Instruktion vid sökning efter Anestesijournal eller Hälsodeklaration

advertisement
Instruktion vid sökning efter Anestesijournal eller Hälsodeklaration
Vid sökning efter vissa dokumenttyper kan man söka igenom alla Vårdenheter i den
förvaltning man tillhör.
OBS: om det inte finns dokument registrerade för patienten av en viss dokumenttyp, så finns den
inte som val i listan över dokumenttyper.
Download