Växter för torra lägen Latinskt namn Svenskt namnHärdighet Acer

Växter för torra lägen
Latinskt namn
Svenskt namnHärdighet
Acer campestre
Aronia melanocarpa
Caragana
Cytisus
Eleagnus commutata
Halimodendron
Hippophae
Physocarpus opulifolius
Phyracantha
Ribes alpinum
Rhus thyphina
Rosa canina
Rosa carolina
Rosa pimpinellifolia
Rosa rugosa
Barrväxter för mager och sandig jord.
Juniperus
Laris decidua
Pinus mugo
Perenner i mager, sandig jord
Achillea millefolium
Alyssum saxatile
Anaphalis triplinervis
Antennaria dioica
Artemisia
Astilbe chinensis
Campanula porteschlagiana
Carlina acaulis
Dianthus deltoides
Dianthus gratianopolitanus
Echinops
Eryngium alpinum
Festuca glauca
Festuca scoparia
Gypsophila repens
Helianthemum
Inula ensifolia
Origanum vulgare
Saponaria ocymoides
Sedum
Sempervivum
Veronica spicata
Naverlönn
Svart aronia
Karagan
Ginst
silverbuske
Saltbuske
Havtorn
Smällspirea
eldtorn
måbär
rönnsumak
Stenros
Carolinaros
Pimpinellros
Vresros
III
VI
VII
I-V (artber.)
VII
III
VI
V
IV
VIII
III
VI
VI
VI
VI
En
Europeisk lärk
bergtall
III-VI
VI
VI
Röllika
Praktstenört
Ulleternell
kattfot
Malört
plymastilbe
Murklocka
Storblommig murreva
Backnejlika
Bergnejlika
Bolltistel
Alpmarton
Blåsvingel
Björngräs
Hängslöja
Solvända
Svärdkrissla
Kungsmynta
Liten såpnejlika
Fetbladsväxter
Taklök
Axveronica