här - Folkkampanj för Gemensam Välfärd

advertisement
Planeringsmöte Folkkampanj för Gemensam Välfärd Umeå 130820
Dagordning
1) Mötets öppnande
2) Presentation
3) Val av mötesordförande
4) Val av sekreterare
5) Fastställande av dagordning
6) Rapport från nationella samordningsmötet
7) Anslutna organisationer och rekrytering
8) Musik/artister
9) Flygblad och annat tryckt material
10) Övrigt praktiskt kring manifestationsdagen
a) demonstrationstillstånd mm b) talare c) interaktionkommitté
11) Kommunikation
a) talesperson(er) b) pressutskick c) debattartikel/insändare/annons
12) Upptaktsdag med flygbladsutdelning?
13) Ekonomi
14) Socialistiskt forum
15) Kommande möten
16) Övriga frågor
17) Mötets avslutande
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards