Sammanfattning av Net at Once (NAO) erbjudande om tjänster i

Sammanfattning av Net at Once (NAO) erbjudande om tjänster i
fibernätet. OBS Angivna priser gäller för privatpersoner. För
företag finns en särskild prislista.( se Bilaga 1)
OBS Till alla priser tillkommer 100 kr/månad (inkl moms) i
nätavgift till föreningen samt en medlemsavgift (f n 100 kr/år) till
föreningen
Möjliga alternativ att ansluta sig till fibernätet:
1. NAOs erbjudande. Gruppanslutning: Internet med TV-paket MER (200/200 Mb/sek) och
Telefoni BAS (telefoni och internet går inte att separera)
TV paket MER: 22 kanaler (se sid 8 i NAOs erbjudande vilka kanaler som ingår).
Månadspris: 295 kr/mån inkl moms.
2. NAOs erbjudande Endast internet (200/200 Mb/sek) och Telefoni BAS (telefoni och
internet går inte att separera)
Månadspris: 200 kr/mån inkl moms.
3. Supersnabbt internet. (1000/1000 Mb/sek) och Telefoni BAS (telefoni och internet går
inte att separera) NAOs specialerbjudande, endast för dom som är med från början!
Månadspris: +99kr (=tillägg kr/mån inkl moms utöver kostnaden för alt 1 och 2).
För den som är med från trafikstart.
4. Öppen plattform genom NAO
Enligt prislista på sid 4 i offerten.
5. Öppen plattform genom föreningen. Medlemmen avtalar med och betalar till annan
kommunikationsentreprenör (KO) som blir parallell KO med NAO. Föreningen meddelas
om detta.
6. Vilande abonnemang. Abonnemanget kan startas upp senare. D v s ingen trafik beställs i
fibernätet. När trafiken startas kommer en engångsavgift att tas ut (kan inte preciseras nu).
För dom som har två eller fler slangar framdragna kan några väljas vara vilande. Inga
trafikavgifter och ingen nätavgifter kommer att faktureras för vilande abonnemang..
För mer detaljerad information se NAOs offert på hemsidan
Vill du ha hjälp att lägga upp ditt nätverk i huset kontakta PerNick Data på
www.pernic.com, [email protected], tel 0322-639011.
Har du hyresgäster är det du som fastighetsägare och föreningsmedlem som anmäler
alternativ och blir betalningsansvarig för valda alternativ. Hyresgästen kan sedan göra
egna tilläggsbeställningar.
OBS: Bindningstiden för alternativ med NAOs gruppupphandling är 60 mån.
Meddela ditt val för alla dina anslutningar på enklaste sätt
senast måndag
den 26 juni till Tore Norén 0322–622108, 0705405713 eller
[email protected]