här - Folkkampanj för Gemensam Välfärd

advertisement
Planeringsmöte Folkkampanj för Gemensam Välfärd Umeå 130820
Dagordning
1) Mötets öppnande
2) Presentation
3) Val av mötesordförande
4) Val av sekreterare
5) Fastställande av dagordning
6) Rapport från nationella samordningsmötet
7) Anslutna organisationer och rekrytering
8) Musik/artister
9) Flygblad och annat tryckt material
10) Övrigt praktiskt kring manifestationsdagen
a) demonstrationstillstånd mm b) talare c) interaktionkommitté
11) Kommunikation
a) talesperson(er) b) pressutskick c) debattartikel/insändare/annons
12) Upptaktsdag med flygbladsutdelning?
13) Ekonomi
14) Socialistiskt forum
15) Kommande möten
16) Övriga frågor
17) Mötets avslutande
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards