DELA TRO
DELA TRO
INNEHÅLL
Många vill knyta ihop verksamhet med tro och liv. Därför får du
som ledare detta material med gudstjänst- och andaktsförslag kopplat till
barnkonsekvensanalysarbetet att använda fritt eller inspireras av vid
gudstjänster och andakter i samband med utbildningstillfällena.
Andaktsföslag........................................................................................... 2
Psalmförslag...............................................................................................3
Övriga musikinslag....................................................................................4
Bibelfördjupning - bibeltexter och metoder................................................5
Samtalsfrågor.............................................................................................9
Sändningsmässa .....................................................................................10
Tipslåda - sändningsmässa.......................................................................14
Veckomässa..............................................................................................18
Tipslåda - veckomässa..............................................................................21
Material...................................................................................................24
1
ANDAKTSFÖRSLAG
Tips för hur du kan lägga upp en andakt i samband med utbildningen:
• Psalm/sång/musik
• Använd böner från gudstjänstförslaget som är skrivna av barn
och unga särskilt för den här utbildningen, eller andra böner som
är skrivna av barn och unga.
• Använd gärna ”Gud som haver…” istället för ”Vår fader”
• Vid behov, använd batterivärmeljus istället för levande ljus
• Ha små lappar och pennor nära till hands för den som vill skriva
eller rita böner
• Använd följande moment som en stomme till andakten:
Psalm/sång/musik
Text och budskap
Psalm/sång/musik
Moment med handling av deltagarna (skriva bön, tystnad, tända ljus, eller annat)
Bön – använd gärna ledorden tack, hjälp och förlåt.
Gud som haver…
Psalm/sång/musik
2
PSALMFÖRSLAG
21 Måne och sol
25 Högt i sjärnehimlen
38 För att du inte tog det gudomliga
61 Lågorna är många
96 Öppna mig för din kärlek
193 Gud som haver barnen kär
288 Gud, från ditt hus
333 Änglarna sjunger i himlen
357 Någon du känner är din bäste vän
510 Innan natten kommer
522 I Guds tystnad får jag vara
602 Så länge solen värmer jorden
605 Gud bor i ett ljus
730 Må din väg gå dig till mötes
744 Barn och stjärnor
745 Dansa med änglarna
776 Morgon och afton
Ung Psalm nr 197 Här Nära
3
ÖVRIGA MUSIKINSLAG
”Goliat” Laleh
”Att vara ung” Bo Kaspers orkester
”En stund på jorden – Sommarkort” Cornelis Vreeswijk och Susanne
Alfvengren
”Brave” Sarah Berellies
”Rik” Albin & Mattias
”Heroes” Måns Zelmerlöf
”Don’t you worry child” Swedish House Mafia
“Såsom i himlen” Danny
”We are your tomorrow” David Lindgren
LÄSTIPS: ”Hållplats för själen”, Fredrik Beverhjelm
Verbum förlag ISBN 978-91-526-3383-3
4
BIBELFÖRDJUPNING
Grunden för kyrkans verksamhet, och därmed också barnkonsekvensanalysarbetet, finns i de bibliska berättelserna. Därför går det också att
använda bibeln i samband med barnkonsekvensanalysutbildningen. Här
är några tips på bibeltexter som kan användas och några enkla metoder för
det. Bibeltexterna är hämtade från olika åldersanpassade böcker där bibelberättelserna tolkas och från den vanliga bibeln.
BIBELTEXTER
Joh 6:1-14 Fiskarna och bröden
”En fantastisk picknick” Stora Berättarbibeln Sid 102-103 (Bob Hartman
och Krisztina Kallai Nagy) Argument förlag, ISBN 978-91-7315-244-0
”Jesus mättar hungriga människor” Barnens lilla bibel – tretton berättelser
för de yngsta” Verbum, sid 66-69. ISBN 91-526-2552-4
”Mat åt alla” Barnens första bibel, sid 364-369, Libris förlag. ISBN 917195-165-2
”En pojke hjälper Jesus” En vän från himlen, sid 39-40. (Ylva Eggehorn
och Tord Nyström) Libris förlag, ISBN 978-91-7387-247-8
Mark 10:13-16 Jesus och barnen
”Jesus och barnen” Stora Berättarbibeln (Bob Hartman och Krisztina Kal´┐Żlai Nagy) Sid 128-129
”Låt alla barn komma hit till mig, säger Jesus” En vän från himlen, sid
36-38. (Ylva Eggehorn och Tord Nyström) Libris förlag, ISBN 978-917387-247-8
5
Luk 2:41-52 Jesus i templet
”Jesus och de två papporna” En vän från himlen, sid 21-24. (Ylva Eggehorn och Tord Nyström) Libris förlag, ISBN 978-91-7387-247-8
Jer 1:1-1:1 Profetens kallelse och uppdrag
1 Sam 3 Om Samuel
2 Mos 2 Om Miriam
1 Sam 17 Om David
MEDTODER
LECTIO DIVINA – Ett enkelt sätt att samtala om bibeltexter i mindre
grupper.
1. Ledaren läser texten två gånger, och ställer frågan ”Vilket ord eller
vilken mening i texten berörde dig särskilt/ fastnade du för?”
I gruppen delar alla med sig av det ord eller den mening som de särskilt
berördes av eller fastnade för. Ingen kommenterar eller ställer frågor, utan
alla får bara förmedla ordet eller meningen.
2. Ledaren läser texten en gång till och ställer frågan ”Hur berörs ditt liv
här och nu av det ordet eller den meningen?” och lämnar en stunds
tystnad.
I gruppen delar alla nu med sig av hur just ens eget liv berörs av ordet.
3. Ledaren läser texten en gång till, och ställer frågan ”Finns det någon
inbjudan/uppmaning/utmaning i texten, till dig, att ta dig an de närmaste
dagarna?” och lämnar en stunds tystnad.
6
I gruppen delar alla med sig av tankar om inbjudan/uppmaning/
utmaning.
4. Bön: Ledaren leder en bön för deltagarna och deras utmaningar från
texten.
TEXTLÄSNING MED RÖRELSER– ett annorlunda sätt att läsa en
bibeltext tillsammans med en grupp barn, i gudstjänst eller i annat
sammanhang:
Ledaren tänker ut tre ord som förkommer flera gånger i den berättelse som
hen tänkt läsa. Till exempel orden Mose, folket och berget i någon av
berättelserna i andra Mosebok kring Sinai berg. Innan texten läses instruerar ledaren åhörarna att särskilt lyssna efter dessa ord, och varje gång de hör
orden ska de göra en viss rörelse. Till exempel Mose – segertecken, folket
– vifta med armarna, berget – slå med knuten hand mot handflatan.
Orden får gärna vara kopplade till budskapet som ledaren vill förmedla i
samband med läsningen av berättelsen.
SKAPA - MÅLA BERÄTTELSEN! – Antingen lämnar ledaren fritt att måla
vilken del som helst i berättelsen, eller så delas berättelsen upp i olika delar
mellan olika personer i gruppen, så att det blir som en serie när målningarna är klara.
IE-METODEN - IE = Identifikation skapar empati. Metoden handlar om
att skapa empati och igenkänning genom att åhöraren får sätta sig in i
olika perspektiv i berättelsen.
Den här metoden fungerar på alla åldrar, men ett tips kan vara att anpassa
vilken typ av text som används till åldersgruppen. Till yngre barngrupper
passar texter ur Barnens Bibel och är det en grupp tonåringar passar texter
ur originalbibeln.
7
Ledaren läser berättelsen och ber åhörarna lyssna noga på vad som
händer. Sedan får alla i gruppen i uppgift att tänka sig in i ett perspektiv
och återberätta vad som hände i jag-form. Perspektivet kan utgå ifrån en
person, en sten, en palm, ett djur eller annat som nämns i berättelsen. Ni
kan också tillsammans använda fantasin och tänka er att ni upplever
berättelsen utifrån en myras perspektiv eller en ängels perspektiv. En ängel
kan ju finnas där och se hela händelseförloppet och återge det, även om
den inte nämns i berättelsen.
