cv-carl-johan-blom - VisitSwedens Bloggar › Log In

advertisement
►Carl-Johan Blom
Född 04/08/84
Kungsgatan 91
903 30 Umeå, Sverige
Xujiahui road 378, Room 2103
Luwan district
200025 Shanghai, China.
Tel. +86 15921906759
Carljohan.blo[email protected]
Målsättning:
Att inom mitt framtida yrkesliv kontinuerligt utvecklas både professionellt såväl som på det personliga planet.
UTBILDNING
Ekonomie Magisterexamen i Företagsekonomi med specialisering i Management
Handelshögskolan, Umeå Universitet.
Magisteruppsats: In Bed with CSR: A study of corporate philanthropy and competitiveness
2009
Ekonomie Kandidatexamen
Handelshögskolan, Umeå Universitet.
2008
Kandidatuppsats: There will always be another Monday: A cross cultural study of Swedish and Chinese business
perspectives.
Samhällsekonomiska Programmet
Dragonskolans Gymnasium, Umeå.
2003
RELEVANTA KURSER
Introduktionskurs i Psykologi (10 v.)
Institutionen för Psykologi, Umeå Universitet.
Mandarin (Fortsättning, 1 termin)
Fudan University, Shanghai, Kina.
Mandarin (Nybörjare, 1 termin)
Xi’an International Studies University, Xi’an, Kina.
Spanska A1 (Fortsättning, 1 termin)
Umeå Universitet.
Spanska (Nybörjare, 5 veckor)
Colegio Maravillas, Benalmadena, Spanien.
2010
2007
2005
2004
2004
ARBETSLIVSERFARENHET
Guide i den Svenska paviljongen under EXPO2010, Shanghai, Kina.
pågår
Mitt arbete i den Svenska paviljongen går ut på att ta hand om gäster som vill veta mer om Sverige
och vår kultur. Arbetet handlar därför mycket om att upplysa, allt från lokalbefolkning till
internationella resenärer och affärspersoner, om Sverige. Detta görs på antingen Kinesiska eller
Engelska beroende på vilket gäst vi tar emot. Syftet är att skapa intresse och att gästerna ska känna en
anknytning till Sverige. Det Svenska temat är Spirit of Innovation och genom detta vill vi visa på hur
innovativa vi är som ett förhållandevis litet land.
Internship, Konftel, Umeå.
2009
Konftel tillverkar och säljer konferenstelefoner i stora delar av världen. På Konftel ansvarade jag för
ett marknadsprojekt där jag undersökte vilka marknader som Konftel kan etablera sig på inom en
snar framtid. Jag bedrev detta projekt själv och var således ytterst ansvarig för utformningen och
genomförandet.
Internship, System Sensor, Xi’an, Kina.
Somrarna: 2005-2007
System Sensor är ett Kinesiskt-Amerikanskt joint venture företag som tillverkar brandvarnare och
medföljande tillbehör. De är Kinas största producent av dessa varor och har sitt huvudkontor i
Xi’an. Jag roterade runt på företagets olika avdelningar för att kunna få en bild av företagets
operativa nivå och för att få insikt i hur företagande ter sig i andra kulturer än den västerländska. På
den korporativa nivån fick jag följa olika höga chefer i deras arbete för att kunna få en mer
diversifierad bild av företagets helhetsverksamhet. Ur ett större ekonomiskt perspektiv gav denna
praktik mig en värdefull insyn i hur den kinesiska affärskulturen fungerar.
VÄRNPLIKTEN
Sambandsgruppchef TS pluton, Luftvärnet I19, Boden.
2003-2004
10 månaders befälstjänst där jag gick ut med avgångsbetyget 10-7-7 vilket kvalificerar mig för vidare
befälstjänst eller utlandsmission.
Förtroendeman.
2003-2004
Blev framröstad av plutonen att representera dem och föra deras talan vidare till högre instans. Blev
således utbildad till förtroendeman inom försvaret.
MERITER/FÖRTROENDE UPPDRAG
Gruppchef/Mentor för Internationella Studenter, International Office, Umeå.
2007-2009
Inom uppdraget ingår att acklimatisera internationella studenter till det Svenska samhället och hjälpa
dem att bilda kontaktnät. Detta genom att t.ex. organisera och samordna evenemang efter
studenternas förfrågningar. Som gruppchef och mentor blev jag tilldelad ansvaret för en grupp på
upp till 25 personer från olika delar av världen. Denna verksamhet var jag aktiv i parallellt med mina
ekonomstudier.
Ung Företagsamhet,
2003
Drev tillsammans med några andra personer temporärt ett företag i syfte att lära sig mer om
företagande parallellt med gymnasiestudier.
B-körkort
SPRÅK
Svenska – Goda kunskaper i tal och skrift (modersmål)
Engelska – Goda kunskaper i tal och skrift
Kinesiska – Medelmåttiga kunskaper i tal och skrift
Spanska – Medelmåttiga kunskaper i tal och skrift
Norska – Goda kunskaper i tal.
Download