Kina i förändring: Shanghai

advertisement
– Dela upp er i grupper på 3-5 personer. Varje grupp får ett A3-papper som ni
delar i två hälfter. Rubriken är ”Marknadsekonomi”. I spalten till vänster
skriver ni ”Fördelar”, i höger spalt ”Nackdelar”. Varje grupp diskuterar och
skriver sedan en lista med för- och nackdelar ni kan komma på med att leva i
en marknadsekonomi
– Ta reda på mer om Kinas politik under 1900-talet. Nyckelord är t.ex. ”Chiang
Kai-shek”, ”Mao” och ”Deng Xiaoping”. Vilka länder gränsar till Kina? På
vilka sätt har detta påverkat förhållandena mellan länderna? Utgå från ett
eller ett par länder.
– Tänk dig att du ska resa till Kina på en 2-veckorssemester. Ta fram material
och bilder om de städer/provinser du helst skulle vilja besöka (alternativt
utgå från den provins som filmen handlar om).
– Ta reda på mer om Kinas inställning till miljöfrågor. Vad har skrivits om
detta? Vilka satsningar sker för miljön? Fundera över vad som skulle hända
om t.ex. alla kineser skulle använda miljöfarliga produkter?
– Kina har genomgått stora förändringar på förhållandevis kort tid. Fundera
över vilka större förändringar som skett i Sverige sedan t.ex. 1985. Hur har
dessa påverkat dig och din familj? Skriv en uppsats om dina tankar och
funderingar kring detta.
Litteraturtips
• ”Vilda svanar” av Jung Chang (3 generationer kvinnoöden i Kina)
• ”Kina efter Deng Xiaoping” av Chen Maiping i skriftserien Utblick Nr 2,
Utrikespolitiska Institutet, Stockholm 1995
Internetkällor
• http://www.kinesiska.com/kinaarkiv/Myndigheter/
Ambasader_och_konsulat/index.html - Kinas ambassader och konsulat
• http://www.ui.se/ - Utrikespolitiska Institutet
• http://www.cnn.com/SPECIALS/1999/china.50/ - Oerhört bra och faktarik
sajt om Kina (bl.a. information om varje provins)
• http://www.aussie.net.au/ - turistinformation om landet
• http://www.dds.se/bibl/fraga.htm
• http://www.skolverket.se - Skolverkets hemsida (med bl.a. länkskafferiet)
• http://www.altavista.com - söktjänst
• http://www.filmo.se
Kina i förändring: Shanghai
Kina står idag inför omvälvande förändringar
som genomsyrar hela samhället. Detta gäller
inte bara ekonomin och politiken utan hela
den kinesiska kulturen påverkas. På väg mot
ett nytt Kina finns både vinnare och förlorare.
FILMO
Vretenvägen 12
171 54 Solna
Tel: 08-445 25 50
Fax: 08-445 25 60
[email protected]
www.filmo.se
Ingår i Telenor Vision
Intermedia AB
Kinas ekonomi expanderar nästan tre gånger så
fort som Europas. Shanghai leder utvecklingen i
Kina. Här får det gamla vika för det nya – på gott
och ont.
Kina i förändring skildrar olika förändringar som
sker utifrån olika teman, tar upp varför förändringarna sker samt hur människorna i olika
samhällsklasser i Kina påverkas.
