Diabetes

advertisement
Diabetes
Använd ej diagnoserna E108P och E109 vid registrering av diagnos på patienter med diabetes typ 2.
Dessa diagnoser gäller typ 1-diabetiker och vid överföring via Rave till NDR registreras patienter med
diagnos E108P och E109 som typ 1-diabetiker. En pat som får typ 2 diabetes och senare behöver
insulin ska alltså fortfarande ha diagnosen typ 2 diabetes, E118P eller E119. I texten till
diagnosnumren i Journal3 står det Diabetes mellitus, insulinberoende, med/utan komplikationer, det
framgår inte klart vilken typ av diabetes det är men det är alltså diabetes typ 1.
Från KSH97-P:
Avser typ 1
Avser typ 2
Endast under utredning,
när typ är fastställd bör
E14-P inte användas
Hälsovalskansliets diagnosråd 120425
Download