Perspektivgrupper NLS

advertisement
Perspektivgrupper NLS
Patient
Innovation
e-Hälsa
• Funktionsrätt Sverige
• Apotekarsocieteten
• Läkemedelskommittéernas
ordförandekollegium (LOK)
• Patientnämnden
• Pensionärsorganisationerna
• Etikföreträdare
• Vårdanalys
• Läkemedelsförsäkringen
• Stiftelsen Nätverk för
Läkemedelsepidemiologi - NEPI
• Landstingens nätverk för Läkemedel
och miljö
• Föreningen för Generiska Läkemedel
•
•
•
•
•
•
•
-
• Funktionsrätt Sverige
• Inera
• Rådet för läkemedel och IT och
medicinteknik (RLIM)
• Vårdförbundet (ombudsman för ehälsa och läkemedel)
Funktionsrätt Sverige
SwedenBio
Forska!Sverige
Vinnova
Landstingens innovationsarbete
Landstingen FoU-verksamhet
Registerforskning:
Hälsodataregister (SoS)
Centrum för
läkemedelsepidemiologi (CPE)
Download