Vi erbjuder kompetent hjälp på ett smidigt sätt! - Cam

Vi erbjuder kompetent
hjälp på ett smidigt sätt!
Internship Program är ett initiativ från Linköpings universitet som
för fjärde året i rad arbetar med att ge företag möjlighet att nyttja
den stora drivkraft och kunskap som finns hos blivande Civilingenjörer inom Industriell Ekonomi. Genom att para ihop företag
med kompetenta studenter skapas förutsättningar för framgångsrik problemlösning inom olika projekt som företagen driver.
Tidigare års Internship har bl.a. berört följande verksamhetsområden:
• Branschkartläggning
• Datasäkerhet och
• Marknadsundersökning
programmering
• Logistikprojekt
• Prissättningsmodeller
• Inköp och avtal med
• Kundhantering och CRM-system
leverantörer
• Självkostnadskalkyl
• Produktionsplanering
• Kundundersökningar
• E-handel
• Marknadsstrategier
• Affärsutveckling
• Produktionsoptimering
“
Studenterna var skickliga och kom in med nya ögon på vårt
område vilket ledde till en bra mix av teori, energi och nyfikenhet.
- Medverkande företag i Internship Program 2016
”
Läs nedan om tankar och reflektioner som deltagaren Sectra
Communications hade om Internship Program.
Hur fungerar Internship Program?
Under sommaren 2017 får företag olika delar av Sverige chansen att ta hjälp av en eller
flera civilingenjörsstudenter från Industriell Ekonomi som kan hjälpa till med att analysera, lösa eller på något annat sätt arbeta för att förbättra verksamheten. Utifrån önskemål
och behov matchas företagen ihop med lämpliga studenter. Rekrytering och matchning
utförs av Linköpings Universitet och Internship Program för att säkerställa och underlätta
processen för både företag och student.
Industriell Ekonomi har ett brett utbud av tekniska och ekonomiska inriktningar. Vilket
innebär att studenterna på just Industriell Ekonomi har många olika kunskapsområden.
De främsta inriktningarna är; Strategi och Styrning, Industriell marknadsföring, Finans,
Logistik, Maskinteknik, Datateknik och Energiteknik.
Detta krävs av företaget
• Erbjuda en plats under sommaren 2017, (ca 4-8 veckor)
• Erbjuda en idé om vad studenten ska utföra. Alternativt ge studenten utrymme att själv
utveckla ett projekt.
• Erbjuda skälig ersättning till studenten.
År 2016 sökte över 100 studenter med en stor och bred kompetens inom olika områden.
Internshipen var lyckade och både företag och studenter var nöjda efter sommarens slut.
De deltagande företagen verkar i ett stort antal olika branscher vilket visar på bredden i
upplägget av Internship Program.
Är Ert företag intresserat av att vara med i Internship Program 2017 eller har några frågor?
Hör av er till [email protected]
eller läs mer om oss på
www.facebook.com/internship.program.liu
www.cam.liu.se/internship-program
Sectra Communications AB
Sectra Communications har tre år i rad deltagit i Internship
Program och arbetar med att skapa och tillhandahålla kommunikationslösningar för att säkerställa tillförlitlighet och säkerhet
i samhällskritisk kommunikation för europeiska myndigheter,
försvar och kritisk infrastruktur.
Studenten som matchades ihop med Sectra Communications
arbetade med att samla in data och utforma en go-to-market
strategi för en ny europeisk marknad. Robin von Post, CTO
på Sectra Communications, menar att företaget har haft stor nytta av både arbetsprocessen och resultatet. ”Resultatet har hållit
hög kvalitet och vi har varit imponerade av hur smidigt det gått
att integrera denna process i vårt behov”. Von Post poängterar
att företaget är mer än nöjda att de deltagit i Internship Program
och att interner har senare gått vidare och gjort examensarbete
på företaget.
Avslutningsvis uttrycker Robin von Post att företaget ser fram
emot att delta fortsättningsvis och att Internship Program ”är
ett utmärkt sätt att hitta en Win-Win för strategisk vidareutveckling av sin affär och marknadskunskap”.
Läs hela intervjun med Robin von Post, CTO på
Sectra Communications, på vår hemsida
www.cam.liu.se/internship-program.