Sammanställning av kartläggning

advertisement
1 (1)
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Datum:
Sammanställning av kartläggning
Den första delen i det praktiska systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att skaffa sig en allsidig och aktuell bild av arbetsmiljön inom alla verksamheter och
arbetsplatser, alltså en nulägesbeskrivning.
Arbetsmiljön består av fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljöfaktorer. Nedan dokumenterar ni allt ni går igenom även det som fungerar
och därför inte behöver riskbedömas. Se sidan 8 i häftet
Signalkällor
_________________________________________
Ansvarig chefs underskrift
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards