Urologi HT-13

advertisement
Urologi HT-13
Fråga 1.
Du är läkare på en vårdcentral. En 82-årig man med hypertoni och hjärtinfarkt i anamnesen
söker för vattenkastningsbesvär. Hur bör du handlägga patienten på vårdcentralen? (4p)
Förutom anamnes och allmänt status, PR, TM/IPSS, Krea, PSA, Urinsticka.
Bladderscan optional. (Detta enl VISS-dokumentet)
Fråga 2.
Den 82-årige mannen visar sig ha PSA 153 (ref<3). Hur bör detta handläggas? Motivera ditt
svar. (3p)
Pat bör genomgå en prostatabiopsi. Av motiveringen bör framgå att han av
ålders- och komorbiditetsskäl, men också pga sannolikt metastaserad cancer,
inte är kandidat för kurativt syftande behandling. Däremot har han ju LUTS
problem och därför är det rimligt att man diagnosticerar hans cancer
Fråga 3.
Den 82-årige mannen har som tidigare nämnts problem med vattenkastningen. Vilken
behandling bör han erbjudas? Motivera ditt svar. (2p)
Hormonbehandling eller palliativ TUR-P. Det gäller att ha en vettig
motivering.
Fråga 4.
Vilken typ av symtom kan man få av cancer i de övre urinvägarna? Ange 2 symtom. (2p)
Hematuri, smärta (koagel eller annan avstängning)
Fråga 5.
Vid njurcancer opereras bara njuren bort. Varför opereras både njuren och ureteren bort vid
njurbäckencancer? (2p)
Urotelialcancer med risk för recidiv i ureteren
Fråga 6.
Du är läkare på en akutmottagning. En 54-årig tidigare frisk man söker pga ett hematom
längst hela penisskaftet. Kvällen innan upplevde han smärta i samband med samlag (som
omedelbart avbröts). Vilken diagnos misstänker du och hur bör detta behandlas?
Motivera ditt svar. (2p)
Penisfraktur. Bör opereras eftersom det annars kan bli risk för erektil dysfunktion och
snedställd penis i framtiden.
Download