När gruppen återberättar är det viktigt att ange känslor och intryck från
sinnena som ”jaget” använder i upplevelsen av det som sker. Det kan vara
dofter, smaker, ljud eller känsel. Den som återberättar får helt enkelt tänka
sig in i hur det är att vara den person eller det djur eller den sak som hen
är.
Exempel: ledaren läser julevangeliet från Luk.2. Någon återberättar berättelsen – i bild eller skrift – utifrån en stallkatts perspektiv, någon annan
berättar hur Maria upplever det, någon kan återge hur åsnan kände det
under hela händelseförloppet. Varje berättelse inleds med ”Jag är…”. Till
exempel ”Jag är en stallkatt. En kväll kom det två människor och en åsna
till mitt stall. Den ena människan hade en unge i magen /…../ När ungen
kom ut ur människan skrek den jättemycket! Då stod jag inte ut med att
vara kvar i stallet längre, utan smet ut på en liten kvällsrunda i området.
När jag kom tillbaka hade ungen somnat och det var lugnt och fridfullt i
mitt stall.”
8
SAMTALSFRÅGOR
Här är några förslag på samtalsfrågor som är kopplade till
barnkonsekvensanalysarbetet.
• Vad menade Jesus när han satte barnet i centrum och sa till de vuxna att
de måste bli som barn? Har det med artikel 3 och artikel 12 att göra?
• Vad hade hänt om lärjungarna lyckats köra bort pojken med brödet och
fiskarna innan han fick prata med Jesus?
• När händer det i våra sammanhang att ”lärjungarna” försöker ”köra
bort” ”barnen”?
• Vilka är lärjungarna och barnen i vår verklighet?
• Vad är brödet och fiskarna, barnens bidrag, som lätt kan bli förbisedda
trots att de är viktiga för situationen?
• Jesus hamnade i centrum i templet för fariséernas intresse. När händer
det att barn hamnar i centrum för de som styr och bestämmers intresse, i
våra sammanhang?
• Har du frågor du vill ställa eller saker du vill berätta för sådana vuxna
som har inflytande i ditt liv och dina sammanhang? I församlingen? På
andra ställen?
• Känns det som att Gud lyssnar på dig? Lyssnar du på Gud, tror du?
Kan Gud tala till oss genom andra människor?
9
SÄNDNINGSMÄSSA
Det kan vara fint att avsluta sista utbildningstillfället med en sändningsmässa, där de nyutbildade ”barnkonsekvensanalysambassadörerna” skickas
ut med en välsignelse kring det kommande arbetet. Här kommer förslag på
gudstjänstram där ni kan välja olika innehåll. Förslag till innehåll hittar du
i nästa stycke i häftet, ”Tipslåda - sändningsmässa”
INLEDNING
Psalm – gärna en psalm som ger en antydan om eller en koppling till
gudstjänstens tema.
Beredelseord – förbereder deltagarna för bönen om förlåtelse, men blir
också ett tillfälle att visa på en gudsbild som gör deltagarna öppna för
relation.
Bön om förlåtelse – en möjlighet att få förlåtelse för det som blev fel, det
som inte blev som vi ville eller som vi är ledsna över att vi gjort eller sagt.
När vi får förlåtelse för sådant som vi gjort, som blivit som en knut i oss,
frigör vi kraft att göra det goda och får en möjlighet att må bra och vara
helt öppna för mötet med Gud.
Förlåtelsen – prästen förmedlar förlåtelsen från Gud.
Tackbön efter förlåtelsen
Nu har vi inlett gudstjänsten med ett tema och sedan en möjlighet att reda
ut den enskilda relationen till Gud och få förlåtelse för det som gått fel och
befrielse från det som tynger en som människa. Nu är det dags att lyfta
blicken från det egna och lämna över det som tynger när det gäller världens
trasighet, alla oroshärdar och katastrofer, allt lidande och elände i världen
som vi ser och som oroar oss, men som vi inte kan bära själva. Det får vi
lämna över till Gud i vårt Kyrie och be att Gud helar och bär.
