Sammanställning av kartläggning

advertisement
1 (1)
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Datum:
Sammanställning av kartläggning
Den första delen i det praktiska systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att skaffa sig en allsidig och aktuell bild av arbetsmiljön inom alla verksamheter och
arbetsplatser, alltså en nulägesbeskrivning.
Arbetsmiljön består av fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljöfaktorer. Nedan dokumenterar ni allt ni går igenom även det som fungerar
och därför inte behöver riskbedömas. Se sidan 8 i häftet
Signalkällor
_________________________________________
Ansvarig chefs underskrift
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards