Befruktning/fortplantning

advertisement
Befruktning/fortplantning
• Befruktning sker när en spermie tränger in sig i ett ägg, så att en ny individ
börjar utvecklas. Befruktningen sker i äggledaren.
• När mannen får orgasm pumpas sädesvätskan från mannens penis in i
kvinnans slidan vid samlag. Spermierna simmar in i livmodern och ut i
äggledaren för att befrukta ett äggcell. Spermier kan överleva 2-3 dagar i
väntan på äggcellen.
• Det befuktade ägget förs vidare från äggledaren till livmodern med hjälp
av flimmerhårens rörelse. ( ungefär 7 dagar).
• Efter några dagar av sammansmältningen av en spermie och ett äggcell,
börjar denna enda cell dela sig. Först blir det 2 celler, sedan 4 - 8- 16 osv.
Alltså, varje ny cell blir två nya celler.
• Det befruktade ägget utvecklar till ett foster i livmoderslemhinnan.
Graviditeten
•
•
•
•
Räknas från sista menstruationens första dag.
Ta ungefär 40 veckor, eller 9 månader lång.
I vanligt fall upphör menstruationen under graviditeten
Lätt att ta reda på om man är gravid, graviditetstest finns att köpa på apotek eller man kan gå
på ungdomsmottagningen, eller mödravårdscentralen.
Fosterutveckling och förlossning
•
•
•
•
•
•
•
I livmoderväggen utvecklas en moderkaka och fosterhinnor.
Fostret får näring och syre via navelsträngen från moderkakan som sitter fast i livmodern.
Vilket innebär att fostret får i sig allt som mamman äter, dricker och andas in.
Graviditetens utveckling kan ses tydlig från att magen blir större och brösten växer.
Mjölkkörtlar utvecklar och blir större under graviditeten, börjar producera näringsrik mjölk
strax efter förlossningen.
Fostrets alla organ bildas i början av graviditeten, sedan växer de i storlek efter 9:e vecka.
Under graviditeten undersöks kvinnan och barnet regelbundet på mödravårdscentralen med
hjälp av ultraljud. Man kan ta reda på barnets storlek och kan beräkna ungefär vilket datum
förlossningen kommer att ske.
Förlossningen inleds av sammandragningar i livmodern, vilket kan vara smärtsamt för
kvinnan.
Graviditet forts.
•
•
•
•
När barnet har kommit ut klipps navelsträngen av.
Sedan kommer moderkakan och resten av navelsträngen ut, förlossningen är
avslutad.
Hur lång tid det tar för kvinnans yttre och inre könsorgan för att återhämta sig är
olika för olika kvinnor.
Kejsarsnitt är ett sätt att ta ut barnet ur livmodern genom ett kirurgisk snitt i
buken. Detta kan ske planerat, eller akut om mamman eller barnet mår dåligt.
Tvillingar
Det kan bildas två eller fler barn i livmodern. Detta kan ske på två olika sätt
1. Om två eller fler ägg lossnar från äggstockarna samtidigt, finns det möjlighet att de
kan befruktas av var sin spermie. Vilket leder till två- eller fleräggstvillingar.
Sådana tvillingar kan vara av olika kön, och är inte mer lika varandra än syskon i
allmänhet.
2. Enäggstvillingar bildats ur ett enda befruktat ägg. Vid den första celldelningen
skiljs de nya delarna åt och varje del blir ett eget foster. Enäggstvillingar är mycket
lika varandra och är alltid av samma kön.
Preventivmedel
Preventivmedel är medel som används för att förhindra oönskad graviditet och/eller
könssjukdomar
Det finns olika typer av preventivmedel:
•
Avbrutet samlag, vilket innebär att mannen drar ut sin penis ur kvinnans slidan vid
samlag och låter utlösningen komma utanför slidan förhindrar inte oönskad graviditet.
Risken finns att en del spermier läckt ut innan själva orgasm.
•
Säkra perioder – När kvinnan och mannen undviker att ha samlag då de tror att kvinnan
har ägglossning. Detta är också en väldig osäker metod eftersom det är svårt att
beräkna den exakta tiden för ägglossning, spermierna kan också överleva några dagar i
äggledaren i väntan för ett kommande ägg.
•
Kondom är det enda preventivmedlet som skyddar mot både könssjukdomar och
oönskad graviditet. Kondom är det enda preventivmedlet som säljs i vanliga butiker
utan läkarens rekommendation. Kondom kan man hämta ut från
ungdomsmottagningen.
Preventivmedel forts.
•
P-piller. Det finns olika typer av p-piller.
•
De skyddar mot oönskad graviditet, men inte könssjukdomar.
•
P-piller innehåller hormoner som förhindra ägglossningen.
•
P-piller användning kan ge några biverkningar, t. ex. illamående, minskad sexuellt lust, acne, viktökning, och
humörsvängningar.
•
P-piller säljs inte i vanliga butiker, de skrivs ut av läkare eller barnmorska.
•
Akut p-piller (s.k. dagen efter piller) tas vid två tillfallen inom 72 timmar efter samlaget. Används i ”nödfall” när man
har haft ett oskyddat samlag.