10
Kyrie (=Herre förbarma dig)
*Gloria (=Ära) och Laudamus (=Lovsång) – Som ett tack för att Gud
förlåter och bär får vi nu sjunga en Lovsång, en glad och tacksam sång
till Gud. Den inleds med de ord som änglakören sjöng på julnatten eller
liknande ord om att ära Gud. För att visa respekt för Gud och för att visa
på vår glädje står vi upp. Ungefär som när någon fyller år och vi sjunger en
födelsedagssång. Då står vi också upp, för att visa att den som fyller år är
viktig och att vi sjunger högtidligt och med glädje. Ärat sjungs ibland av
prästen, som en inledning till Lovsången, ibland finns det inbakat i
lovsången.
ORDET
Textläsning – vi läser en text ur Bibeln för att lyssna till vad Gud vill säga
oss i dag. Kan gärna läsas av medhjälpare.
Predikan – kan bestå av exempelvis muntlig förkunnelse, drama, sång,
samtalsfrågor som deltagarna pratar om två och två, en skapande uppgift, en popcornpredikan (se förklaring under rubriken ”Förslag till
gudsjänstram – Sändningsmässa”) eller ett samtal mellan predikanten och
församlingen som eventuellt fångas upp med stödord på ett blädderblock.
*Credo (=Trosbekännelse) – I predikan har vi fått en möjlighet att ta
emot någon form av budskap från Gud. Trosbekännelsen blir vårt svar på
detta budskap i tro, ett sätt att visa oss beredda att tro på det här och att
bära det med oss vidare. För att visa respekt för Gud (som i Lovsången)
och för att visa att vi är beredda att ta med oss vår tro vidare, står vi upp.
Förbön – Vi lyfter blicken från vårt eget och ber för andra. Kan gärna
ledas av medhjälpare.
MÅLTIDEN
Psalm – en psalm som handlar om nattvarden. Under den psalmen gör
prästen och medhjälparna i ordning för måltiden.
11
*Sanctus (=Helig) – Inför mötet med Gud i nattvarden sjunger vi en sång
som påminner oss om att Gud är helig, det vill säga annorlunda, större än
allt annat och ändå lika nära som vårt eget hjärta. För att visa glädje och
respekt står vi upp.
Nattvardsbön – vi ber nattvardsbönen tillsammans. Den leds av prästen
och eventuellt en eller flera medhjälpare. Instiftelseorden måste alltid läsas
av en präst, men allt övrigt kan medhjälparna vara med och leda.
Vår Fader
Brödsbrytelsen – prästen påminner om att nattvardsbrödet ger oss del
av Kristi kropp i världen, alltså gemenskapen med alla i världen som tar
emot brödet och vinet. Det gäller även gemenskapen med den himmelska
gemenskapen. Det är därför altarringen är en halv ring. Andra halvan fylls
av änglar och helgon som deltar tillsammans med oss i nattvarden.
Fridshälsningen – prästen ger Jesu Kristi frid vidare till alla. Det är Jesus
vi möter och tar emot i nattvarden och det är hans frid vi får. ”Frid lämnar
jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn
ingen oro och tappa inte modet”, Joh.14:27.
*Agnus Dei (= O, Guds Lamm) – Denna sång sjungs alltid i samband
med nattvard för att påminna oss om offertanken som finns i nattvarden
och i budskapet om det nya förbundet mellan Gud och alla människor, om
Jesus som dog och uppstod för vår skull. Innan Jesus instiftade nattvarden
gällde det gamla förbundet mellan ett folk och Gud och i det förbundet
offrades lamm på altaret för att hela den trasiga relationen mellan Gud och
människa. Men när Jesus instiftat nattvarden och det nya förbundet
offrade han sig själv i stället för lammet. Han dog och uppstod till nytt liv
för att för alltid öppna vägen mellan Gud och människa. Sedan dess
behöver inga lamm offras. Vägen är öppen och utan att själva offra något
kan vi ta emot kärlek, frid och förlåtelse när vi tar emot nattvarden.
12
Måltiden – vi tar emot bröd och vin. Det kan ske genom att vi samlas
kring altarringen, genom att vi går till olika nattvardsstationer där vi
stående tar emot bröd och vin eller genom att vi skickar bröd och vin till
varandra. När vi ger brödet uttalar vi orden ”Kristi kropp för dig utgiven” och när vi ger vinet uttalar vi orden ”Kristi blod för dig utgjutet. Vid
nattvardsstationerna eller altarringen kan prästen tillsammans med en eller
flera medhjälpare dela ut bröd och vin.
Tackbön efter måltiden – vi tackar för det vi fått ta emot i nattvarden
och uttrycker vad nattvardsgemenskapen betyder för oss. Kan ledas av en
medhjälpare. I tackbönen finns också några ord om att det som sker i nattvarden får en fortsättning genom våra liv.
AVSLUTNING
*Benedicamus – en avslutande lovprisning, en sång där vi får uttrycka vår
glädje för att vi har fått samlas i Guds namn och ta emot Gud som är värd
all lovsång.
*Välsignelsen – prästen ger Guds välsignelse vidare till gudstjänstdeltagarna. En medhjälpare kan också läsa välsignelsen, men då används
den inkluderande varianten med ”oss” i stället för ”er”.
(*) Psalm – en psalm som gärna får ha ett utsändande tema, så att deltagarna känner sig utsända i världen med en uppgift att sprida Guds rike och
Guds kärlek. Det får gärna vara en psalm som vi står upp och sjunger, för
att visa på beredvilligheten att gå ut med budskapet om Guds kärlek.
*Sändningsord – ord som prästen eller en medhjälpare kan säga till deltagarna, eller som gärna kan växelläsas med deltagarna. Orden har grundtonen av att sända ut deltagarna i världen med Guds kärlek.
13
TIPSLÅDA – SÄNDNINGSMÄSSA
BEREDELSEORD
1. Anknyt till inledningspsalmen med några ord om varför vi ibland kan
behöva be om förlåtelse och om Gud som möter oss med kärlek.
2. Gud möter oss med en kärleksfull famn och kärleksfulla ögon. Vi är
älskade som de vi är och Gud tror gott om oss. Gud vet också att vi gör
fel ibland, att vi inte alltid kan göra rätt. När det går fel i våra liv, när vi
vänder oss bort från Gud eller när vi har del i det som är trasigt i världen,
får vi förlåtelse och ny kraft att göra bra saker och jobba för Guds rike. Nu
ber vi tillsammans. (Använd gärna ett visuellt hjärta, mjuk kudde, bild
eller annat som symbol för den kärlek Gud möter oss med när vi behöver
berätta om det som gått fel).
BÖN OM FÖRLÅTELSE
• Sång ur Kyrksång nr.193 ”Hej Gud” 1
• Bönen om förlåtelse i temamässan ”Överallt”
Gud, världen är inte alltid en bra plats att vara på. Genom mina tankar
och handlingar har också jag bidragit till det. Se mig som jag är, ta emot
mig i kärlek och förlåt mig för det som blev fel.
• Bön om förlåtelse i materialet ”Guds örtagård”
Gud, se på mig. Gud, hör på mig. Jag behöver dig här och nu.
Gud, ibland är jag ledsen och arg, då vill jag att du ska se på mig.
När orden som kommer är onda och fula, då vill jag att du ska vara hos
mig. När jag känner ensamhet och stänger andra ute, vill jag att du ska
hjälpa mig. Gud, se på mig. Gud, hör på mig. Jag behöver dig här och nu.
1 På sida 24 kan du läsa om hur du kan få tillgång till material till temamässorna ”Överallt” och
”Guds örtagård” som nämns på flera punkter.
14
TACKBÖN
• Från mässan ”Överallt”
Gud, tack för att du både förstår oss och förlåter oss. Hjälp oss att leva
förlåtande, ge oss modet att stå upp för kärleken, och verka för det goda.
Amen.
KYRIE
• Kristusrop 6 i Kyrkohandboksförslaget Serie D
• Kyrie ur temamässan ”Överallt”
• Kyrie ur temamässan ”Här nära”
GLORIA OCH LAUDAMUS
• Lovsången 8 i Kyrkohandboksförslaget Serie D
• Gloria ur temamässan ”Överallt”
PREDIKAN
• Popcornpredikan
Prata i förväg med några gudstjänstdeltagare som får tänka ut ett svar på
en fråga eller en egen kort fundering kring ett ämne. Till exempel ”när jag
tänker på Gud känner jag…” eller ”Var möter du Gud i din vardag?” eller
”Vad betyder det för dig att vara döpt?”. Instruktionen till dessa gudstjänstdeltagare är att de ska hålla sig till en eller ett par meningar. När det
blir dags för förkunnelse i gudstjänsten, får dessa deltagare resa sig upp och
berätta vad de tänkt, en i taget. Det blir som tankar och upplevelser som
poppar upp från olika håll i rummet, därav namnet popcornpredikan. Den
som leder predikan inleder och knyter ihop det som sägs.
