Kopplingsskåp för tv, data och telefoni

advertisement
Kopplingsskåp för tv, data och telefoni
(Utanpåliggande skåp)
I din lägenhet sitter en eller flera väggkontakter med två uttag i varje kontaktdosa. Dessa uttag
är anslutna till ett kopplingsskåp i din hall (oftast). Uttagen i rummen är numrerade och dessa
nummer finns också angivna i skåpet (röda markeringen i bilden nedan).
Den stora vita elektronikboxen
i skåpet är den s.k. mediafördelaren. Det är den boxen som
ansluter mot Gästabudsstadens
fibernät.
På boxen finns 8 portar där port
1-4 ska användas för inkoppling
till data och telefoni. Portarna 5-8
används för tv.
Boxen tilhör lägenheten och
får absolut inte bortmonteras.
Inkoppling
Du använder en datakabel för inkoppling mot din s.k. mediafördelare
(den vita blanka enheten i skåpet). Kabeln köper du själv, och kostar
inte så mycket.
På mediafördelaren ska du använda portarna 1-4 för data och telefoni
samt 5-8 för tv. Vilka portnummer inom intervallen du använder spelar
ingen roll.
I bilden ovan är datorn ansluten från rumsuttag i nr 1 och tv från rumsuttag i nr 5.
WiFi-router
Vill du koppla in en egen router så finns det plats
för det i klämman framför mediafördelaren. Datakopplingen från rumsuttag till fördelaren enligt
ovan gäller då inte. Istället får du koppla via routern och de portar som finns där.
version 201509
TV-kopplingen ska fortsätta att gå direkt mellan
rumsuttaget och mediafördelaren.
NYKÖPINGSHEM
Nyköpingshem
0155 - 755 00
www.nykopingshem.se
Download