•
Minipiller innehåller bara ett sorts hormon och förhindrar spermier att ta sig vidare till livmodern.
•
Pessar är en gummiskål som smörjs in med spermiedödande medel och placeras högst upp i slidan. Där hindrar den
spermierna från att simma in i livmodern.
•
Spiral är en plasttråd som placeras in i kvinnans livmodern. Där hindrar den ägget från att fästa och börja utvecklas i
livmoderväggen. Spiral och pessar kan bara sättas in av en läkare eller barnmorska.
•
Det finns p-stavar, p-plåster och p-sprutor med könshormoner som förhindrar graviditet.
•
P-stavar sätts in under huden på kvinnor och producerar hormoner i fem år.
Könssjukdomar
•
•
•
•
•
•
•
Könssjukdomar (sexuellt överförbara sjukdomar) är sjukdomar som smittas vid samlag. De
smittar via könsorgan, mun, och ändtarm. HIV/ aids kan också smitta genom blodöverföring. De
kan vara virus, bakterier eller svampinfektioner.
Bästa sätt att skydda sig mot könssjukdomar är använda preventivmedel (kondom), vara
trogen.
Man kan vara smittat utan att man vet om det. Därför är det extra viktig att testa sig om man
misstänker något.
Några exempel på könssjukdomar är klamydia, gonorré, syfilis, aids, kondylom etc.
Obehandlade könssjukdomar kan leda till sterilitet (t. ex klamydia) eller dödfall (t. ex. aids).
Klamydia är en av de vanligaste könssjukdomar i Sverige.
Smittskyddslagen innebär bland annat att man enligt lag måste uppsöka läkare om man
misstänker att man blivit smittad. Då måste man även tala om vem man haft sex med.
Uppgift
Välj minst tre könssjukdomar och beskriv:
1. Hur de överförs
2. Vilka symptom de har
3. Hur de påverkar kroppen
4. Hur man skyddar sig mot könssjukdomarna
5. Vad som kan hända om de är obehandlade
Pornografi
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
•
•
Texter, filmer, foton eller teckningar med sexuellt innehåll som framställs för att
väcka sexuell lust.
Utmärkande för pornografi är:
Att män och kvinnor framställs som sexmaskiner som är alltid villiga och beredda
på sex.
Sex är ofta skamligt.
Övergrepp och våld, framförallt mot kvinnor och barn.
Det saknas glädje, närhet, ömhet och respekt.
Handlar om pengar
Konsekvenser är enorma, barn och ungdomar utsätts för både fysisk och psykisk
ohälsa pga. sexuellt våld, prostitution och pornografi.
Barnpornografi är förbjudet och straffbart i Sverige.
Prostitution och trafficking
•
•
•
1.
2.
3.
4.
•
Prostitution innebär att man erbjuder sexuella tjänster mot betalning
Det finns både prostituerade kvinnor och män, men det är oftast barn som tvingas
sälja sina kroppar
Det finns olika skäl till prostitution bland annat:
Fattigdom
Drogmissbruk
Sexuella övergrepp
Trafficking – sexhandel över nationsgränser.
Det är straffbart att sälja sexuella tjänster i Sverige.
Pedofil - En person med en sexuell dragning mot barn. Enligt svensk lag får man inte ha
sexuellt umgänge med någon som är under 15 år.
Incest – Innebär sexuella handlingar mellan familjemedlemmar och nära släktningar. Det
är ett mycket allvarligt brott att utnyttja sitt barn eller en minderårig släkting. Barnet
tappar tillit till vuxna och till sig själv, vilket gör att det bli svårt för barnet att fungera
normalt under resten av livet om han/hon inte får hjälp.
Sterilisering och kastrering
•
Sterilisering hos kvinnor sker genom att äggledaren skärs av vid en operation. Då
kan ägget inte längre nå livmodern.
•
Hos män sker sterilisering genom att sädesledaren skärs av i pungens övre delen,
vilket innebär att sädesvätskan inte lägre innehåller spermier.
•
Sexuallivet påverkas inte av sterilisering.
•
Kastrering innebär att äggstockarna och testiklarna opereras bort, sexualdriften
försvinner efter kastrering.
Abort
•
Abort innebär att man avbryter graviditeten.
•
Fri abort i Sverige sedan 1975. Olika lagar i olika länder.
•
Det finns olika skäl till abort: oplanerad graviditet, våldtäkt, att man är för ung att ta
hand om barnet, att barnet är missbildat, att det är fara för moderns liv etc.
•
Ungefär 35000 abort görs per år i Sverige.
•
Om aborten görs inom 8 veckor av graviditet kan man framkalla detta med abortpiller
som skrivs ut av läkare.
•
Efter den tolfte graviditetsveckan görs oftast en utredning av en kurator, eftersom det
krävs en större ingrepp. För att avbryta graviditeten efter den artonde vecka måste
socialstyrelsen bedöma om det finns starka skäl att den ska genomföras. Till exempel
om barnet är missbildat eller om moderns liv är i fara.
Download