Kina efterfrågar svenska livsmedel. Vi gör dig redo för export!

VÄLKOMMEN TILL EXPORTTRÄFF, TEMA KIN A
Kina efterfrågar svenska livsmedel.
Vi gör dig redo för export!
Visste du att…?




Kina importerar mest livsmedel i världen,
Frödinge i Vimmerby exporterar åtta olika sorters tårtor och pajer till Kina,
ett flertal mejerier i Småland och på Gotland exporterar till Kina, och
långväga export är möjligt även för små företag.
Vill du…?




få den senaste informationen om den kinesiska marknaden,
höra ”success stories” från andra små och medelstora livsmedelsföretag,
skaffa bättre kunskap om hur just ditt företag kan exportera till Kina, samt
träffa kinesiska importörer och svenska exportörer.
Livsmedelsutveckling Sydost och Småland China Support Office bjuder in
till en affärsträff med inspiration och kunskap på temat.
Måndagen den 20 februari kl. 13.00 – 15.30 i Kalmarsalen (kalmarsalen.se).
Svenska livsmedel är internationellt kända för sin höga kvalitet och säkerhet och Kina
importerar allt mer mat från Sverige. Med hjälp av konkreta exempel från ledande exportörer
och erfarenhet från Smålands näringslivskontor i Kina vänder vi oss till dig med konkreta
exportambitioner, men även till dig som kan se export som en möjlighet längre fram.
Medverkande:
 representanter från Småland China Support Office
 sakkunnig från Business Sweden i Kina
 livsmedelsföretag från Småland, Stockholm och Shanghai med erfarenhet av export
till Kina. Däribland Scandic Foods Asia, Ohlail, TTYP Nordic samt Emengo
International. Företagen delar med sig av sina olika tillvägagångssätt vid
marknadsintroduktioner och kan, utifrån sina exportkanaler och erfarenheter, hjälpa
dig som företag i praktiken. Läs mer om företagen nedan.
Efter träffen hjälper vi dig även med uppföljning och kontakter.
Aktiviteten är kostnadsfri och genomförs på svenska. Vi bjuder på fika.
Anmälan: senast den 14 februari till [email protected]. Inkludera följande uppgifter:
namn, företag, produktområden, e-postadress, fakturaadress och ev. allergi.
Aktiviteten arrangeras i projektet Proteiner i fokus, inom ramen för Livsmedelsutveckling Sydost och finansieras av Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Landsbygdsprogrammet och regionala aktörer. Läs mer under www.rfkl.se/livsmedelsutveckling
Medverkande företag
Scandic Foods Asia är baserat i Shanghai och importerar och distribuerar svenska
livsmedelsprodukter till den nya och växande medelklassen i Kina. Idag representerar man
flertalet stora och små svenska livsmedelsproducenter och har börjat bygga ett
distributörsnätverk över hela Kina.
Per Linden har varit verksam i Kina i 14 år och är startade 2006 Scandic Sourcing, med
inriktning på market entry och sourcing. För ca 6 år sedan började man med livsmedelsimport
och skapade Scandic Foods Asia. Import av livsmedel ökar kraftigt i Kina men är samtidigt
förknippat med utmaningar vad gäller regler, konsumentbeteende och logistik. Per delar med
sig av sina erfarenheter och berätta om möjligheter i den Kinesiska livsmedelsmarknaden för
svenska producenter.
http://www.scandicfoodsasia.com
Emengo International AB har som huvudfokus export och import till och från Kina. Med
kontor i Växjö är Emengo en typ av grossist som specialiserar sig på att lansera diverse
svenska produkter på den kinesiska marknaden, mestadels genom olika online-butiker.
Sortiment består av flera olika typer av livsmedel, hälsokost och hudvårdsprodukter. År 2016
hade Emengo en omsättning på runt 20 miljoner SEK.
https://emengotrading.com
TTPY Nordic AB är en filial inom Tong Tong youpin Technology LTD. Företaget bedriver ehandel med konsumentprodukter mellan Kina och Sverige, samt erbjuder service och
plattform för svenska varumärken och hjälper dessa att komma in i den kinesiska marknaden
via webbutik samt lager i tullnederlagsområdet Zhengzhou.
2017 har man planer på att bygga ett område för skandinaviska produkter i flertalet köpcentra
samt samarbeta med media och webb-butiker. TTPY Nordic AB påbörjar även ett samarbete
med ett av Kinas största expresslogistikföretag, StO_express, som kommer att ta hand om
små paket för privata personer mellan Sverige och Kina. Man letar därmed efter ett lokalt
svenskt varumärke för ett långvarigt samarbete, som kan utgöra företagets
flaggskeppsprodukt.
Ohlail.com är en filial av Baosun Invest AB. Ohlail bedriver e-handel med konsumentprodukter
mellan Kina och Sverige, samt erbjuder service och plattform för svenska varumärken och
hjälper dessa att komma in på den kinesiska marknaden via webbutiken samt lager i
tullnederlagsområdet Shanghai. 2017 har man planer på att presentera fler svenska livsmedel
genom webbutiken samt satsa på intressanta matföretag i Sverige.
http://www.ohlail.com/
Aktiviteten arrangeras i projektet Proteiner i fokus, inom ramen för Livsmedelsutveckling Sydost och finansieras av Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Landsbygdsprogrammet och regionala aktörer. Läs mer under www.rfkl.se/livsmedelsutveckling