Kom igång med din fiber

advertisement
Kom igång med din fiber
I din fastighet är en media konverterare, CPE, installerad eller kommer att installeras. Den består
av 8 st. dataportar. Det är till dessa portar du ansluter din dator, telefon, TV och eventuella Wifi.
För varje tjänst använder man en port, men det spelar ingen roll vilken port du använder till vad.
Internet
För att komma igång med Internet ansluter du din dator till en port i CPE:n. Har du dragit ett
datanät från CPE:n och till t.ex. arbetsrum så ansluter du datanätet till CPE:n och din dator i
uttaget i arbetsrummet.
När du har kopplat samman din dator med CPE:n, öppnar du din webbläsare och då ska du
komma till Q-markets välkomstportal. Här finns instruktioner om hur du väljer och beställer de
olika tjänsterna.
Funderar du över vilken tjänst som passar dig bäst kan du ringa till Bredbandsrådgivaren på
telefon 08-578 804 44.
Trädlöst nät
Tänker du använda ett trådlöst nät, så kallat Wifi, så ansluter du det till CPE:n. Vi
rekommenderar att du först ansluter din dator direkt till CPE:n och ser till att din Internet tjänst
kommer igång och fungerar innan du kopplar in din Wifi router.
Telefoni & TV
Telefoni & TV kräver specifik utrustning, från leverantören du valt, vilket gör att det tar lite
längre tid att få igång tjänsten. Du beställer tjänsten via Q-market portalen, eller via de
telefonnummer du hänvisas till. Efter att tjänst är beställd skickar tjänsteleverantören ett
välkomstpaket med den utrustning du behöver. I paketet finns detaljerad information om hur
utrustningen och tjänsten skall kopplas in.
Telefoni kräver vanligtvis en s.k. ATA-box. Det är en utrustning som kopplas till första telejacket
i din bostad. För att säkerställa funktionen ska inkommande teleledning kopplas bort. ATAboxen skall sedan kopplas till en port i CPE:n.
TV kräver en s.k. digitalbox. Den kopplas in mellan CPE, eller datauttag och din TV.
Behöver du hjälp med installationen kontaktar du tjänsteleverantören. De kan allt om den
utrustning du fått och den tjänst du beställt.
Har du beställt en tjänst som inte fungerar?
Kontakta din tjänsteleverantör, företaget som ska leverera internet, TV och telefoni till ditt
hushåll. Det felsöker problemet och åtgärdar det.
Download