Lund 4 mars 2013 STUDIE VISAR ATT BONE SCAN

advertisement
 Lund 4 mars 2013 STUDIE VISAR ATT BONE SCAN INDEX (BSI) ÄR ETT STARKT KOMPLEMENT TILL PSA. Att mäta Bone Scan Index (BSI) på högriskpatienter med prostatacancer ger viktig information om överlevnad, och är ett starkt komplement till Prostata‐Specifik Antigen (PSA). Det visar en nyligen publicerad svensk studie. Under 2012 har en rad studier publicerats som visar nyttan av det unika BSI‐värdet, mätt med mjukvaran EXINI bone. De kompletteras nu med ännu en artikel, publicerad i EJNMMI Research. Denna retrospektiva studie från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, visar att BSI mätt vid diagnostillfället är ett värdefullt tillskott för att prognosticera högriskpatienter med prostatacancer, som fick primär hormonbehandling. Kaboteh R, et al. “Bone Scan Index: a prognostic imaging biomarker for high‐risk prostate cancer patients receiving primary hormonal therapy.” EJNMMI Research 2013, 3:9 doi:10.1186/2191‐219X‐3‐9. Slutsats: “BSI can be used as a complement to PSA to risk‐stratify high‐risk prostate cancer patients at the time of diagnosis. This imaging biomarker, reflecting the extent of metastatic disease, can be of value both in clinical trials and in patient management when deciding on treatment.” BSI är en imaging markör som mäts automatiskt, och som ger ett snabbt och objektivt mått på hur hur stor del av det totala skelettet som är engagerat av metastaser. Den aktuella studien ”Bone Scan Index: a prognostic imaging biomarker for high‐risk prostate cancer patients receiving primary hormonal therapy” visar BSI‐värdets starka koppling till överlevnad. Slutsatsen är att BSI tillför ytterligare prognostisk information utöver de traditionella mätverktyg som finns, till exempel PSA. ‐ Resultaten bekräftar tidigare studier, och ger oss ytterligare bevis för att BSI tillför ny information. Det ger en snabb och viktig vägledning, som är betydelsefull såväl i den kliniska vardagen som i klinisk forskning, säger Lars Edenbrandt, Scientific Director & Founder of EXINI Diagnostics AB För mer information, vänligen kontakta: Magnus Aurell, VD Telefon: 046‐286 54 25 E‐post: [email protected] Om EXINI Diagnostics AB (publ) EXINI Diagnostics AB (publ) erbjuder kvalificerade lösningar för medicinskt beslutsstöd till sjukhus över hela världen. Systemet bygger på avancerad bildanalys genom artificiell intelligens och kan på egen hand tolka röntgenbilder och ge diagnosförslag. På så sätt används systemet som ett beslutsstöd för den diagnosticerande läkaren. EXINI arbetar med produkter för diagnos inom några av de mest frekventa folksjukdomarna såsom kranskärlssjukdom, cancer, demens och Parkinsons sjukdom. Bolaget grundades 1999 av professor Lars Edenbrandt. EXINI är listat på NASDAQ OMX First North och har ca 400 aktieägare. Huvudägare är Bo Håkansson. Certified Adviser är Thenberg Fondkomission AB. EXINI Diagnostics AB (Publ), Ideon Science Park, Scheelevägen 19A, SE-223 70 Lund, Sweden
Phone: +46 46 286 54 20, Fax: +46 46 286 54 29, [email protected], www.exini.com, VAT-no: SE556576199501
Download