Ladda ner denna sida som en PDF

advertisement
LEDARE 31
ONSDAGEN DEN 30 SEPTEMBER 2009
”
Valfinansieringshärvan visar på selektivt
minne hos politikerna, som erinrar sig
händelser i den takt journalister gräver fram
fakta. Stilpoängen för detta är inte höga.
ledare
HENRIK OTHMAN, ÖSTERBOTTENS TIDNING.
Harriet Tuominen
Epost: [email protected]
Telefon: 528 464
Strandnära boende
en rättighet för alla?
Bland folk
Harriet Tuominen
Myntets baksida
et heter inte så, myntets baksida.
Det heter medaljens baksida,
men då associerar man fel för då
handlar det om någonting negativt.
I det här fallet handlar det uttryckligen
om ett mynt. Det låg i jackfickan, den
jacka som jag i går morse drog på mig
för att skydda mig mot den plötsliga
och ovälkomna kylan. Ifall någon frågar
mig så finns det absolut ingen anledning för senhösten att slå till i september.
D
Strandnära.
Bor man på
Åland så har
man nära
till vatten.
Många som
flyttar till
Åland gör
det för att
ha nära till
vatten. Men
än så länge
görs det
skillnad på
folk och folk,
det vill säga
de som har
hembygdsrätt och de
som är utan.
Arkivfoto:
ERKKI
SANTAMALA
Det var när jag på jobbet skulle betala
i frimärkskassan och stack ner handen
i jackfickan för att plocka upp lämpligt
mynt som blicken fångade in något
grant. Litet och grant.
Det var ett 1-euros mynt. Helt vanligt
på den sida där valören framgår. Men
på baksidan låg rosa pantern under en
palm och svalkade sig med en drink.
Rosa pantern var rosa och palmen
grön.
Nog för att mynten ser litet olika ut
beroende på i vilket EU-land de ges ut.
Men rosa pantern har jag inte sett förr.
Så småningom klarnade det för mig
att det hela var påklistrat. Ett litet runt
klistermärke där det stod Beachcomber
upptill och Benidorm nedtill. Och så
pantern under palmen mitt på.
Någon har alltså stått och klistrat
dessa märken på 1-euroslantar, som
sedan har spritts ut bland turisterna
och på något märkligt sätt hamnat i min
ficka i Mariehamn.
Och vad tänker man på då? Dalern!
Dalern som det blev ett sådant rabalder
kring, helt i onödan, visar det sig nu.
Man måste inte ge ut egna pengar
och nästan skaka galler för det. Man tar
färdiga pengar och sätter dit olika klistermärken med till exempel Äventyrsgolf, Kastelholms slott, Ålands flagga,
ÅSS och så vidare. Och så står det
Åland i kanten. Jag lovar att när ett sånt
mynt dyker upp i Ljubljana (visst har
man euro i Slovenien?) så tar folk omedelbart reda på var detta Åland finns.
Apropå resor så fnös maken när han
läste att Air Åland hade landat med bara
en motor i Helsingfors. Absolut ingenting att skriva om, ansåg han. Sånt
händer stup i kvarten och flygplanen är
så konstruerade att de klarar det.
Men om man inte vet?
Jag minns när Isabella gick på grund
utanför Långnäs strax före jul för ett antal år sedan. Mycket människor ombord
och Estonia i färskt minne. Rikssvenska
tidningar hade feta rubriker om katastrofen (vet inte om det ordet användes)
medan de åländska medierna hade
en återhållsam och lugn rapportering.
Varför?
För att folk här har en annan erfarenhet. En grundstötning är inget att
hetsa upp sig för så länge fartyget står
stadigt.
Men om man inte vet det.
Det är farligt att leva.
Nya Åland
Grundad 1981.
Utkommer måndag, tisdag,
onsdag, torsdag och fredag.
Medlem av Tidningarnas förbund.
Kontrollerad upplaga 2008:
7.349 ex.
När har en nyinflyttad familj utan åländsk anknytning beviljats dispens
för att köpa strandtomt?
Borde sådana dispenser beviljas och i så fall till vem? Spelar det någon
roll om personen heter Svensson eller Suominen?
rosskeys vd Carita Weiss har köpt
strandtomt på planerat område i Lemland. Men jordförvärvstillstånd fick hon
inte och har nu gått vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.
Fallet har väckt debatt. Handelskammarens
vd Daniel Dahlén skriver att det skall vara fritt
fram för alla att köpa tomt på planerat område,
oberoende av om det är strandtomt eller inte.
Tidningen Ålands chefredaktör Niklas Lampi
kallar kansliminister Roger Eriksson (Lib), som
tog beslutet om avslag, för paragrafryttare.
C
Om man, som Dahlén, anser att hembygdsrätten, näringsrätten och jordförvärvsrätten är
förlegade i dagens värld så arbetar man vidare
på den linjen. Men då måste man arbeta för att
dessa åländska särrättigheter avskaffas. Man
kan rimligen inte argumentera för att de skall
tillämpas på en del men inte på andra.
Och att få det politiska etablissemanget
med sig på att avskaffa rättigheterna – vill den
åländska befolkningen att de avskaffas? – det
kommer att ta tid. Därmed inte sagt att det är
omöjligt. Vem vet hur världen ser ut om 50 år.
Diskussionen är onekligen intressant.
Om avslaget hade gällt en helt vanlig medelsvensk familj, som fått för sig att Åland kunde
vara trevligt att bo på så hade knappast någon
reagerat. Man hade bara konstaterat att sådana
är reglerna. Må så vara att frun erbjöd billig och
bra arbetskraft inom äldrevården.
