F-skattsedel från födseln eller vid uppehållstillstånd

advertisement
Enskild motion
Motion till riksdagen 2015/16:1477
av Robert Hannah (FP)
F-skattsedel från födseln eller vid uppehållstillstånd
Förslag till riksdagsbeslut
1.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att medborgare bör
tilldelas F-skattsedel vid födseln eller när man får uppehållstillstånd i Sverige, och
riksdagen tillkännager detta för regeringen.
Motivering
F-skatt är en skatteform för svensk preliminär skatt som betalas av den som bedriver
näringsverksamhet. ”F” i F-skatt står för företag och kan alltså utläsas företagsskatt. En
egenföretagare får ett F-skattebevis samt en F-skattsedel, då egenföretagaren ansöker
om F-skatt hos Skatteverket.
Det finns en symbolisk mening om alla får F-skattsedel från födseln eller när man får
uppehållstillstånd i Sverige. Det sänder ut signaler att det är lika naturligt att starta
företag som att ta ett jobb.
Robert Hannah (FP)
2017-07-14 13:53
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards