust.org.uk/
Living+with+Hep+C/Mental+and+emotional+attitude/A+positive+attitude.
18
19
Ta kontroll
över det du
kan påverka och
acceptera det du inte
kan göra något åt.1
Hur går man vidare?
I början kan diagnosen hepatit C kännas svårt,
men det är viktigt att komma ihåg att man fortfarande är samma person som innan diagnosen.
Många människor som är drabbade klarar att
hantera vardagen bra, och låter inte sjukdomen
bestämma vem dom är.
Patientorganisationer:
www.hepatitc.org
www.hepatitcportalen.se
www.fbis.se
www.hiv-sverige.se
Materialet är framtaget tillsammans med vårdpersonal och patienter, och är faktagranskat av
bitr överläkare, docent Soo Aleman.
1.Porter LK. Hepatitis C Support Project Guides: Stigma & Hepatitis C.
http://www.hcvadvocate. org/hepatitis%5Cfactsheets_pdf/Stigma%20Guide.pdf.
20
Behåll fokus – tänk positivt
Det kan vara utmanande att leva med hepatit C, men det är viktigt att du
gör det du kan för att behålla en positiv inställning och gå åt rätt håll.1
Ordlista
Det förekommer många olika termer
Fibros
när man pratar om hepatit C, testning,
Ärrbildning av levern.3
behandling, symtom och biverkningar.
Genotyp
ALAT
Höga nivåer av detta enzym i blodet
kan tyda på inflammation i levern.2
Anemi
Brist på röda blodkroppar.
Antigen
PCR-test
Den genetiska sammansättningen hos
en enskild organism. Används ofta för
att beskriva en virusstam.3
Ett polymeraskedjereaktionstest (PCR,
Polymerase Chain Reaction) används
för att bestämma förekomsten och
nivån av viruset i blodet.3
Gulsot
Levercirros
En gul missfärgning av huden och
slemhinnorna på grund av hög
bilirubinnivå i blodet.2
Allvarlig ärrbilding av levern,
dvs skrumplever.2
Smittbärare
Ämnen som får kroppen att tillverka
antikroppar.2
Hepatit
Inflammation eller svullnad av levern.3
I det här fallet: en person som har
hepatit C i blodet.3
Antikropp
Hepatocellulär cancer (HCC)
SVR
Ett protein som tillverkas av kroppen
för att bekämpa virus.2
Den vanligaste typen av levercancer.5
Antikroppstest
Leverceller.2
En typ av test där man tittar efter
antikroppar i blodet.3
ASAT
Höga nivåer i blodet kan tyda på
mycket inflammation, vävnadsskada
eller överkonsumtion av alkohol.2
Bilirubin
Ett ämne som finns i gallan och som
hjälper till vid sönderdelningen i
levern. Leversjukdom kan göra så att
höga nivåer av detta ämne ansamlas i
blodet.3
Enzym
Ett protein som behövs för att
åstadkomma, eller snabba på, en
kemisk reaktion.3
Hepatocyter
IL28B
En typ av gen som påverkar
immunförsvaret.6
Immunsystem
Kroppens naturliga försvarssystem,
där antikroppar och vita blodkroppar
ingår.
Interferon
Ett protein som tillverkas av kroppen
som svar på en virusinfektion.
Interferon kan användas som
behandling av hepatit C.3
Karcinom
De vanligaste cancerformen.4
Står för "Sustained virological respons",
d v s utläkt hepatit C-infektion efter
behandling. Detta innebär att viruset
har försvunnit ur kroppen, ett besked
många patienter får efter avslutad
behandling.2
Vaccin
Bidrar till att säkerställa immunitet mot
en sjukdom och att förebygga (eller
minska) effekterna av infektion.
Viremi
Förekomst av virus i blodet,
kännetecknas ofta av sjukdomskänsla,
feber och värk i ryggen, benen och
armarna.3
Virus
En mikroskopisk partikel som
infekterar levande celler.2
Kombinationsbehandling
Behandling med mer än ett läkemedel.
1.Hepatitis C Trust. A positive attitude. http://www.hepctrust.org.uk/Living+with+
Hep+C/Mental+and+emotional+attitude/A+positive+attitude
2.Hepatitis C Trust. Glossary. http://www.hepctrust.org.uk/News_Resources/Glossary.
3.US Department of Veteran Affairs. Liver basics – glossary. http://www.
hepatitis. va.gov/patient/basics/liver-single-page.asp.
4.Macmillan. Types of cancer. http://www.macmillan.org.uk/
Cancerinformation/ Aboutcancer/Typesofcancer.aspx.
5.American Cancer Society. What is liver cancer? http://www.cancer.org/
cancer/livercancer/detailedguide/liver-cancer-what-is-liver-cancer.
6.EASL Clinical Practice Guidelines. J Hepatol 2014; 60: 392–420.
AbbVie Care
Prata med sjukvårdspersonal om du vill ha mer information om din behandling eller om något som nämns här.
Mer information finns också på www.abbviecare.se
AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna. Tel: 08-684 44 600.
SEOTH140511d
1