Sex & Relationer
Arbetshäfte
Namn:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Klass:
8C
Sex och relationer
Syfte:
 Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att Du utvecklar kunskaper om biologiska
sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om dig själv och naturen.
I arbetsområdet ”sex och samlevnad” lär Du dig om hur din kropp fungerar.
Ju mer du känner till desto mer kan du påverka hur du mår, och få en större förståelse
för vad andra tänker, känner och tycker. Du får grundkunskaper att använda i
diskussioner och ställningstaganden i samlevnadsfrågor.
Dessa förmågor ska du träna:
 att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta
ställning i frågor som rör hälsa
 att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
biologiska samband i människokroppen och samhället.
Tidsplanering:
Måndag 80
8C
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 50
3/3
Sex och relationer: Film + Pubertet + Anatomi
10/3
Sex och relationer: Abort
17/3
Sex och relationer: Könssjukdomar
24/3 PROV inskrivet i provschemat
Sex och relationer
31/3 PRAO
6/3
Sex och relationer: Befruktning + Fosterutveckling
13/3
Sex och relationer: Preventivmedel
20/3
Sex och relationer
27/3
Sex och relationer: Kan du kondom?
3/4 PRAO
7/4 PRAO
10/4 PRAO
14/4 Påsklov
17/4 Påsklov
2
Sex och relationer
Litteratur och Internet:
 Biologi spektrum s.367-393
 www.umo.se
Arbetssätt:




Uppgifter i arbetshäfte
Genomgång
Film
Argumentation
Centralt innehåll:
 Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
Virus, bakterier, infektioner och smittspridning.
 Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och
samverkan.
 Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet,
relationer, kärlek och ansvar.
 Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter
på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
 Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för
världsbild, samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och
naturvetenskapen.
 Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor
och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
Vad bedöms?
Genomförande av uppgifter.
Användning av begrepp, modeller och teorier.
Deltagande, motiveringar och resonemang i diskussioner och värderingsövningar.
Upptäckter som rör sex och samlevnad och dess betydelse för människans
levnadsvillkor.
 Skriftligt prov




3
Sex och relationer
Kunskapskrav:
E
C
A
Eleven kan samtala om och
diskutera frågor som rör hälsa
och skiljer då fakta från
värderingar och formulerar
ställningstaganden med enkla
motiveringar samt beskriver
några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och
diskutera frågor som rör hälsa
och skiljer då fakta från
värderingar och formulerar
ställningstaganden med
utvecklade motiveringar samt
beskriver några tänkbara
konsekvenser.
Eleven kan samtala om och
diskutera frågor som rör hälsa
och skiljer då fakta från
värderingar och formulerar
ställningstaganden med
välutvecklade motiveringar samt
beskriver några tänkbara
konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven
frågor och framför och bemöter
åsikter och argument på ett sätt
som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven
frågor och framför och bemöter
åsikter och argument på ett sätt
som för diskussionerna framåt
och fördjupar eller breddar
dem.
I diskussionerna ställer eleven
frågor och framför och bemöter
åsikter och argument på ett sätt
som till viss del för
diskussionerna framåt.
Eleven kan söka naturvetenskaplig
information och använder då olika
källor och för enkla och till viss
del underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen
på ett i huvudsak fungerande
sätt i diskussioner.
Eleven har grundläggande
kunskaper om biologiska
sammanhang och visar det genom
att ge exempel och beskriva
dessa med viss användning av
biologins begrepp, modeller och
teorier.
Eleven kan föra enkla och till
viss del underbyggda resonemang
om hälsa, sjukdom, sexualitet och
ärftlighet och visar då på enkelt
identifierbara samband som rör
människokroppens byggnad och
funktion.
Eleven kan ge exempel på och
beskriva några centrala
naturvetenskapliga upptäckter
och deras betydelse för
människors levnadsvillkor.