Men nu gäller det en så kallad resursperson,
sådana som det inte finns för många av på
Åland. Sådana som åtminstone handelskammaren och andra liknande kretsar väldigt gärna
vill se som inflyttare. Månne inte också det
politiska etablissemanget med glädje välkomnar
familjen Weiss.
Men kan man för den skull behandla en
familj annorlunda än en annan? Och var går
i så fall gränsen för när någon är så viktig för
samhället att hon eller han kan särbehandlas?
Det påstås i debatten att undantag har gjorts
förr, men det verkar inte så.
Månne inte politikerna försätter sig i en
väldigt svår sits om de inte följer något slags
riktlinjer i tillståndsgivningen.
Fram till dess skall detta med särrättigheter
och diskriminering av folk bortifrån hanteras på
något sätt. Hur?
Man kan köpa med option på strandremsa när
hembygdsrätten är klar. Frågan är om säljaren
vill vänta med en del av betalningen så länge.
Någon har i debatten tyckt att ett sådant förfarande ser fult ut, men varför det om man har
ett klart och tydligt avtal om vad som gäller. Om
säljaren under de aktuella åren upplåter en del
av sin strand så är inte heller det förbjudet.
Det finns andra sätt att kringgå lagen.Den
framtida säljaren kan bygga ett flott hus och
hyra ut det. Och sedan sälja hus och tomt när
hembygdsrätten är bärgad. I den sortens uppgörelser handlar det om hur mycket man vågar
lita på varann. Säljaren kan ångra sig, köparen
likaså.
FÖRLÄGGARE
Nya Ålands Tidningsaktiebolag
ADRESS
Pb 21, 22101 MARIEHAMN
Uppgårdsvägen 6
Öppet mån-fre kl 8.30-16.15
KONTAKTER
Tfn (018) 23 444 (kl 8.30-16.15)
Nyhetstips: Ring, skicka
SMS eller MMS 0457 323 4444
e-post: [email protected]
Nya Ålands hemsida
www.nyan.ax
Annonsavdelning och
administration: fax (018) 23 450
Redaktion: fax (018) 23 449
DISTRIBUTION
Vid utebliven tidning ring Posten
tfn 22 777 vard kl 7-14 övriga
tider telefonsvarare.
Nya Åland: tfn 23 444 vard kl
8.30-16.15.
REDAKTIONEN
Chefredaktör & ansvarig
utgivare: Nina Fellman
fn (018) 528 441
[email protected]
Makarna Weiss uppfyller de facto alla kriterier för inflyttade som vill bli fast bosatta, med ett
undantag. Det står uttryckligen i landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd att marken
inte får gränsa till vatten.
Antagligen är det precis det man vill komma
åt. Inte skrota de åländska särrättigheterna.
Inte särbehandlas jämfört med andra inflyttade.
Utan göra villkoren litet rimligare – ur de inflyttades synvinkel.
Strandnära boende har diskuterats en hel
del på senare tid. Att kunna erbjuda bostad
med egen eller gemensam strand har i skärgårdskommunerna setts som en möjlighet att få
inflyttning.
Och det är inte alls svårt att ta bort villkoret
att tomten inte får gränsa till strand. Det räcker
med ett beslut i landskapsregeringen. Men så
länge det beslutet inte är fattat så gäller det som
står skrivet i dag.
Och när väl bestämmelserna mjukas upp
– den dagen kommer – så får man inte ångra
sig efteråt. Det är därför inga beslut som gäller
särrättigheterna fattas lättvindigt.
KOMMENTERA LEDAREN PÅ
I det här fallet har köparen inte försökt kringgå
lagen utan vill ta sig rätt igenom den. Allt tyder
på att man vill ha en diskussion om de villkor
som gäller i dag.
Nyhetschef:
Anna Björkroos/Malin Tillström
tfn (018) 528 442
[email protected]
Politisk redaktör: Annika Kullman
tfn (018) 528 455
[email protected]
Familjeredaktör:
Patrik Dahlblom/Nina Smeds
tfn (018) 528 451
Kulturredaktör: Jan Kronholm
tfn (018) 528 466
[email protected]
Sportchef: Johan Larsson
tfn (018) 528 462
[email protected]
ANNONSAVDELNINGEN
Delice Lindegren
tfn (018) 528 457
[email protected]
ADMINISTRATION
VD: Stefan Norrgrann
tfn (018) 528 447
[email protected]
Ekonomichef:
Katrin Lindqvist tfn (018) 528 446
nyan.ax
nyan
.ax
Prenumerationer:
Margareta Sävstrand
tfn (018) 528 443
[email protected]
TRYCKERI Consa Print Ab,
Mariehamn, ISSN 0359-1414
PRENUMERATIONSPRISER
1.2.2009
Fortlöpande helår............... 189 €
halvår.................................... 97 €
kvartal .................................. 49 €
STOPPTIDER FÖR ANNONSER
Publiceringsdag
Månd
Tisd
Onsd
Torsd
Fred
Lörd
Efter text
& mindre
annonser
fre
mån
tis
ons
tor
tor
kl 12
kl 12
kl 12
kl 12
kl 12
kl 14
Annonser
större än
600 mm
tor
fre
må
tis
ons
tor
kl 14
kl 14
kl 14
kl 14
kl 14
kl 12
Färgannonser
tor
fre
må
tis
ons
tor
kl 14
kl 14
kl 14
kl 14
kl 14
kl 12
Torget: onsdagar kl 12.00.
Tel. 0600-9-1219. 5,05 €+lsa
Kartorna i Nya Åland är publicerade
med tillstånd av Lantmäteriverket.
© lantmäteriverket, tillstånd nr 364.
Download