CREDO
• Nr 5 ur Kyrksång Vi tror på skaparen Gud
• Credo ur temamässan ”Överallt”
• Psalm 766 – Jag tror på en Gud som är helig och varm
15
• Trosbekännelse ur materialet ”Guds örtagård”
Vi tror på Gud Fader som skapade oss. Vi tror på Jesus som räddade oss.
Vi tror på den heliga ande som dag efter dag ger oss glädje att leva.
SANCTUS
• Helig 3 i Kyrkohandboksförslaget Serie D
• Sanctus ur temamässan ”Överallt”
AGNUS DEI
• O Guds Lamm 4 i Kyrkohandboksförslaget Serie D
• Agnus Dei ur temamässan ”Överallt”
• Agnus Dei ur temamässan ”Här nära”
TACKBÖN
Välj mellan:
• Tack Gud för att vi har fått ta emot dig i bröd och vin. Tack för att du
följer med oss när vi går härifrån. Hjälp oss att vara kärleksfulla mot de
människor vi möter och ge din kärlek vidare i världen. Amen
• Tack Gud för att vi har fått ta emot bröd och vin. Tack för att du är hos
oss och följer med oss ut när vi går. Amen
• Tack Gud, för nytt hopp, nytt mod och nytt liv inom oss. Tack för
kärlek, gemenskap och löftet om att du alltid är med oss. Amen.
BENEDICAMUS
• Benedicamus ur temamässan ”Överallt”
VÄLSIGNELSE
Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er
och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och Sonens och Den Heliga Andens namn. Amen
16
Välsignelsen kan också avslutas ”I Skaparens, Befriarens och Livgiverskans
namn Amen.”
Om välsignelsen läses av en medhjälpare ska den inkluderande versionen
användas, alltså ”Herren välsignar oss och bevarar oss” och så vidare.
SÄNDNINGSORD
(traditionella sändningsord med vidareutveckling av Eva Stenström)
L: Se på dina händer, känn att de kan krama någon eller hålla någon i
handen
Alla: Gud behöver dem
L: Se på dina fötter, känn att de kan gå långt för att hjälpa någon
Alla: Gud behöver dem
L: Se på ditt hjärta, känn att det kan bry sig om andra människor
Alla: Gud behöver det.
L: Detta är Guds värld.
Alla: Och vi vill gå tillsammans med Gud i den.
17
VECKOMÄSSA
En enklare form av mässa, som kan användas någon gång under första
kurstillfället. Även här finns en ram som kan fyllas med förslagen som
finns under nästa rubrik ”Tipslåda - veckomässa” eller med eget material.
Psalm – gärna en psalm som ger en känsla för gudstjänstens tema.
Beredelseord – förbereder deltagarna för bönen om förlåtelse, men blir
också ett tillfälle att visa på en gudsbild som gör deltagarna öppna för
relation.
Bön om förlåtelse – en möjlighet att få förlåtelse för det som blev fel, det
som inte blev som vi ville eller som vi är ledsna för att vi gjort eller sagt.
När vi får förlåtelse för sådant som vi varit med om, som blivit som en
knut i oss, frigör vi kraft att göra det goda och får en möjlighet att må bra
och vara helt öppna för mötet med Gud.
Förlåtelsen – prästen förmedlar förlåtelsen från Gud.
Tackbön efter förlåtelsen
Efter inledningspsalmen går det att hoppa över beredelse och förlåtelse och gå direkt på en enklare förkunnelse och sedan direkt vidare in i
nattvardspsalmen och måltiden. Det går också att gå direkt från
beredelse och förlåtelse till nattvardspsalm och måltid.
