Svenskans vokalfonem + viktiga allofoner, på rätt plats, med IPA

advertisement
Svenskans vokalfonem + viktiga allofoner, på rätt plats, med IPA-tecken
främre
sluten
bakre
iy
u

 knepig att placera
exakt, men någonstans
innanför denna oval bör den
vara

eø
o
 
œ

æ œ
öppen
tal [tl]
a
tall [tal]
kärra [æra]
vet [vet]
möte [møt]
bott [bt] busen [bsn]
flyta [flyta]

flytta [flta]
vett [vt]
mötte [mœt]
bussen [bsn]
läka [lka]
läcka [lka]
stören [stœrn]
våt [vot]
kära [æra]
större [stœr]
vått [vt]
bot [but]
vila [vila] villa [vla]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards