Gemensam klassifikationsstruktur – ett första förlag

advertisement
2017-07-15
Gemensam klassifikationsstruktur – ett första förlag
1 Styrande verksamheter
1.1 Fatta politiska beslut
1.2 Planera, följa upp och styra
Även styrdokument
1.3 Samverka
1.4 Information/kommunikation
2 Stödjande verksamheter
2.1 Information/handlingar
Registrera, diarieföra, upprätta dokumenthanteringsplan, gallra, leverera arkiv, "hantera ärenden som inte
hör hemma ute i någon verksamhetsprocess"
2.2 Ekonomi
Ekonomisk redovisning, kund- och leverantörsfakturor. redovisning av fasta tillgångar
2.3 Personal
Även arbetsmiljöarbete
2.4 Inköp
Upphandling, avrop mm.
2.5 IT och kommunikation
Förutom all IT även telefoni
2.6 Säkerhet
_____________________________________________________________________________________
VisAlfa AB
Haga Nygata 3 A
413 01 Göteborg
www.visalfa.se
Bertil Axelsson
[email protected]
0702-73 28 29
Org nr. 556572-1007
Bankgiro 5519-9855
Innehar F-skattsedel
Download