Textläsning – vi läser en text ur Bibeln för att lyssna till vad Gud vill säga
oss i dag. Kan gärna läsas av medhjälpare.
Förkunnelse – det kan vara en muntlig förkunnelse, drama, sång,
samtalsfrågor som deltagarna pratar om två och två, en skapande uppgift,
en popcornpredikan (se förklaring under nästa rubrik ”Förslag till
gudstjänstram - veckomässa”) eller ett samtal mellan predikanten och
18
församlingen som eventuellt sammanfattas och skrivs ner på ett
blädderblock.
Psalm – en psalm som handlar om nattvarden. Under den psalmen gör
prästen och medhjälparna i ordning måltiden.
Nattvardsbön – vi ber nattvardsbönen tillsammans. Den leds av prästen
och eventuellt en eller flera medhjälpare. Instiftelseorden måste alltid läsas
av en präst, men allt övrigt kan medhjälparna vara med och leda.
Vår Fader
Brödsbrytelsen – prästen påminner om att nattvardsbrödet ger oss del av
Kristi kropp i världen, alltså gemenskapen med alla i världen som tar emot
brödet och vinet. Det gäller även gemenskapen med den himmelska gemenskapen. Det är därför altarringen är en halv cirkel. Andra halvan fylls
av änglar och helgon som deltar tillsammans med oss i nattvarden.
Fridshälsningen – prästen ger Jesu Kristi frid vidare till alla. Det är Jesus
vi möter och tar emot i nattvarden och det är hans frid vi får. ”Frid lämnar
jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn
ingen oro och tappa inte modet” Joh.14:27.
*Agnus Dei (= O, Guds Lamm) – Denna sång sjungs alltid i samband
med nattvard för att påminna oss om offertanken som finns i nattvarden
och i budskapet om det nya förbundet mellan Gud och alla människor, om
Jesus som dog och uppstod för vår skull. Innan Jesus instiftade nattvarden
gällde det gamla förbundet mellan ett folk och Gud och i det förbundet
offrades lamm på altaret för att hela den trasiga relationen mellan Gud och
människa. Men när Jesus instiftat nattvarden och det nya förbundet
offrade han sig själv i stället för lammet. Han dog och uppstod till nytt liv
för att för alltid öppna vägen mellan Gud och människa. Sedan dess
behöver inga lamm offras. Vägen är öppen och utan att själva offra något
kan vi ta emot kärlek, frid och förlåtelse när vi tar emot nattvarden.
19
Måltiden – vi tar emot bröd och vin. Det kan ske genom att vi samlas
kring altarringen, genom att vi går till olika nattvardsstationer där vi
stående tar emot bröd och vin eller genom att vi skickar bröd och vin till
varandra. När vi ger brödet uttalar vi orden ”Kristi kropp för dig utgiven” och när vi ger vinet uttalar vi orden ”Kristi blod för dig utgjutet. Vid
nattvardsstationerna eller altarringen kan prästen tillsammans med en eller
flera medhjälpare dela ut bröd och vin.
Tackbön efter måltiden – vi tackar för det vi fått ta emot i nattvarden
och uttrycker vad nattvardsgemenskapen betyder för oss. Kan ledas av en
medhjälpare.
*Välsignelsen – prästen ger Guds välsignelse vidare till gudstjänstdeltagarna. En medhjälpare kan också läsa välsignelsen, men då används den
inkluderande varianten med ”oss” i stället för ”er”.
Psalm – slutpsalmen blir det budskap som gudstjänstdeltagarna bär med
sig därifrån. Det behöver finnas med i tanken vid valet av psalm.
20
TIPSLÅDA – VECKOMÄSSA
BEREDELSEORD
• Anknyt till inledningspsalmen med några ord om varför vi ibland kan
behöva be om förlåtelse och om Gud som möter oss med kärlek.
• Gud möter oss med en kärleksfull famn och kärleksfulla ögon. Vi är
älskade som de vi är och Gud tror gott om oss. Gud vet också att vi gör fel
ibland, att vi inte alltid kan göra rätt. När det går fel i våra liv, när vi vänder oss bort från Gud eller när vi har del i det som är trasigt i världen, får
vi förlåtelse och ny kraft att göra bra saker och jobba för Guds rike. Nu ber
vi tillsammans: (Använd gärna ett mjukt hjärta med armar som symbol för
den kärlek Gud möter oss med när vi behöver berätta om det som gått fel).
