fabrikernas återkomst så vinner sverige slaget om

Välkommen till seminarium i Almedalen 2016
FABRIKERNAS ÅTERKOMST
SÅ VINNER SVERIGE
SLAGET OM FRAMTIDENS
LÄKEMEDELSTILLVERKNING
Nya investeringar väcker hopp om att Sverige kan bli en
global ledare inom life science-tillverkning.
Men vad krävs för att nå dit?
Det senaste året har globala life
science-företag gjort flera stora
investeringar i fabriker i Sverige.
Redan idag är läkemedel, bioteknik
och medicinteknik landets största
exportprodukter efter papper och
fortsätter trenden kan vi se fram
emot ännu större export och fler
kvalificerade arbetstillfällen. Men
globala företag utvärderar ständigt
olika länder mot varandra.
Vad krävs för att Sverige ska
få följdinvesteringarna?
Hör Oscar Stenström,
statssekreterare hos handelsminister Ann Linde, diskutera
Sveriges framtid som tillverkningsland inom life science
tillsammans med representanter från industrin.
Onsdag 6 juli klockan 10–11 på Atrium, Volters gränd 8, Visby
Program och talare
Seminariet tar upp
frågor som:
■ Var sker tillverkningen
av världens läkemedel,
bioteknik och medicinteknik om tio år?
■ Hur hänger investeringar i tillverkning ihop med
investeringar
i forskning och utveckling?
■ Är de senaste nyinvesteringarna en tillfällig
uppgång eller har trenden
vänt?
Oscar
Stenström,
statssekre­
terare hos
handels­
minister Ann Linde
⊲ Regeringens satsning
på nyindustrialisering – så
ska den locka life sciencetillverkning till Sverige
Margareta
Ozolins, VP
Sweden
Operations
och chef för
AstraZenecas fabriker i
Södertälje
⊲ Globala trender inom
tillverkning och Sveriges
möjliga roll
Christopher
Siegmund,
platschef
för Pfizers
Strägnäs­
fabrik
⊲ Fem faktorer som avgör
var ett globalt läkemedelsföretag lägger sin
tillverkning
Jan Erneberg,
General Ma­
nager på GE
Healthcare
Global Supply
Chain
⊲ Därför fördubblar GE
Healthcare sin tillverkningskapacitet i Uppsala
Kirsti Gjellan,
Head of
Biologics
Developme­
nt and Supply
på Sobi
⊲ Tillverkning av biologiska läkemedel, avgörande
för svensk forskning och
konkurrenskraft
Ingrid Heath,
Vice VD och
policychef,
SwedenBIO
⊲ Leder seminariet och diskussionen.
Läs mer på swedenbio.se/almedalen2016
Kontakt: [email protected] eller 0701 74 76 33