F-skattsedel från födseln eller vid uppehållstillstånd

advertisement
Enskild motion
Motion till riksdagen 2015/16:1477
av Robert Hannah (FP)
F-skattsedel från födseln eller vid uppehållstillstånd
Förslag till riksdagsbeslut
1.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att medborgare bör
tilldelas F-skattsedel vid födseln eller när man får uppehållstillstånd i Sverige, och
riksdagen tillkännager detta för regeringen.
Motivering
F-skatt är en skatteform för svensk preliminär skatt som betalas av den som bedriver
näringsverksamhet. ”F” i F-skatt står för företag och kan alltså utläsas företagsskatt. En
egenföretagare får ett F-skattebevis samt en F-skattsedel, då egenföretagaren ansöker
om F-skatt hos Skatteverket.
Det finns en symbolisk mening om alla får F-skattsedel från födseln eller när man får
uppehållstillstånd i Sverige. Det sänder ut signaler att det är lika naturligt att starta
företag som att ta ett jobb.
Robert Hannah (FP)
2017-07-14 13:53
Download