Eleven kan söka naturvetenskaplig
information och använder då olika
källor och för utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang om informationens
och källornas trovärdighet och
relevans.
Eleven kan använda informationen
på ett relativt väl fungerande
sätt i diskussioner.
Eleven har goda kunskaper om
biologiska sammanhang och visar
det genom att förklara och visa
på samband inom dessa med
relativt god användning av
biologins begrepp, modeller och
teorier.
Eleven kan föra utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang om hälsa, sjukdom,
sexualitet och ärftlighet och
visar då på förhållandevis
komplexa samband som rör
människokroppens byggnad och
funktion.
Eleven kan förklara och visa på
samband mellan några centrala
naturvetenskapliga upptäckter
och deras betydelse för
människors levnadsvillkor.
Eleven kan söka naturvetenskaplig
information och använder då olika
källor och för välutvecklade och
väl underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen
på ett väl fungerande sätt i
diskussioner.
Eleven har mycket goda
kunskaper om biologiska
sammanhang och visar det genom
att förklara och visa på
samband inom och något
generellt drag med god
användning av biologins begrepp,
modeller och teorier.
Eleven kan föra välutvecklade
och väl underbyggda resonemang
om hälsa, sjukdom, sexualitet och
ärftlighet och visar då på
komplexa samband som rör
människokroppens byggnad och
funktion.
Eleven kan förklara och
generalisera kring några centrala
naturvetenskapliga upptäckter
och deras betydelse för
människors levnadsvillkor.
4
Sex och relationer
Uppgift - Puberteten hos flickor
Sök information på internetsidan umo.se eller i biologiboken.
1. Hur förändras en flickas kropp när hon går in i puberteten?
Skriv minst sex förändringar runt bilden!
2. I vilken ålder startar puberteten hos flickor? ……………………………………………………………………………
3. Vad heter det kvinnliga hormon som en flickas kropp behöver för att förändras?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Vad heter körteln som bildar det kvinnliga hormonet?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5
Sex och relationer
Uppgift - Puberteten hos pojkar
Sök information på internetsidan umo.se eller i biologiboken.
1. Hur förändras en pojkes kropp när han går in i puberteten?
Skriv minst sex förändringar runt bilden!
2. I vilken ålder startar puberteten hos pojkar? ……………………………………………………………………………
3. Vad heter det manliga hormon som en pojkes kropp behöver för att förändras?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Vad heter körteln som bildar det manliga hormonet?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6
Sex och relationer
Uppgift - Kvinnans könsorgan
1. Vilken funktion har könsorganets delar? Fyll i tabellen.
Könsorgan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Funktion
Äggstock
Äggledare
Livmoder
Slida
Blygdläppar
Klitoris
Urinblåsa
Urinrörsöppning
2. Markera könsorganets delar på bilderna med siffror:
7
Sex och relationer
Uppgift – Kvinnans könsorgan
3. Kvinnans könsceller kallas ägg. I vilket organ finns de?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Hur många av kvinnans ca 1.000.000 medfödda könsceller kommer att mogna?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Hur kan infektioner i underlivet förebyggas hos kvinnor? ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Vilken del av könsorganet är speciellt känsligt för beröring och stimulering hos kvinnan?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. I Sverige blev kvinnlig omskärelse olagligt år 1982. Manlig omskärelse är lagligt.
Hur skiljer sig manlig och kvinnlig omskärelse från varandra?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8
