Avtal om leverans av Bredbandstjänst

advertisement
Avtal Anslutning Villa
Avtal om en fastighetsanslutning till stadsnätet
Kontrakt
Leverantörsuppgifter:
Alingsås Energi Nät AB, org nr 556402-5905, adress 441 81 Alingsås, telefon 0322-617 617.
Kunduppgifter:
Namn
Personnr
Adress
Postnr,
ort
Anslutningsadress
E-post
Telefon
Alingsås Energi Nät AB:s kontaktperson:
Rebecka Andreasson 0322-617 666
Avtalad specifikation:
Kunden har tagit del av avtalsvillkoren1 och beställer en fiberanslutning till Stadsnätet:
Kampanj Anslutningsavgift fiber:
12 500 kr engångsavgift
Kontraktets giltighet förutsätter att 20 villor inom kampanj område ”Saxebäcken” tecknar sig för ett
anslutningsavtal och att projektet är påbörjat under 2012. Anslutningsavgiften reduceras till 10 000 kr
(engångsavgift) om minst 30 villor inom kampanj området tecknar sig för ett anslutningsavtal.
Anslutningsavgiften reduceras till 7 500 kr (engångsavgift) om minst 40 villor inom kampanj området
tecknar sig för ett anslutningsavtal. Då anslutningen förhindras av fel i förläggning av kanalisation till
fastigheten bekostar kunden eventuell ny förläggning. Kontraktet gäller tillsvidare. Avtal om tjänster
såsom Stadsnätsabonnemang och kabel-TV tecknas separat.
Detta avtal giltigt först efter sedvanlig läges- och kreditprövning. Alla priser anges inklusive moms.
Fakturering sker i efterskott. Uppdaterad information om priser och tjänster samt hur felanmälan kan
ske finns att hämta på www.alingsasenergi.se. På hemsidan finns även allmänna avtalsvillkor.
Alingsås Energi Nät AB org.nr. 556402-5905
Kundens underskrift
Alingsås 2012-___-___
2012-___-___
Jörgen Damborg /Affärsområdesansvarig
Namn
1
Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning till Stadsnät i Sverige
Download