BÖN OM FÖRLÅTELSE
• Sång ur Kyrksång nr.193 ”Hej Gud”
• Bönen om förlåtelse i temamässan ”Överallt”
Gud, världen är inte alltid en bra plats att vara på. Genom mina tankar
och handlingar har också jag bidragit till det. Se mig som jag är, ta emot
mig i kärlek och förlåt mig för det som blev fel.
• Bön om förlåtelse i materialet ”Guds örtagård”
Gud, se på mig. Gud, hör på mig. Jag behöver dig här och nu.
Gud, ibland är jag ledsen och arg, då vill jag att du ska se på mig.
När orden som kommer är onda och fula, då vill jag att du ska vara hos
mig. När jag känner ensamhet och stänger andra ute, vill jag att du ska
hjälpa mig. Gud, se på mig. Gud, hör på mig. Jag behöver dig här och nu.
TACKBÖN
• Från mässan ”Överallt”
Gud, tack för att du både förstår oss och förlåter oss.
21
Hjälp oss att leva förlåtande, ge oss modet att stå upp för kärleken, och
verka för det goda. Amen.
FÖRKUNNELSE
• Popcornpredikan
Prata i förväg med några gudstjänstdeltagare som får tänka ut ett svar på
en fråga eller en egen kort fundering kring ett ämne. Till exempel ”när jag
tänker på Gud känner jag…” eller ”Var möter du Gud i din vardag?” eller
”Vad betyder det för dig att vara döpt?”. Instruktionen till dessa gudstjänstdeltagare är att de ska hålla sig till en eller ett par meningar. När det
blir dags för förkunnelse i gudstjänsten, får dessa deltagare resa sig upp och
berätta vad de tänkt, en i taget. Det blir som tankar och upplevelser som
poppar upp från olika håll i rummet, därav namnet popcornpredikan. Den
som leder predikan inleder och knyter ihop det som sägs.
AGNUS DEI
• O Guds Lamm 4 i Kyrkohandboksförslaget Serie D
• Agnus Dei ur temamässan ”Överallt”
• Agnus Dei ur temamässan ”Här nära”
TACKBÖN
Välj mellan:
• Tack Gud för att vi har fått ta emot dig i bröd och vin. Tack för att du
följer med oss när vi går härifrån. Hjälp oss att vara kärleksfulla mot de
människor vi möter och ge din kärlek vidare i världen. Amen.
• Tack Gud för att vi har fått ta emot bröd och vin. Tack för att du är hos
oss och följer med oss ut när vi går. Amen.
• Tack Gud, för nytt hopp, nytt mod och nytt liv inom oss. Tack för
kärlek, gemenskap och löftet om att du alltid är med oss. Amen.
22
VÄLSIGNELSE
Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot
er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I
Faderns och Sonens och Den Heliga Andens namn. Amen.
Välsignelsen kan också avslutas ”I Skaparens, Befriarens och Livgiverskans
namn. Amen”.
Om välsignelsen läses av en medhjälpare ska den inkluderande versionen
användas, alltså ”Herren välsignar oss och bevarar oss” och så vidare.
23
HUR FÅR JAG TAG PÅ MATERIALET?
• Temamässan ”Överallt” kan beställas från Svenska kyrkans Unga i
Härnösands stift via Maria Vilander Holmquist
[email protected] eller 0611-25461
• Temamässan ”Här nära” kan du få tillgång till genom att skapa en
inloggning på hemsidan www.brukssanger.se där även kontaktuppgifter till
upphovsmannen Jan Mattsson finns.
• Ung psalm, Libris förlag ISBN: 9789171955838
• Kyrksång, Verbum förlag, ISBN: 52627624
• Kyrkohandoksförslaget finns på Svenska kyrkans hemsida, även i
bokform.
• Guds Örtagård, Verbum förlag, Persenius, Sandberg och Sandberg,
ISBN 91-526-2271-1
24