Add On / Onco SE 160714
Add On Set
Spiros Add On Set
Til administration av läkemedel via infusion
Art.nr
Beskrivning
Avd./trpt.frp.
60011H3033
OncoSet - Add On med Spiros
Längd 36 cm, Fyllnadsvolym 4,5 ml
50
60011H2629
OncoSet - Add On Spiros
50
Clave Spike Adapter
För beredning och administration av läkemedel. Valfritt infusionsaggregat kopplas till adaptern.
Art.nr
Beskrivning
Avd./trpt.frp.
60CH12
Clave Safe Spike Adapter
50
60CH13
Clave Spike Adapter
50
60CH14
Clave Spike Adapter
50
1
Add On / Onco SE 160714
Onco Set
För infusionspump
Art.nr
60011H1267
Beskrivning
Avd./trpt.frp.
OncoSet för infusionspump, 2-vägs
50
28 cm
4 cm.
17 cm.
Art.nr
60011H1268
Beskrivning
Avd./trpt.frp.
OncoSet för infusionspump, 4-vägs
50
30 cm
15 cm.
2 cm.
4 cm.
Mixing Line
Art.nr
60011H1242
Beskrivning
Avd./trpt.frp.
Mixing Line, luftad spike, Clave säkerhets-koppling,
luerlock med backventil
50
41cm
3 cm.
Art.nr
60011H1922
30 cm.
Beskrivning
Avd./trpt.frp.
Mixing Line, som ovan inkl ett infusionsfilter
0,2 my lämpligt för Taxolinfusion
50
43 cm
3 cm.
15 cm.
15 cm.
2
Add On / Onco SE 160714
För gravitation
Art.nr
60011H1269
Beskrivning
Avd./trpt.frp.
OncoSet för gravitation 1-vägs
25
184 cm
3 cm.
10 cm.
FLUJO
FLOW
17 cm.
Art.nr
60011H1285
130 cm.
5 cm.
Beskrivning
Avd./trpt.frp.
OncoSet för gravitation 2-vägs
25
180 cm.
5 cm.
30 cm.
FLUJO
FLOW
2.5 cm.
17 cm.
Art.nr
60011H1243
100 cm.
5 cm.
Beskrivning
Avd./trpt.frp.
OncoSet för gravitation 4-vägs
25
188 cm
30 cm.
5 cm.
FLUJO
FLOW
17 cm.
2.5 cm.
2.5 cm.
2.5 cm.
100 cm.
5 cm.
För ljuskänsliga läkemedel
Art.nr
60011H1367
Beskrivning
Avd./trpt.frp.
OncoSet för infusionspump, 2-vägs
50
28 cm
17 cm.
4 cm.
3
Add On / Onco SE 160714
För ljuskänsliga läkemedel
Art.nr
60011H1225
Beskrivning
Avd./trpt.frp.
OncoSet, mixing line
50
41cm
3 cm.
Art.nr
60011H1265
30 cm.
Beskrivning
Avd./trpt.frp.
OncoSet för gravitation
25
186 cm
5 cm.
10 cm.
FLUJO
FLOW
17 cm.
Materialspecifikation:
Set
ABS, PP, PE
Clave
Valox (polyester), Silikon, ABS
Spiros
Polycarbonat och Silikon
Slang
PVC, dehp-fri
Spike
ABS
Mediplast AB
Box 9504
200 39 MALMÖ
5 cm.
130 cm.
Kompatibel med blod, fett och cytostatika
Sterilisering: Gamma
[email protected]
www.mediplast.com
Telefon: 040-671 23 00
Fax: 040-671 23 10
Kundtjänst: 020-78 80 35
4