Sex och relationer
Uppgift - Mannens könsorgan
1. Vilken funktion har könsorganets delar? Fyll i tabellen.
Könsorgan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Funktion
Testiklar
Bitestiklar
Pung
Penis
Svällkroppar
Ollon
Förhud
Urinblåsa
Prostatakörtel
2. Markera könsorganets delar på bilden med siffror:
9
Sex och relationer
Uppgift – Mannens könsorgan
3. Mannens könsceller kallas spermier.
a) Var bildas spermierna? ………………………………………………………………………………………………………………
b) Hur många könsceller bildas varje dag? …………………………………………………………………………………
4. Var mognar och lagras mannens könsceller? …………………………………………………………………………………
5. Hur lång tid tar det för en spermie att mogna? …………………………………………………………………………
6. Varför finns testiklarna i en pung utanför kroppen? …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Varför är det att viktigt att killar gör rent under förhuden varje dag?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Vad händer i penis vid erektion? …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. En sädesuttömning kan även kallas för ejakulation och pollution. Vad är skillnaden?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Hur många spermier töms ut vid en sädesuttömning? ……………………………………………………………
11. Vilken uppgift har prostatakörteln? ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10
Sex och relationer
Uppgift - Menscykeln
1. Varför har tjejer mens varje månad? ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Hur ofta och hur länge har en tjej mens om den är regelbunden?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Hur mycket blöder en tjej? ……………………………………………………………………………………………………………
4. Vad är det som styr när mensen startar? ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Hur länge lever ett moget ägg när det kommer till äggledaren? ……………………………………………
6. Fyll i rutorna runt menscykeln. Vad händer?
Dag 23-28. ……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………
Dag 1.
……………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………
Dag 8.
…………………………………………………
Dag 15-22. ……………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………………
Dag 14. ……………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
11
Sex och relationer
Uppgift - Befruktning
1. Hur många ägg mognar i kvinnans kropp varje månad?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Hur många spermier kan en sädestömning innehålla?
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Hur många spermier behövs för att befrukta ett ägg?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Hur länge kan spermier leva inuti en kvinnas kropp?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. a) Var i kvinnans kropp befruktas ägget? ……………………………………………………………………………………
b) Hur kommer spermierna dit? Beskriv. ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Hur kan en kvinna märka att hon är gravid? …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Hur snart efter utebliven mens kan man ta reda på att man är med barn?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12
Sex och relationer
Uppgift - Fosterutveckling
1. Hur många veckor/månader bär en kvinna på ett foster?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Hur får ett foster syre och näring i mammans kropp?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Vad är det för skillnad på enäggstvillingar och tvåäggstvillingar?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Hur stort är fostret efter
a) 4 veckor? ……………………………………
b) 8 veckor? …………………………………
c) 12 veckor? …………………………………
d) 18 veckor? …………………………………
5. Hur gammalt är fostret då alla de viktigaste organen är färdigutvecklade?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Vilken vecka börjar mamman känna fosterrörelser?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Hur många veckor är fostret då det skulle kunna överleva utanför mammans kropp?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13
Sex och relationer
Hon vägde bara 260 gram när hon föddes
1996, men läkarna kunde ändå rädda
Glenna Bernice Mitchell till livet.
Källa: Aftonbladet.se
Uppgift - Abort
Källa:
Aftonbladet.se
1. a) Sedan 1975 har vi fri abort i Sverige. Vad innebär
det?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Hur många aborter görs i Sverige varje år? ……………………………………………………………………………
c) Hur många veckor får fostret vara då kvinnan själv väljer att göra abort?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) Hur många veckor har en kvinna möjlighet att göra abort med Socialstyrelsens hjälp?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Beroende på hur lång tid det gått av graviditeten genomförs abort på olika sätt.
a) Hur görs aborten inom 9 veckor från befruktningen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Hur görs aborten inom 12 veckor från befruktningen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Hur görs aborten efter 12 veckor?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Vilka risker finns med att göra en sen abort?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14
Sex och relationer
Uppgift – Argumentera om abort
Varje år dör cirka 70.000 kvinnor i världen till följd av osäkra och olagliga aborter i
världen. I Sverige har abort av foster upp till vecka 22 varit lagligt sedan år 1975.
Fosterdiagnostik för att upptäcka vissa sjukdomar har erbjudits gravida kvinnor
i Sverige ända sedan slutet av 1960-talet. Idag erbjuds det bland annat till par
som har en allvarlig ärftligt sjukdom i släkten.
