INTERNSHIP PROGRAM 2016

advertisement
INTERNSHIPPROGRAM2016
ETTINITIATIVFRÅNLINKÖPINGSUNIVERSITET
STUDENTERFRÅNINDUSTRIELLEKONOMI
Internship Program är ett initiativ från
Linköpings universitet som för tredje
året i rad arbetar för att främja
samarbete mellan företag och
studenter för gemensam utveckling.
Med hjälp av Internship Program
matchas företag och student genom
ett Internship.
Under ett par veckor under
sommaren 2016 får företaget chansen
att ta hjälp av en eller flera
civilingenjörs-student från Industriell
Ekonomi som kan hjälpa till med att
analysera, lösa och arbeta för att
förbättra verksamheten. Utifrån
önskemål och behov matchas
företaget ihop med en lämplig
student från Industriell Ekonomi.
Rekrytering och matchning utförs av
Linköpings Universitet och Internship
Program för att säkerställa och
underlätta processen för både företag
och student.
Industriell Ekonomi erbjuder
inriktningar inom bland annat;
Logistik, Maskinteknik, Energi,
Strategi & Styrning, Industriell
Marknadsföring, Finans, Bioteknik
samt Datateknik.
Studenten, som hör till årskurs 2-5, får
i sin tur arbetslivserfarenhet samt
möjlighet att knyta kontakter med
företag och entreprenörer.
Tidigare Internship har berört;
· Branschkartläggning
· Marknadsundersökning
· Logistikprojekt
· Inköp och avtal med leverantörer
· Produktionsplanering
· E-handel
· Datasäkerhet
· Prissättningsmodeller
· Kundhantering och CRM-system
· Självkostnadskalkyl
· Kundundersökningar
· Marknadsstrategier
Detta krävs av företaget;
· Erbjuda en plats under valfri period
(ca 4-8 veckor) på sommaren 2016
· Erbjuda en idé om vad studenten ska
utföra. Alternativt ge studenten
utrymme för att själv utveckla ett
projekt.
· Skälig ersättning till studenten.
· För anmälan - hör av er snarast,
planeringen inför sommaren är i full
gång.
Förra året sökte över 100 studenter
med en stor och bred kompetens
inom olika områden. Internshipen
var lyckade och både företag och
studenter var nöjda efter sommaren
slut.
Är Ert företag intresserade av att vara med i år? Hör av er till projektledare:
Mark Goria
[email protected], 070-7288914
Läs mer om oss på:
facebook.com/internship.program.liu
www.cam.liu.se/internship-program
Download