Seriens och filmens syfte
• att berätta om och förklara de omvälvande
förändringar som sker i Kina, utifrån olika
teman
• att presentera staden Shanghai och dess
innevånare
• att förklara vilka konsekvenser stadens snabba
ekonomiska utveckling får
• att skildra Shanghais stora ekonomiska
betydelse och hur stadens läge påverkat dess
utveckling
• att presentera en ny samhällsklass i Kina;
unga och högutbildade människor
• att förklara hur Kinas övergång från
planekonomi till marknadsekonomi påverkar
landet
Fakta
Längd: 19 min
Ålder: År 7-9/G
Ämne: Geografi; Asien, Samhälle
Orginaltitel: Changing China 5: Urban development in Shanghai
Produktion: Yorkshire TV för Channel Four, England
Svensk distribution: Filmo, 2000
Inledning - KINA
Statsskick: republik
Yta: ca 9,6 miljoner km2
Huvudstad: Peking (Beijing; 7 miljoner invånare, Stor-Peking 12,5 miljoner
invånare)
Längsta floder: Changfloden (Yangtzekiangfloden), Gula floden (Huanghe),
Västra floden (Xijiang), Pärlfloden (Zhujiang), Amur (Heilongjiang)
Invånarantal: 1 255 miljoner (1998)
Invånare/km2: 131
Läs- och skrivkunnighet: 81 % (1995)
Folkgrupper: han (egentliga kineser) 92 %, minoritetsfolk 8 %
Språk: kinesiska (med fler inbördes mycket olika dialekter). De flesta minoriteter
har dessutom egna språk
BNP/invånare: ca 582 US dollar (1995)
Olika näringsgrenars andel av BNP: jordbruk, skogsbruk och fiske 20 %, industri
och byggverksamhet 48 %, tjänster och övrigt 32 % (1995)
Uppgifterna är hämtade ur Länder i fickformat om Kina, 1998.
Kina är en republik i östra Asien. Det är världens folkrikaste stat och till ytan
den tredje största. Beijing (tidigare Peking) är Kinas huvudstad och landets
näst folkrikaste stad efter Shanghai. Kina är indelat i ett antal provinser och
landet gränsar till 14 stater. Detta har skapat en del problem då gränsdragningen inte är okontroversiell överallt. Till exempel räknar Kina ön Taiwan
utanför östkusten (internationellt erkänd som självständig stat) som en integrerad del av landet och gör även anspråk på tusentals strategiskt belägna små öar
och atoller i Sydkinesiska havet. Hong Kong, som tidigare var brittiskt, är
numera kinesiskt. De flesta i Kina (ca 95 %) talar kinesiska. Men det finns
många olika dialekter av kinesiska som gör det svårt för människor från olika
delar av landet att förstå varandra. Förutom dessa språksvårigheter talar ca 60
miljoner även över 150 olika minoritetsspråk.
Nyckelord/Teman
Kommunism • Socialism • Folkrepublik • Marknadsekonomi • Befolkningsökning
Storlek • Läge • Isolering • Miljö • Urbanisering • Jordbruk • Three Gorges Dam
• Shanghai • Miljöpåverkan • Mao Zedong
Aktiviteter före visning
– Leta fram Kina på en karta. Diskutera (övergripande) Kinas miljö och natur.
Hur tror du landets enorma storlek och geografi påverkar invånarnas liv?
Ge några exempel. Välj ut några av ”nyckelorden” som kommer upp i
diskussionen och anteckna dessa. Sedan kan ni gå vidare med och ta reda
på mer om dem efter visningen.
– Ta reda på hur många som bor i landet. Vilka språk talas? Vilka stora
religioner finns det? Hur stort är Kina?
– När hörde du talas senast om Kina och i vilket sammanhang var det?
Frågor efter visning
1. Ge några exempel på förändringarna i Shanghai.
2. I filmen talar man om att Shanghai fått en ny samhällsklass. Vilken?
3. Ge några exempel på varför Changfloden är så betydelsefull i Kina.
4. Ge några exempel på svårigheter som kan uppstå för befolkningen i en
stad som växer så snabbt som Shanghai.
5. Ge några exempel på hur livet har förändrats för de yngre i Shanghai.
Aktiviteter efter visning
– Ta reda på mer om Shanghai! Gör research och ta fram nya bilder och
information om vad som hänt med staden under senare tid. Gör en
utställning då man visar förändringarna i staden under en 10-årsperiod. Ta
fram faktarutor som ger uppgifter om bl.a. historia, geografiskt läge,
storlek, ekonomi, befolkning etc. Valfritt: Försök få kontakt (via t.ex.
Internet) med elever eller befolkningen i Shanghai. Hur är det att leva i en
stad där så mycket blivit annorlunda under så kort tid?
Download