Grundutbildning i arbetsmiljö för chefer

advertisement
Grundutbildning i arbetsmiljö för chefer
- Lär dig grunderna inom arbetsmiljö på en intensiv
och matnyttig dag med våra HR-proffs!
För att kunna säkerställa att man systematiskt och förebyggande tar sig an arbetsmiljöfrågorna
så har Intenco tagit fram denna grundutbildning i arbetsmiljö för chefer. Det handlar delvis
om att skapa förståelse för det arbetsmiljöansvar företaget har men det handlar också om att ge
verktyg att hantera dessa frågor i sitt ledarskap i vardagen. Det handlar givetvis också om att
säkerställa att man följer den nya föreskriften som gäller organisatorisk och social arbetsmiljö.
Utbildningsdagen består av följande innehåll:
• Chefens arbetsmiljöansvar – en översikt
• Delegering av arbetsmiljöansvar
• Hälsoarbete och friskfaktorer
• Psykisk ohälsa, stress och rehabiliteringsarbetet
• Hur upptäcker jag som chef signaler på stress?
• Vad lagen säger om att ”jobba hemifrån” och det ”gränslösa arbetslivet”
• Systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete
• Vad säger den nya föreskriften?
• Arbetsmiljöansvaret som en del av det dagliga ledarskapet – hur gör vi det?
Utbildningen leds av Intencos konsult och expert i arbetsmiljöfrågor Annika Christenson
tillsammans med någon av våra andra HR-konsulter som har lång egen erfarenhet av
praktiskt arbetsmiljöarbete.
Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR-medarbetare och du som har behov av
kunskap om hur arbetsmiljöfrågorna ska hanteras.
Arvode
Arvodet för denna heldagsutbildning uppgår till 29 500 kronor för upp till 12 personer.
Resekostnader och utbildarnas förberedelsearbete ingår. Lunch, kaffe, lokalkostnader
och skriftligt utbildningsmaterial ingår ej. Moms tillkommer.
Kontakt
För frågor eller bokning av utbildning kontakta oss på 08-685 81 00 eller [email protected]
Annika Christenson – HR-konsult
Annika är HR-konsult och coach med bred erfarenhet efter 15 år
som HR chef. Annika har lång erfarenhet av lednings- och förändringsarbete i olika chefsbefattningar inom bland annat Telekombranschen. Arbetar idag för Intenco med en mängd små och medelstora
företag som stöd till chefer i alla typer av HR-frågor och har speciellt
fokuserat sig på arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsrättsliga frågor.
Annika är idag vår mest anlitade och uppskattade lärare inom arbetsmiljöområdet.
Om Intenco
Intenco drivs av Anette Lidman och Helen Borg.
Tillsammans kombinerar vi lång erfarenhet av
professionellt och affärsnära HR arbete inom olika
branscher med mångårig konsulterfarenhet inom
talent- och performance management, rekrytering
och ledarutveckling.
Knutna till Intenco finns ytterligare ett antal
professionella och erfarna HR konsulter med olika
specialistkompetens. Det möjliggör för oss att kunna stötta våra kunder med samtliga frågor inom HR
och tillhandahålla dem kompetens som behövs vid
varje enskilt tillfälle.
Vi ambition är att vara det självklara valet
för företag som söker ett professionellt stöd
inom HR. Vi ska vara en affärsnära och senior
HR-partner exempelvis i frågor som rör:
• Utveckling av HR processer och verktyg för
HR arbetet
• Stöd i frågor som handlar om att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla medarbetare
• Utveckling och kompetensutveckling av chefer
och ledare
• Genomförande av medarbetarundersökning
och efterföljande analys och utvecklingsarbete
• Organisationsförändringar, rehabiliteringsfrågor
och svåra personalärenden
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Interim HR Partner/HR-chef
Intenco AB • Erik Dahlbergsallén 15 • 115 20 Stockholm • +46 8 685 81 00 • www.intenco.se
Download
Random flashcards
Create flashcards