I Sverige görs ca 400 aborter varje år (av ca 35.000) på grund av att fostret har
Downs syndrom.
 Motivera vilka ställningstagande som kan göras för eller emot abort.
Skilj på ställningstaganden som baseras på biologisk fakta och på värderingar.
Dina argument ska lämnas in till läraren för bedömning.
a) Titta på fosterutvecklingen i PULS Biologibok (s.262-263)
b) Läs om fosterdiagnostik på internet www.1177.se
c) Läs om berättelser på internet om personer som gjort abort www.umo.se
d) Läs mer om abortmetoder
- på internet www.umo.se eller
- i broschyren ”Om abort” från Förlagshuset Gothia
15
Sex och relationer
Uppgift - Preventivmedel
Hitta information:
www.umo.se
Folkhälsoinstitutets broschyr ”Preventivmedel”
Biologi spektrum s.383-384
 Läs om olika preventivmedel som förhindrar smittspridning och graviditet.
Ta reda på:
- hur preventivmedel fungerar,
- deras för- och nackdelar,
- samt hur säkra de är.
Fyll i tabellen med kortfattade svar. Ju enklare svar desto lättare
är det att jämföra dem med varandra.
Funktion:
 Kemiskt – ex. hormontabletter eller andra kemiska ämnen
 Biologiskt – ex. kirurgiska ingrepp
 Mekanisk – ex. föremål som fångar upp och hindrar
Exempel:
Preventivmedel
Säkerhet och
Funktion
Mekaniskt skydd:
Pessar
Fördelar
Inga biverkningar
Gummiskål som smörjs med Återanvänds – billlig
spermiedödande medel och
placeras högst upp i slidan.
Nackdelar
Skyddar ej mot könssjukdomar.
Planering krävs:
- måste sättas in innan samlag
- måste sitta kvar minst 6 h
efter samlag
97% säkerhet
16
Sex och relationer
Uppgift - Preventivmedel
Preventivmedel
Säkerhet och
Funktion
Fördelar
Nackdelar
Kondom
P-piller
Minipiller
P-plåster
Sterilisering
P-spiral
17
Sex och relationer
Uppgift - Preventivmedel
1. Vilket är det enda preventivmedlet som fungerar mot könssjukdomar?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Kondomer kan torka ut slemhinnor i slidan och analen. Vad kan man använda för att göra
samlaget behagligt såväl som i mus som i prutt?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. När en kvinna har menstruation kan hon inte bli gravid.
Varför kan det ändå vara jätteviktigt att använda kondom vid samlag?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Vad är det för skillnad mellan sterilisering och kastrering?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Varför är avbrutet samlag en osäker ”preventivmetod”?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Akut p-piller ska tas inom 72 timmar efter samlag.
a) Hur fungerar ett akut p-piller?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Varför är akut p-piller inget preventivmedel?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18
Sex och relationer
Uppgift - Könssjukdomar
Hitta information:
www.umo.se
Folkhälsoinstitutets broschyr ”Könssjukdomar”
Biologi spektrum s.385-387
 Läs om olika könssjukdomar, eller sexuellt överförda infektioner (STI),
som smittar vid oskyddat sex.
Ta reda på:
- orsaken till könssjukdomen (bakterier eller virus),
- vilka symtom de visar,
- vilka behandlingar eller botemedel som användas
- vilka konsekvenser de kan ge.
Fyll i tabellen med kortfattade svar. Ju enklare svar desto lättare
är det att jämföra dem med varandra.
Symptom:
Hur märker man att man är smittad av en könssjukdom? Ex. på symptom;
 Variga flytningar
 Klåda
 Sveda
 Blåsor
 Vårtor
 Sår
 Diarré
Exempel:
Bakterier/
Virus?
VIRUS
HIV
AIDS
Symptom
Ont i halsen och feber
efter 2 veckor.
Därefter inga symptom.
Avmagring.
Svamp i mun och strupe
(som keso).
Behandling/
Botemedel
Bromsmedicin
Konsekvens
Tidigare död.
Ger många följdsjukdomar såsom
diarré, håravfall, förkylningar,
utslag, sämre syn och hörsel…
Smittas via samlag,
blodöverföringar,
från mor till foster
19
Sex och relationer
Uppgift - Könssjukdomar
Bakterier/
Virus?
Symptom
Behandling/
Botemedel
Konsekvens
Klamydia
Syfilis
Gonorré
Kondylom
Könsherpes
20
Sex och relationer
Uppgift - Könssjukdomar
1. Vilket är det enda preventivmedlet som fungerar mot könssjukdomar?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Vart vänder man sig till om man tror att man blivit smittad av en könssjukdom?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Vad innebär smittskyddslagen (STI)? ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Hur kan man upptäcka att man fått klamydia? ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Svamp är ingen könssjukdom, men ger ändå en klåda och ökade flytningar.
Varför får framförallt kvinnor svamp i underlivet?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. HIV smittar INTE via myggor, bassängbad, toaletter, mat, kramar eller pussar!
Men hur smittar i sådana fall HIV?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Varför leder HIV till döden? ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21
Sex och relationer
Uppgift - Ordlista:
66 ord och uttryck som har med samlevnadsundervisningen att göra, ord som du möter i
texter eller samtal bland kompisar, i familjen, på bio, i tv, i tidningar eller böcker.
Orden i listan är uppställda i bokstavsordning. Förklaringarna till orden är skrivna i en helt
annan ordning. Para ihop varje ord med rätt förklaring.
Abort
AIDS
Avbrutet samlag
Barnmorska
Bisexuell
Bög
Efterbörd
Ejakulation
Erektion
Erogen zon
Fallos
Fertil
Follikel
Fosterdiagnostik
Genitalier
Gynekolog
Herpes
Heterosexuell
Homosexuell
Impotens
Incest
Kastrering
Kejsarsnitt
Klamydia
Klimakterium
Kondylom
Kåt
Lesbisk
Livmoder
Mammografi
Masochist
Masturbera
Moderkaka
Monogami
Mödomshinna
Omskärelse
Onani
Orgasm
Oskuld
Pedofil
Pessar
Petting
Polygami
p-piller
Prostata
Prostitution
Provrörsbarn
Pubertet
Runka
Sadist
Smegma
Sperma
Spermie
Spiral
Spontan abort
Svällkropp
Testikel
Testosteron
Tidelag
Transvestit
Transsexuell
Vagina
Ägg
Äggledare
Ägglossning
Äggstock
22
Ordförklaringar:
1.
……………………………………………………………………… bortopererande av testiklarna
2. ……………………………………………………………………… fruktsam, har förmåga att få barn
3. ……………………………………………………………………… sexuell utlösning, kulmen av njutning
4. ……………………………………………………………………… homosexuell kvinna
5. ……………………………………………………………………… sexuella smekningar utan samlag
6. ……………………………………………………………………… kvinnoläkare
7. ……………………………………………………………………… sädescell
8. ……………………………………………………………………… blåshalskörtel
9. ……………………………………………………………………… engifte
10. ……………………………………………………………………… äggblåsa, vätskefylld blåsa i en äggstock
11. ……………………………………………………………………… hudfett, bildas under förhuden på manslemmen
12. ……………………………………………………………………… samlag mot betalning
13. ……………………………………………………………………… sjukdomar som orsakas av HIV-virus
14. ……………………………………………………………………… mycket osäker preventivmetod
15. ……………………………………………………………………… manlig homosexuell
16. ……………………………………………………………………… provtagning i fostervätska och moderkaka för att
under söka kromosomrubbningar hos fostret
17. ……………………………………………………………………… dem vanligaste orsaken till sår kring könsorganen
18. ……………………………………………………………………… sjukdom orsakad av vårtvirus
19. ……………………………………………………………………… barn som kommer till genom att ett ägg befruktas i i
provrör och planters in i livmodern
20. ……………………………………………………………………… missfall, graviditet som avbryts av sig själv
21. ……………………………………………………………………… person som önskar tillhöra det motsatta könet
22. ……………………………………………………………………… sjukdom som kan orsaka äggledarinflammation som
gör att kvinnan kan få svårt att bli med barn
23. ……………………………………………………………………… det sexuella intresset riktat mot en person av
motsatt kön
24. ……………………………………………………………………… könsmognad
25. ……………………………………………………………………… känner sexuell dragning till barn
26. ……………………………………………………………………… bortopererande av förhuden, hos kvinnor klitoris
27. ……………………………………………………………………… människans könsumgänge med djur
28. ……………………………………………………………………… moderkakan med hinnor och navelsträng som avgår
efter förlossning
29. ……………………………………………………………………… avbildning av manslem som fruktbarhetssymbol
30. ……………………………………………………………………… kvinna eller man som ej haft sexuellt umgänge
31. ……………………………………………………………………… vardagligt uttryck för onanera hos en man
tillfredställer sig själv
32. ……………………………………………………………………… det säkraste preventivmedlet
33. ……………………………………………………………………… blodskam, könsumgänge mellan nära besläktade
personer
34. ……………………………………………………………………… latinsk benämning för slidan
35. ……………………………………………………………………… övergångsåldern, kvinnans fruktsamhet avtar och
upphör
36. ……………………………………………………………………… person som har behov att klä sig i motsatta könets
kläder
37. ……………………………………………………………………… månggifte
38. ……………………………………………………………………… med det sexuella intresset riktat mot båda könen
39. ……………………………………………………………………… vardagligt uttryck för sexuellt upptänd
40. ……………………………………………………………………… oförmåga hos mannen att genomföra samlag
41. ……………………………………………………………………… metod att röntga kvinnans bröst
42. ……………………………………………………………………… onanera för såväl kvinnor som män
43. ……………………………………………………………………… styvnad penis, stånd
44. ……………………………………………………………………… självtillfredsställelse
45. ……………………………………………………………………… sädesvätska
24
46. ……………………………………………………………………… förlossning där barnet tas ut genom snitt i bukoch livmodervägg
47. ……………………………………………………………………… mannens könskörtlar
48. ……………………………………………………………………… sker mitt emellan två menstruationer
49. ……………………………………………………………………… kvinnans könskörtlar, ovarier
50. ……………………………………………………………………… gummiskål som sätts in i slidan framför
livmodermunnen
51. ……………………………………………………………………… förbindelse mellan moder och foster
52. ……………………………………………………………………… kvinnans könsceller
53. ……………………………………………………………………… här sker befruktningen
54. ……………………………………………………………………… där fostret utvecklas till ett barn
55. ……………………………………………………………………… förlossningssköterska
56. ……………………………………………………………………… könsorgan
57. ……………………………………………………………………… manligt könshormon
58. ……………………………………………………………………… ett trångt passage innanför slidmynningen hos
kvinnor som ännu inte har tänjt ut den, ex vid samlag
59. ……………………………………………………………………… blodfylls vid erektion
60. ……………………………………………………………………… preventivmedel som förhindrar det befruktade ägget
att växa fast i livmodern
61. ……………………………………………………………………… kroppsparti som vid beröring ger sexuell retning
62. ……………………………………………………………………… person som upplever sexuell stimulans genom att slå
eller misshandla sin partner
63. ……………………………………………………………………… person som upplever sexuell stimulans genom att bli
fysiskt plågad och förödmjukad av sin partner
64. ……………………………………………………………………… sädesuttömning (medveten)
65. ……………………………………………………………………… person med det sexuella intresset riktat mot person
av eget kön
66. ……………………………………………………………………… läkares ingrepp som avbryter graviditet
25